Hoppa till sidans innehåll

Nu är det snart dags att söka till Alpina skiduniversitet!

06 MAR 2020 15:19
Ett alpint skiduniversitet är ett eftergymnasialt alternativ för dig som vill fortsätta din alpina satsning mot landslaget och parallellt påbörja studier mot universitet eller högskola.
  • Uppdaterad: 06 MAR 2020 15:19

Klarna Ski Team har sitt säte i Stockholm där studier bedrivs mot GIH och KTH medan Team Bauhaus/Åre Skiduniversitet har sitt säte i Åre där studier bedrivs mot Mittuniversitetet i Östersund. Svenska Skidförbundet faciliterar det idrottsliga vad gäller uttagningar, genomförande och uppföljning samt uppföljning och verifiering av att rätt omfattning av studier bedrivs.

Ansökan öppnar den 16:e mars 2020!

Info Klarna Ski Team (Stockholm)

Klarna Ski Team har sin bas i Stockholm på Gymnastik- & Idrottshögskolan vilket ger de aktiva ett ypperligt tillfälle att kombinera sin elitsatsning med sina studier och leva i en idrottsnära miljö. Skidåkning bedrivs på annan ort och verksamheten kommer primärt att vara en träningsverksamhet där deltagarna förväntas vara kapabla och inneha möjlighet att bedriva delar av sin tränings- och tävlingsverksamhet på egen hand då gruppen är tänkt att verka på flera platser samtidigt. 

Skidåkning: Vi går på snö i augusti och anpassar orter utefter vart bäst kvalité erbjuds. Primärt siktar vi på att lägga våra tidiga försäsongsläger i Juvasshytta och när snön anländer till Sverige flyttar vi till några av våra avtalade träningsanläggningar (i dagsläget Storklinten, Funäsdalen eller Vemdalsfjällen) för att förbereda oss inför de första tävlingarna. Under tävlingssäsong tränar vi på anläggningar i nära anslutning till tävlingar.  

Fysträning: Basen för fysträningen är på Gymnastik- och idrottshögskolan där verksamheten bedrivs då vi är på hemmaplan. Beroende på säsong så tränar vi fys tillsammans fyra - fem dagar i veckan. Fysträningen med teamet är obligatorisk för att få delta på lägerverksamheten och en del av teamets ordinarie verksamhet. Anledningen till detta är för att vi vill bygga ett starkt team av deltagare där kulturen är att hjälpa varandra både på och av snön. 

Antal Platser 2020/2021: ca 6 damer & ca 6 herrar. 

Tränare Klarna Ski Team

* Helmut Grassl

* Mathias Moberg

Studier Klarna Ski Team:

Klarna Ski Team är ett eftergymnasialt alternativ med kravet att deltagarna ska studera minst 50 % (totalt 30 hp/år) på Gymnastik- & Idrottshögskolan (GIH) eller Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

* Gymnastik- & Idrottshögskolan (GIH): http://gih.se

* Kungliga Tekniska Högskolan (KTH): http://kth.se 

GIH och KTH är så kallade Riksidrottsuniveritet (RIU). Detta betyder att om du är antagen till ett utav dessa institut samt deltagare i Klarna Ski Team har du möjligheten att anpassa dina studier efter din idrottsliga satsning. Läs mer om RIU och dina möjligheter här: 

GIH: https://www.gih.se/riksidrottsuniversitet

KTH: https://www.kth.se/om/naringsliv/riksidrottsuniversitetet-1.774413

Om du har några frågor kring program, eller RIU rekommenderar vi att du direkt tar kontakt med programansvarig för den utbildning du avsett gå eller studievägledaren på institutet.

Förslag på utbildningar som parallellt fungerar bra med din idrottsliga satsning på GIH & KTH är:

* Tränarprogrammet 180hp (GIH):https://gih.se/kurswebb/program-och-kurser/tranarprogrammet

* Hälsopedagogsprogrammet 180hp (GIH):https://gih.se/kurswebb/program-och-kurser/halsopedagogprogrammet

* Tekniskt basår (KTH):https://www.kth.se/utbildning/teknisk-basutbildning

Utöver dessa program finns det ett flertal andra utbildningar du kan välja mellan. Logga in på www.antagning.se för söka eller läs mer på www.gih.se och www.kth.se.

Ekonomi Klarna Ski Team:
Från augusti till tävlingspremiären kommer du max betala 30 000 kr (exkl. resekostnader) för träningen som bedrivs. När tävlingssäsongen drar igång den 15:e november 2020 är det självkostnadspris som gäller. Du betalar dina egna kostnader från och med den 15:e november 2020 och Klarna Ski Team står för verksamhetens kostnader så som material, träning och tränare. 

 Kommersiella åtaganden:

Som en del av skiduniversitetet har du några kommersiella åtaganden jämtemot våra sponsorer. I samband med träning och tävling som helt eller delvis finansieras av Klarna Ski Team, förväntas du företräda lagets partners både som åkare, men också som god förebild och ambassadör. Du företräder teamet vid fyra tillfällen årligen i samband med Klarna eller andra sponsorers verksamhet.

 Info Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet 

Verksamheten kommer ha utgångspunkt i Åre men studierna kommer även fortsättningsvis att bedrivas både på plats i Östersund och via distansstudier. Ambitionen är att träningsgruppen skall bestå av 15-30 aktiva som tävlar i samtliga discipliner. Team Bauhaus/ Åre skiduniversitet har som syfte att säkerställa att man kan kvalificera sig med bakgrund och framtid i fartdisciplinerna och är en fortsättning på tidigare projektet Team Åre 2019 som nu permanentiserats. Verksamheten kommer även fortsättningsvis primärt att vara en träningsverksamhet och man förväntas som antagen vara kapabel och inneha möjlighet att bedriva stora delar av sin tävlingsverksamhet på egen hand. 

 Antal platser 2020/2021: 15 – 30 platser

 Tränare Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet

* Petter Robertsson

* Douglas Hedin

 Studier Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet:

Team Bauhaus/ Åre skiduniversitet är ett eftergymnasialt alternativ med kravet att deltagarna ska studera minst 25 % (totalt 15 hp/år) på Mittuniversitetet i Östersund (MIUN).

 Mittuniversitetet (MIUN): https://www.miun.se/

MIUN är ett så kallat Riksidrottsuniversitet (RIU). Detta betyder att om du är antagen till ett utav dessa institut samt deltagare i Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet får du möjligheten att anpassa dina studier efter din idrottsliga satsning. Läs mer om RIU och dina möjligheter här: https://www.miun.se/utbildning/safunkardet/Studier-och-elitidrott/

 Om du har frågor kring studier och elitidrott på MIUN, vilka utbildningar som är möjliga att kombinera med idrott eller frågor om RIU rekommenderar vi att du tar kontakt med DK-vägledare This is a mailto link

 Ekonomi Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet:

Svenska Skidförbundet tillsammans med Bauhaus, Mittuniversitetet, Åre Kommun och Region Jämtland/ Härjedalen säkrar förutsättningarna för träning och studier genom personal, skidträning, materialrum samt fysträning på plats vid Nationalarenan i Åre. 

Alla aktiva betalar självkostnadspris för sin egen verksamhet.

 Kommersiella åtaganden:

Som en del av skiduniversitetet har du vissa kommersiella åtaganden gentemot våra sponsorer. I samband med träning helt eller delvis finansieras av Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet, förväntas du företräda lagets partners både som åkare, men också som god förebild och ambassadör. Du företräder teamet vid fyra tillfällen årligen i samband med Bauhaus eller andra sponsorers verksamhet.

 Ansökan & Antagningsprocessen till eftergymnasiala studier.

 Ansökan:

Ansökan öppnar 16:e mars och stänger den 15:e april. I ansökan ska följande ingå:

  1. 1)Vilka eftergymnasiala alternativ din ansökan avser: Klarna Ski Team (Stockholm) - GIH / KTH studier) eller Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet – MIUN studier. Om du söker både till Klarna Ski Team och Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet, rangordnar du dem i första respektive andrahandsval. 
  1. 2)Vilka studier du har sökt och avser att gå. (Rangordna samtliga du har sökt samt hur många poäng respektive kurs/program ger). Du söker kurserna via www.antagning.se innan du ansöker till skiduniversitet – Observera att se över så du är behörig till det du söker. Vi kommer anta att du är behörig till de kurser du har sökt. 
  1. 3)Målsättningsdokument på ca 2 A4-sidor. I målsättningsdokumentet ska du ska beskriva din målsättning med sin skidåkning samt vilken plan du har för att uppnå dessa mål, gärna med uppsatta process, prestation och resultatmål i form av hel och delmål. Du ska i målsättningsdokumentet även beskriva din fysiska status och beskriva hur du ska utveckla denna för att nå dina mål.

Länk till ansökan kommer publiceras på skidor.com den 16:e mars! 

Sista anmälningsdag: 15:e april 2020.

Antagningsprocessen:

Efter att ansökan stängt kommer skidförbundet tillsammans med tränarna i Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet och Klarna Ski Team att rangordna ansökningarna baserat på studier, idrottsliga resultat och personliga brev. De sökande som går vidare till nästa steg får den 24:e april en kallelse till uttagningslägret i Åre som kommer hållas den 8-10:e maj. Sista svarsdag för deltagande på uttagningslägret är den 1:a maj. Uttagningslägret kommer bestå av fysträning och fystester i naturlig miljö med tävlingsinslag vilket kommer vägas in i uttagningsprocessen. Efter antagningslägret kommer skidförbundet tillsammans med tränarna göra en preliminär uttagning till kommande års skiduniversitet. Den 12:e maj kommer det första antagningsbeskedet där du får reda på om du preliminärt har blivit uttagen eller vilken reservplats du har. Observera att detta är en preliminär plats och att du måste komma in på en utbildning på något av ovanstående institut, enligt ovanstående studiekrav för att behålla din plats. Om du ej uppfyller ovanstående angivna studiekrav mister du din plats som iställettilldelas nästkommande reserv. Du får din plats bekräftat antingen den 9:e juni eller den 30:e juli via www.antagning.se och genom att intyga att du blivit antagen enligt studiekraven och skrivit på åkaravtalet är du antagen slutgiltigt antagen.  

Antal platser:

Klarna Ski Team:

Antal platser till Uttagningsläger: ca 10 damer & ca 10 herrar

Platser i Klarna Ski Team 2020/2021: ca 6 damer & ca 6 herrar 

Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet

Antal platser till Uttagningsläger: ca 15 damer & ca 15 herrar

Platser i Team Bauhaus 2020/2021: ca 10 damer och ca 10 herrar

Viktiga Datum:

16:e mars: Antagningen öppnar till Universitet & Högskola (www.antagning.se) 

16:e mars: Ansökningarna öppnar till Klarna Ski Team och Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet.

15:e april: Sista anmälningsdag till studier och skiduniversitet

24:e april: Kallelse till Uttagningsläger (om uttagen)

1:a maj: Sista anmälningsdag till uttagningsläger i Åre 

8-10:e maj: Uttagningsläger Åre

12:e maj Antagningsbesked 1 för skiduniversitet (Preliminär antagning)

18:e juni: Sista kompletteringsdag universitet & högskola (www.antagning.se)

9:e juli*: Antagningsbesked 1 Universitet & Högskola med svarskrav (www.antagingen.se)

24:e juli: Sista svarsdag (www.antagningen.se)

30:e juli*: Andra antagningsbeskedet (www.antagningen.se)

* Vid dessa tillfällen (den 9:e juli och den 30:e juli) kan du intyga att du kommit in på universitet eller högskola och säkra din plats på det skiduniversitet du blivit antagen till. När du skickat intyg får du ett åkaravtal skickat till dig som inkluderar vilka kommersiella åtaganden du har samt vad som förväntas av dig som en elitidrottare på ett alpint skiduniversitet.

 Övrig information:

Vi ser med fördel att landslagsaktiva ansöker till Klarna Ski Team och Team Bauhaus/ Åre Skiduniversitet. Åkare som under säsongen 2020/2021 varit uttagen i något utav landslagen under Ski Team Sweden Alpine har möjlighet att lämna in en sen anmälan (senast den 4:e maj) men måste likväl samtliga sökande uppfylla studiekraven.

 


E-post: Adressen Gömd

HUVUDPARTNER

LAGPARTNER

SE ALLA PARTNERS
Tävlingskalender
Skidor vill!
Alpint - Active Life Foundation-215-87
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info