Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet backe/NOK


Har din förening spännande idéer om hur barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna utvecklas? Ansök om Idrottslyftsbidrag för att göra dessa idéer till verklighet!

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Skidförbundet kan söka Idrottslyftsbidrag för att kunna genomföra olika spännande projekt.

Läs mer: Idrottslyftet allmän information

Projekt inom Idrottslyftet ska, både på nationell och föreningsnivå, utgå från Svenska Skidförbundets fyra kärnvärden:

 

Jämlikhet – deltagande på lika villkor utifrån individ
Hållbarhet – både i fysisk och psykisk tränings- och tävlingsmiljö
Livsstil – inspirera till en aktiv fritid på snö som skapar ambassadörer
Livslång – skid- och snowboardverksamhet för bredd och elit – hela livet

Fokusområden

Under perioden 2017–2019 har vi valt att prioritera ansökningar som gäller följande fyra fokusområden:

 • Ledar-/tränarutbildning
 • Utveckla träning
 • Utveckla tävling
 • Utveckla förening

Från och med 2017 fördelas idrottslyftet så att vissa medel är direkt sökbara för föreningar medan övriga pengar går till nationella projekt via grenrådet.

IL – Föreningsstöd 2017 (41 892 kr)

Grenrådet för backhoppning och nordisk kombination kommer huvudsakligen att bevilja föreningsstöd till projekt som stödjer backhoppningens mål om återuppbyggnad och rekrytering. Föreningar behöver söka LOK-stöd för att visa att de har aktiviteter för barn och unga.

Stöd kommer att beviljas inom Svenska Skidförbundets fyra områden:

Hållbarhet – Projekt som utvecklar organisationsstrukturen.
Exempelvis: En väl fungerande styrelse. Utbildning av ledare och tränare.

Livsstil – Nya träningsverksamheter som främjar en förflyttningen från triangel till rektangel.
Exempelvis: Inspirera andra skidåkare att prova backhoppning för att kunna ha skidorna på även på sommaren.

Jämlikhet – deltagande på lika villkor och med samma rättigheter oberoende av etnicitet, nivå, kön eller ålder.
Exempelvis: Utbildning för ledare, tränare och vuxna som lägger grunden till att alla har rätt delta på lika villkor. Inköp av backhoppningsutrustning för att möjliggöra för alla att utöva sporten.

Livslång – Skapa bra träningsmiljöer för barn och ungdomar.
Exempelvis: Möjligheter att träffa andra jämnåriga för att utveckla sin skidåkning. Samarbeten med skolor för att få fler att prova backhoppning.

IL – Nationella projekt 2017 (38 076 kr)

De pengar som finns för nationella projekt inom Back/NOK kommer följa samma riktlinjer som de pengar som är direkt sökbara av föreningarna. Projekten kommer att beslutas av grenrådet efter samråd med klubbarna.

IL – Övrigt

Det finns även möjlighet för klubbar att få stöd från Idrottslyftet via distriktsidrottsförbunden (främst anläggningsstöd) och disktriktsskidförbunden.

 

För att ansökan ska bli godkänd måste följande krav uppfyllas:

 •  Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
 •  LOK-stöd ska vara rapporterat.
 •  Utbildning och utvecklingstimmar rapporterade till SISU Idrottsutbildarna
 •  Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar
 •  Föreningen ska satsa egna medel i satsningen.

Ansökan

Skicka in er ansökan via Idrottonline

 • Namn på projektet.
 • Om ansökan gäller utbildning, ange deltagarnas namn. 
 • Start och slutdatum för projektet.
 • På samtliga ansökningar, ange en detaljerade budget. 
 • Mål och syfte samt en handlingsplan.

Återrapport

Godkända Idrottslyftsprojekt följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum. Återrapportering görs via föreningens IdrottOnline-sida.

När er förening har fått en Idrottslyftsansökan godkänd så skapas automatiskt ett återrapporteringsformulär. Det är föreningens ansvar att, så fullständigt som möjligt, fylla i återrapporten.

För att en återrapport ska bli godkänd måste antal unika deltagare (ålder samt kön) och använt belopp redovisas. Beskriv även satsningens genomförande och bifoga gärna bilder.

Uppdaterad: 17 FEB 2017 09:39 Skribent: SSF

HUVUDPARTNER

LAGPARTNER

Tävlingskalender

Skidor vill!
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info