Hoppa till sidans innehåll

Utveckla föreningen med Idrottslyftet


Har din förening spännande idéer om hur barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna utvecklas? För att hjälpa till att göra dessa idéer till verklighet finns Idrottslyftet.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Skidförbundet kan söka Idrottslyftsbidrag för att kunna utveckla föreningen.

Från triangel till rektangel IDROTTSLYFTS UNDERLAG

Syfte och Mål Idrottslyftet 2016 - 2019

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara: i linje med RF:s anvisningarna för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i föreningen.

Om Idrottslyftet

Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet "Idrotten vill". Riksidrottsförbundets (RF) har en introduktionsvideo om Idrotten vill .

"Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill"

Du hittar alltid aktuell information om Idrottslyftet .

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen,
vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att
  barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
  internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas.
Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott. För åldarana 7 till 25 år.

Idrottslyft Bild

Under 2016 har Svenska Skidförbundet valt att prioritera följande områden:

1.Stärka befintlig verksamhet för barn/ungdomar samt ledare.

Projekt utöver ordinarie verksamhet som syftar till att barn/ungdomar samt ledare väljer att stanna kvar i föreningen.

2. Rekrytera barn/ungdomar samt ledare till föreningsverksamheten

Projekt utöver ordinarie verksamhet som syftar till att öka antal barn/ungdomar och ledare inom idrotten

3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill" 

Projekt som syftar till att utveckla föreningens värdegrund och organisation samt är förenlig med Idrotten vill och Skidor vill. Läs mer om "Idrotten vill"  och "Skidor vill" . Satsningar som utvecklar och stärker föreningens verksamhet. Framför allt föreningsutvecklingsprocesser. Gärna tillsammans med SISU Idrottsutbildarnas konsulenter.

Ta vara på denna fantastiska möjlighet att utveckla er verksamhet. 

Kriterier för att söka Idrottslyftet 2016

Svenska Skidförbundet har följande kriterier för att kunna söka Idrottslyft:

 • Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
 • LOK-stöd ska vara rapporterat.
 • Utbildning och utvecklingstimmar rapporterade till SISU Idrottsutbildarna
 • Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar.
 • Föreningen ska satsa egna medel i satsningen.

Ansökan

 • Mål och syfte ska anges samt en handlingsplan.
 • På samtliga ansökningar ska det uppges en tydlig budget.
 • Om ansökan gäller utbildning, ska man ange namn på deltagarna.

Återrapport

Godkända Idrottslyftsprojekt följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum på beviljad ansökan. Återrapporteringen gör man via Idrottslyftsapplikationen som finns på föreningens IdrottOnline hemsida.

 • När en förening har fått en Idrottslyftsansökan godkänd så kommer per automatik en ”Återrapport” att bildas på föreningens Idrottslyftssida.
 • Det är föreningens ansvar att så fullständigt som möjligt fylla i uppgifterna som efterfrågas i återrapporten.
 • För att en återrapport ska bli godkänd måste antal unika deltagare finnas redovisade i återrapporten. Använt belopp av sökta medel ska också vara ifyllt för att återrapporten ska godkännas.
 • Antal unika deltagare - Varje unik person som deltagit i projektet ska redovisas här (ange ålder samt kön)
 • Beskriv satsningens genomförande.
 • Använt belopp av sökta medel – hur mycket som klubben använt av beviljat Idrottslyft ska redovisas
 • Bifoga gärna foton från satsningen.

Kontaktpersoner

Övergripande Idrottslyftsansvarig

Charlotta Bürger Bäckström
070-372 0041
This is a mailto link

Administration Idrottslyftet, Övergripande ansvar för längdåkning och rullskidor

Ansökan, återrapportering, utbetalning
Anci Wadman
070-372 22 31
This is a mailto link

Övergripande ansvar för alpina grenar

Karin Sundberg
070-372 10 46
This is a mailto link

Uppdaterad: 2016-06-07 17:14
add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 010-708 69 00
E-post: This is a mailto link

Se all info