Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteshandlingarna

26 OKT 2016 20:53
Här kommer handlingarna till årsmötet.
 • Uppdaterad: 26 OKT 2016 21:23

 

 

Årsberättelse

2015-2016

 

Gästriklands Skidförbund

 

 

 

               

 

ÅRSMÖTE GÄSTRIKLANDS SKIDFÖRBUND

 

Torsdagen den 27 oktober 2016 Kl. 19.00 Folkets Hus, Sandviken

 

Dagordning

 

§ 1                  Mötets öppnade.

 

§ 2                 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har upprättat.

 

§ 3                 Fastställande av föredragningslista för mötet,

 

§ 4                 Fråga om mötets behöriga utlysande,

 

§ 5                 Val av ordförande för mötet,

 

§ 6                 Val av sekreterare för mötet,

 

§ 7                 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,

 

§ 8                 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

 

a)  Verksamhetsberättelse för sistförflutna verksamhetsår.

 

b)  Förvaltningsberättelse för sistförflutna räkenskapsår.

 

c)  Revisorernas berättelse för samma tid.

 

§ 9                 Fråga om ansvarsfrihet för GSF-styrelsens förvaltning;

 

§ 10               Behandling av förslag till GSF:s verksamhetsplan.

 

§ 11               Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av styrelsens förslag.

 

§ 12               Val på ett år av ordförande i GSF, tillika ordförande i SDF – styrelsen.

 

§ 13               Val på två år av övriga styrelseledamöter.

 

§ 14               Val av minst en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, Räkenskaper och förvaltning för en tid av två år.

 

§ 15                Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

§ 16               Fastställande av inkomster- och utgifter för kommande räkenskapsår.

§ 17                Avslutning                                                 

RÖSTLÄNGD 2015-2016

 

Antal röster per förening

Gävle Alpina SK                                                                2

Gefle Fristilsförening                                                         1

Gävle Skidkamrater                                                           1

Gävlepolisens Idrottsförening                                            1

Hedesunda Idrottsförening                                                 1

Hofors Allmänna IF                                                           1

Högbo Gymnastik o IF                                                       2

Jäderfors Sportklubb                                                          1

Jädraås Allmänna Idrottsklubb                                           1

Järbo Idrottsförening                                                          1

Korsnäsverkens Korpklubb                                                1

Kungsbergets Alpina                                                          2

Kungsgårdens Sportklubb                                                  1

Naparapat Walle Skidklubb                                               1

NorrHam Hamrångebygdens Idrottsförening                      1

Ockelbo Skidklubb                                                            1

Skutskärs Orienteringsklubb                                              1

Stensätra SK                                                                      1

Storviks Idrottsförening                                                     2

Valbo Allmänna Idrottsförening                                         2

Vattenfalls IF Älvkarleby                                                   1

Åmots Skidklubb                                                               1

Årsunda Idrottsförening                                                     2

Åshammars Idrottsklubb                                                    1

Österfärnebo Idrottsförening                                              1

 

Antal föreningar totalt:                                                                      25

Antal röstberättigade föreningar:                                                    25

Antal röster:                                                                                        31

Med 6 st. tilläggsröster

 

 

 

               

Verksamheten 2015-07-01 – 2016-06-30

 

Styrelsen för Gästriklands Skidförbund lämnar följande årsberättelse för tiden 1/7 2015 – 30/6 2016, förbundets 59:e verksamhetsår.

Vi gratulerar Gävle Alpina som fyller 50 år under 2016.

När det gäller att uppfylla verksamhetsmålen så har följande skett:

Samverkan mellan klubbarna har genomförts genom gästriketräningarna och

Jädraåslägret detta gäller för längd. Alpina delen har haft vissa träningar gemensamma för de äldre.

Att utveckla Svenska skidförbundets mål ”alla på snö” där har det genomförts för alla i klass 4 som vill prova på längdåkning och utförsåkning.

Att utveckla bredd och motionsverksamheten har skett genom att t.ex. fånga upp ungdomar som är på väga att slut och få dessa att bli ungdomstränare.

Ekonomin är i balans vilket är ett självklart mål.

Varumärket skidåkning får bra utrymme i våra tidningar vilket gör att det stärks ännu mera. 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande Michael Sahlin, Gävle

Sekreterare Ulf Gavlefors, Gävle

Kassör Dennis Andersson, Järbo

Ledamot Mari Jönsson, Åshammar

Ledamot Sören Jonasson, Sandviken

Ledamot Lars Anttila, Järbo

 

 

REVISOR 

Peo Andersson, Sandviken 

 

VALBEREDNING 

Finns ingen

 

 

MÖTEN

Styrelsen har under arbetsåret haft 6 protokollförda möten.

 

 

Årsmöte 2014-2015

Årsmötet var förlagt till Folkets Hus i Sandviken där ett 20-tals förenings- och förbundsledare hade samlats. Ordförande för mötet var Hans Pålsson.

 

 

Utbildning

Längd Barnledarutbildning genomfördes i Högbo och Jädraås. är en viktig basutbildning för att säkerställa fortsatta ledarfunktioner och rekrytering, det är även en kvalitetsstämpel att ha genomgått utbildningen.

Alpina Barnledarutbildning genomfördes i Kungsberget. är en viktig basutbildning för att säkerställa fortsatta ledarfunktioner och rekrytering, det är även en kvalitetsstämpel att ha genomgått utbildningen.

Dennis Andersson och Anki Danielsson har gått utbildarutbildningen med inriktning fördjupning.

Dennis Andersson finns nu med I Svenska Skidförbundets utbildningsgrupp. 

ALPINA KOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015-2016

Distriktets verksamhetsomfattning i Gästrikland säsongen 2015-2016

Alpina Kommittén i Gästrikland har under säsongen 2015-2016 bestått av representanter från distriktets två alpina klubbar. Huvudfokus denna säsong har varit att arrangera LVC-final för Svealand för U14. 

Johan Welander, Kungsbergets Alpina

Fredrik Hansson, Kungsbergets Alpina

Peter von Reedtz, Gävle Alpina

Genomförda möten

Huvudsakliga områden som behandlats är:

 • Samordning och framtagande av tävlingsplan.
 • Planering av gemensam träning, boende och utrustning (jackor) inför LVC-finalerna.
 • Hantering av sponsorer för LVC-tröjor.
 • Planering av distriktsläger.
 • Planering av LVC-final Svealand U14
 • Representera distriktet på regionrådsmöten

 

Fokus under säsongen har varit att planera och arrangera Lilla Världscupens Svealandsfinal för U14-åkare. Se mer under kapitel Tävling.

 

Distriktsverksamhet 

Klubbarna har genomfört Distriktsmästerskap i SL, GS och SG, parallellt med Lilla Världscupen kval för åldrarna 11 -14 år samt ett USM-kval för 15-16 åringar.

Inget gemensamt distriktsläger genomfördes under säsongen 2015-2016. Däremot ordnades ett fartläger i Björnrike där båda klubbarna delvis deltog. Tyvärr krockade det med USM-kval och vi kunde inte delta med kompletta årskullar. Deltagarna på lägret var mycket nöjda. Både klubbarna har sett- och ser ett stort värde i gemensamt distriktsläger och är en fråga som kommer att drivas vidare i alpina kommittén.

Tävlingsverksamhet

Ett utdrag ur tävlingsverksamheten

LVC-final Svealand U14 SL, GS och Super-G. 

Mycket stort deltagande från Region 3 och 4, 300 åkare per dag. Detta är ett av  de största alpina tävlingarna i Sverige som man kan arrangera. Detta var ett  samarrangemang mellan Kungsbergets Alpina, Gävle Alpina och Gästriklands  Skidförbund. Tävlingar och arrangemang genomfördes planenligt och med mycket beröm av alla tävlande, ledare och föräldrar.

LVC-finalen för 11-12 åringar

22 ungdomar deltog i LVC-finalen i Leksand den 12-13 mars då de representerade Gästrikland. De tävlade i lag och individuellt i klasserna D-11, D-12, H-11, H-12 med fina individuella resultat.

Pallplatser: 

 • GS H11 – Silver till Albin Wengelin KALP
 • GS H11 – Lagbrons
 • SL H11 – Lagbrons  

LVC-finalen för 13-14 åringar

15 ungdomar deltog i LVC-finalen i Kungsberget den 19-21 mars då de representerade Gästrikland. De tävlade i lag och individuellt i klasserna D-13, D-14, H-13, H-14 med fina individuella resultat. 

Pallplatser:  

 • Super-G H13 – Guld till Charlie Westlund KALP
 • Super-G H13 – Lagsilver till Charlie Westlund KALP, Elis Welander KALP samt Edwin Bång-Öygard KALP

Längdåkningens verksamhetsberättelse 2015-07-01 – 2016-06-30

 

Det finns ingen längdkommitté utan längdfrågor har behandlats i anslutning till ordinarie styrelsemötena. De som har behandlat längdfrågor under det gångna året är: Ulf Gavlefors, Dennis Andersson, Lars Anttila och Sören Jonasson. Följande frågor har behandlats:

 • Distriktsträningar
 • Tävlingsverksamhet
 • ICA cup
 • Folksam cup
 • Ekonomi

Dessutom anordnades en träff för längdklubbarna i distriktet i juni månad för att behandla tävlingsfrågor och träningsfrågor för kommande säsong, ett 15-tal deltagare var med.

Distriktsläger

Under säsongen har Jädraåslägret genomförts med ca 25 talet deltagare, vilket uppskattades av de som deltog. Deltagarna kom från ett flertal klubbar i distriktet.

Distriktsträningar

Det har genomförts 5 st. gästriketräningar runt om i distriktet, arrangörer har varit Högbo GIF, Årsunda IF, Järbo IF, Valbo AIF och Gävle Skidkamrater. Deltagarantalet har varierat men ca 15 st. har deltagit. Det har varit för åldrarna 13 år och uppåt.

Tävlingsverksamheten

Tävlingssäsongen har kantats av inställda och flyttade tävlingar pga. av snöbrist. Ca 75 % av tävlingarna kunde genomföras trots det.

Ungdoms SM

Damstafettlaget på USM D15-16 som lyckades vinna en bronsplats. I laget ingick Elsa Wallin, Moa Karlsson och Ella Georgsson

Folksam Cup i Sveg

Summering av Folksam Cup Det var en härlig stämning i laget (12 st.), hela helgen. Vi hade stor hjälp av föräldrar som vallade. Det har fungerat bra med samordning av vallning, samt att följ förbundets vallapolicy.  Pallplatser: 

3:a i Tekniksprinten Louise Lindström 

 

Följande representerade Gästrikland: 

Högbo GIF: Ella Georgsson, Elsa Wallin, Moa Karlsson, Moa Backlund, Anton Mäkinen, Emil Danielsson, Louise Lindström

Valbo AIF: Maja Eriksson 

Gävle SK: Erik Lindgren

Årsunda IF: Adam Hodin                                 

Hedesunda IF: Engla Larsson, Axel Åslund  

Lagledare

Fredrik Mäkinen och Kristin Persson 

ICA Cup

Summering av ICA cup så kan ledarna bara intyga att alla barnen har varit helt fantastiska och gjort fantastiska insatser i sin skidåkning. 

Vallarna har naturligtvis även dom jobbat hårt med våra skidor!

 

11 placering i distrikskamnpen. 

Sprinttävling där vi fick fina topplaceringar;

Pallplatser: 

 • 1:a i D 14 Saga Fälenhag 
 • 2:a i H13 Kalle Georgsson.

 

Åkare       Högbo GIF: Nelly Hedlund, Julia Näslund, Albin Björk, Linn Palmberg, 

             Kalle Georgsson, Saga Fältenhag, Malte Johansson Josefin Lindström,

                  Cornelia Ivarsson

 

                  Valbo AIF: Matilda Karlsson, Moa Hedman, Hanna Forsman 

Årsunda IF: Hanna Hodin 

Ledare        Elvira Eriksson Högbo GIF och Camilla Näslund Högbo GIF

Junior verksamhet

Juniorerna i distriktet har haft problem med sjukdomar vilket har medfört uteblivna pallplatser under denna säsong.

 

Ekonomisk rapport

Resultaträkning 2015-07-01 till 2016-06-30

 

2016-06-30

2015-06-30

Intäkter

Idrottsföreningens intäkter

318 118

 

Sponsorer/reklam

9 224

 

Försäljningsintäkter

12 500

 

Erhållna bidrag, gåvor stipendier

122 243

 

Övriga föreningsintäkter

3 900

 

Intäkter 

465 985

243 816

 

Kostnader

Kostn. Tävling/träning

-341 765

 

Inköp varor försäljning

-61 102

 

Demokratikostnader

-1 750

 

Övriga externa föreningskostnader

-28 886

 

Kostnader för personal

-12 563

 

Kostnader

-446 065

-239 970

Räntenetto

 

464

Avskrivningar

-42 659

-42 660

Resultat

-22 739

-38 350

 

Balansräkning 2015-07-01 till 2016-06-30

                                                  2016-06-30                               2015-06-30

Tillgångar

Inventarier

0

42 659

Kassa o Bank

287 888

205 811

Summa tillgångar

287 888

248 470

 

Eget kapital & skulder

Eget kapital

225 730

248 470

Kortfristiga skulder

776

0

Övriga kortfristiga skulder

62 158

0

Summa skulder och eget kapital

287 888

248 470

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2016 – 2018

 

Det övergripande målet för Gästriklands Skidförbund är att ta tillvara samt utveckla skidintresset inom distriktet.

 

För verksamheten gäller dessutom följande mål:

 • Att verka för utveckling och försörjning av ledare och tränare inom distriktet
 • Att fortsätta utveckla samarbetet mellan Gästriklands Skidförbund och klubbarna i distriktet.
 • Att fortsätta utveckla kommunikations möjligheter för klubbarna i Gästrikland samt förbättra vårt varumärke skidåkning.
 • Att utveckla bredd och motionsverksamheten.
 • Att utveckla Svenska Skidförbundets vision ”alla på snö”

 

 

 

Budget för 2016/2017

 

Intäkter

Idrottsföreningens intäkter

116 000

Sponsorer/reklam

9 200

Försäljningsintäkter

5 000

Erhållna bidrag, gåvor stipendier

70 000

Övriga föreningsintäkter

6 800

Intäkter 

207 000

 

Kostnader

Kostn. Tävling/träning

-125 000

Inköp varor försäljning

-10 000

Demokratikostnader

-2 000

Övriga externa föreningskostnader

-32 000

Kostnader för personal

-29 000

Kostnader

-198 000

Räntenetto

0

Avskrivningar

0

Resultat

+9 000

 

 

 

STIPENDIATER 2015-2016

Alpint Hampus Karlsson

Skicross

Lisa Andersson

Längd

USM lag i stafett Elsa Wallin, Moa Karlsson och Ella Georgsson

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Dennis Andersson
Epost: Adressen Gömd

Gästriklands Skidförbunds SAMARBETSPARTNERS

Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff Skidor vill
Åre2019-316-103
idrottslyftet_316x103
 

Postadress:
Gästriklands Skidförbund
Ulf Gavlefors, Strömbågen 2
806 28 Gävle

Kontakt:
Tel: 0704140309
E-post: This is a mailto link

Se all info