Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet rullskidor


Har din förening spännande idéer om hur barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna utvecklas? Ansök om Idrottslyftsbidrag för att göra dessa idéer till verklighet!

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Skidförbundet kan söka Idrottslyftsbidrag för att kunna genomföra olika spännande projekt.

Läs mer: Idrottslyftet allmän information

Fokusområden

2021/22 har vi valt att prioritera ansökningar som gäller följande fyra fokusområden:

 • Ledar-/tränarutbildning
 • Utveckla träning
 • Utveckla tävling
 • Utveckla förening

Idrottslyftet är utformat så att vissa medel är direkt sökbara för föreningar medan övriga pengar går till nationella projekt via grenrådet.

Föreningsstöd

Föreningsstödet kan sökas av föreningar. Inom längd prioriteras nedanstående två områden:

Satsningar som stärker föreningens möjligheter att erbjuda alla grupper i samhället en verksamhet som är långsiktig och hållbar – som innebär "Skidor hela livet".

Exempelvis utrustning till skidlekplats, stöd till skidutrustning, träningsgrupper eller skidskolor för alla åldrar och nivåer som:

 • läger/dagar i närområdet där alla kan delta. Utbildning krävs under lägerverksamheten,
 • skidskolor, under en tidsbegränsad period,
 • införskaffande av låneutrustning för åldrar upp till 25 år.

Observera att pengar inte beviljas för att bygga anläggningar eller till snötillverkningsutrustning.

Grundutbildning för ledare, tränare och föräldrar som lägger grunden till att kunna erbjuda en kvalitativ och anpassad verksamhet. Nya tränings- och tävlingsverksamheter som främjar skidor hela livet. 

Satsningar som är utöver den ordinarie verksamheten prioriteras som:

 • Täningar/aktiviteter som inbjuder till att alla kan vara med oavsett kunskapsnivå, etnisk bakgrund eller kön. 
 • Tävlingar som är attraktiva för alla.
 • Öppna klasser på tävlingar för att nå nya målgrupper. 
 • Aktiviteter under tävlingsdagen som inspirerar till rörelse utanför själva tävlingsaktiviteten. 
 • Föräldrautbildning.
 • Utbildningsinsatser för barn och ungdomar.
 • Insatser som främjar en jämställd skididrott.
 • Satsningar för att behålla aktiva i föreningen.

Förbundsutvecklingsstöd

Jämlikhet och Hållbarhet

Projekt som utvecklar organisationsstrukturen som en väl fungerande styrelse, tränare/ledare med tillhörande arbetsgrupper. Öka kunskapen och medvetenheten hur man skapar en verksamhet där alla får möjlighet att delta samt utvecklas på lika villkor och med samma rättigheter oberoende av etnicitet, nivå, kön eller ålder.

Livsstil och Livslång

Projekt som ökar utvecklingsnivån för aktiva, tränare/ ledare och föräldrar – hos både förbund och föreningslivet.

Ansökan

För att ansökan ska bli godkänd måste följande krav uppfyllas:

 •  Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
 •  LOK-stöd ska vara rapporterat.
 •  Utbildning och utvecklingstimmar rapporterade till SISU Idrottsutbildarna
 •  Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar
 •  Föreningen ska satsa egna medel i projektet.

Skicka in er ansökan via IdrottOnline, ange följande:

 • Namn på projektet.
 • Om ansökan gäller utbildning, ange deltagarnas namn. Läs mer här.
 • Start och slutdatum för projektet.
 • På samtliga ansökningar, bifoga en budget. 
 • Mål och syfte samt en handlingsplan.

Återrapport

Godkända Idrottslyftsprojekt följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum. Återrapportering görs via föreningens IdrottOnline-sida.

När er förening har fått en Idrottslyftsansökan godkänd så skapas automatiskt ett återrapporteringsformulär. Det är föreningens ansvar att, så fullständigt som möjligt, fylla i återrapporten.

För att en återrapport ska bli godkänd måste antal unika deltagare (ålder samt kön) och använt belopp redovisas. Beskriv även satsningens genomförande och bifoga gärna bilder.

Frågor

Karin Ersson, 070-370 06 19, This is a mailto link

Uppdaterad: 20 FEB 2018 08:50 Skribent: SSF

HUVUDPARTNER

LAGPARTNERS

SE ALLA PARTNERS
Tävlingskalender
Skidor vill!
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info