Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyft alpint 2020-2023


Idrottslyftet är medel från Riksidrottsförbundet som är avsatta för att ge föreningar möjlighet att utveckla sin befintliga verksamhet. Ansökan är öppen och fram till 15 oktober finns möjlighet att söka medel och få dessa beviljade.

Men vilka kan söka?

Alla föreningar, samt distriktsförbunden, som är anslutna till Svenska Skidförbundet. Gör en kartläggning över vilka behov som finns i just er förening, skriv ner vad ni skulle vilja göra och gå sedan in och sök medel.

Att utveckla verksamheten kan ses perspektiv som spänner över stort spektra i allt från utbildning av ledare, utrustning till träningsanläggningen, skapa säkrare miljö för utövandet av idrotten.

Hur mycket medel kan en förening söka?

Där finns egentligen ingen nedre eller övre gräns, pengarna fördelas mellan olika projekt, med fördel kan samma förening söka medel till olika projekt inom den egna verksamheten.

För att få en liten fingervisning om områden där ni kan söka pengar finns några exempel nedan, men låt inte det vara en begränsning i planeringen, det finns garanterat andra områden där ni vill och nu har möjligheten att söka medel för att utveckla er verksamhet.

Idrottslyftet är medel från Riksidrottsförbundet som är avsatta för att ge föreningar möjlighet att utveckla sin befintliga verksamhet. Ansökan är öppen och fram till 15 oktober finns möjlighet att söka medel och få dessa beviljade.

Men vilka kan söka?

Alla föreningar, samt distriktsförbunden, som är anslutna till Svenska Skidförbundet. Gör en kartläggning över vilka behov som finns i just er förening, skriv ner vad ni skulle vilja göra och gå sedan in och sök medel.

Att utveckla verksamheten kan ses perspektiv som spänner över stort spektra i allt från utbildning av ledare, utrustning till träningsanläggningen, skapa säkrare miljö för utövandet av idrotten.

Hur mycket medel kan en förening söka?

Där finns egentligen ingen nedre eller övre gräns, pengarna fördelas mellan olika projekt, med fördel kan samma förening söka medel till olika projekt inom den egna verksamheten.

Idrottslyftet är medel från Riksidrottsförbundet som är avsatta för att ge föreningar möjlighet att utveckla sin befintliga verksamhet. Ansökan är öppen och fram till 15 oktober finns möjlighet att söka medel och få dessa beviljade.

Men vilka kan söka?

Alla föreningar, samt distriktsförbunden, som är anslutna till Svenska Skidförbundet. Gör en kartläggning över vilka behov som finns i just er förening, skriv ner vad ni skulle vilja göra och gå sedan in och sök medel.

Att utveckla verksamheten kan ses perspektiv som spänner över stort spektra i allt från utbildning av ledare, utrustning till träningsanläggningen, skapa säkrare miljö för utövandet av idrotten.

Hur mycket medel kan en förening söka?

Där finns egentligen ingen nedre eller övre gräns, pengarna fördelas mellan olika projekt, med fördel kan samma förening söka medel till olika projekt inom den egna verksamheten.

För att få en liten fingervisning om områden där ni kan söka pengar finns några exempel nedan, men låt inte det vara en begränsning i planeringen, det finns garanterat andra områden där ni vill och nu har möjligheten att söka medel för att utveckla er verksamhet.

För att få en liten fingervisning om områden där ni kan söka pengar finns några exempel nedan, men låt inte det vara en begränsning i planeringen, det finns garanterat andra områden där ni vill och nu har möjligheten att söka medel för att utveckla er verksamhet.

 • Barnlekområdet – Roligare, åtkomligare, mer utmanande och spännande
  • Material  5.000:-

 • Säkerheten – Trygg miljö för barn och ungdomar vid träning och tävling 10.000:-
  • Utbildning
  • Nät
 • Parallell/SX grind inkl. besök av SSF 20.000:-
 • Utbildning i föreningen. Utbildning som bidrar till att flera eller/och alla i föreningen får ta del av fortbildning eller nya kunskaper. Exempelvis kan det vara inom följande områden: ledarskap, säkerhet, mental träning och hälsa, kost, organisation etc. Allt som har att göra med hur föreningen blir bättre tillsammans och hur det kan leda till att föreningen blir fler 5.000:-/utbildning
 • Barnens alpina sommarträning – Material för aktiviteter under barmarkssäsongen 6.000:-
 • Barnens Alpina Skidskola - 10000:-
 • Egna projekt i föreningen
 • Förening som ansvarar för läger som är öppet för distriktets föreningar 10.000:-    

1.Projekt att rekrytera och behålla barn och ungdomar i verksamheten även under svårigheter som uppstått i samband med pandemi

Projekt som föreningen genomför eller kommer att genomföra istället för ordinarie tränings- och tävlingsaktivitet. Projekten ska stimulera till delatgande i föreningens aktiviteter. 

2.Stärka befintlig verksamhet för barn/ungdomar samt ledare.

Projekt i föreningens regi som syftar till att barn/ungdomar samt ledare väljer att stanna kvar i föreningen.
Projekt  i föreningens regi som syftar till att höja aktivas kapacitet och framgångar både på klubb/distrikt/nationell/internationell nivå
Projekt utöver föreningens ordinarie verksamhet

3. Rekrytera barn/ungdomar samt ledare till föreningsverksamheten

Projekt i föreningens regi som syftar till att öka antal barn/ungdomar och ledare inom idrotten
Projekt utöver föreningens ordinarie verksamhet

3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill"

Projekt som syftar till att utveckla föreningens värdegrund och organisation samt är förenlig med Idrotten vill och Skidor vill. Läs mer om "Idrotten vill" (länk till RF, nytt fönster) och "Skidor vill" (länk, nytt fönster).

 

Beviljar projekt som uppfyller SSFs följande krav:

•                     Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
•                     LOK-stöd ska vara rapporterat.
•                     Utbildning och utvecklingstimmar rapporterade till SISU
•                     Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar.
•                     Föreningen ska satsa egna medel i satsningen.

Ansökan

Mål och syfte ska anges samt en handlingsplan.
På samtliga ansökningar ska det uppges en tydlig budget.
Om ansökan gäller utbildning, ska man ange namn på deltagarna.

Återrapport

Godkända Idrottslyftsprojekt följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum på beviljad ansökan. Återrapporteringen gör man via Idrottsmedelsapplikationen som finns på föreningens IdrottOnline hemsida.

För att en återrapport ska bli godkänd måste antal unika deltagare finnas
redovisade i återrapporten. Använt belopp av sökta medel ska också vara ifyllt för att återrapporten ska godkännas.

Antal unika deltagare - Varje unik person som deltagit i projektet ska redovisas här (ange ålder samt kön)

Beskriv satsningens genomförande.

Använt belopp av sökta medel – hur mycket som klubben använt av beviljat Idrottslyft ska redovisas


Läs mer om Idrottsmedel

Uppdaterad: 16 SEP 2021 10:47 Skribent: Karin Sundberg
E-post: Adressen Gömd

HUVUDPARTNER

LAGPARTNER

SE ALLA PARTNERS
Tävlingskalender
Skidor vill!
Alpint - Active Life Foundation-215-87
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info