Hoppa till sidans innehåll
Foto: Ulf Palm

En Alla på snö-dag blir till


Undrar du över av vad som behövs för att skapa en Alla på snö-dag? Här beskriver vi hur det går till, vilka olika aktörer behövs och vad var och en bidrar med.

I en Alla på snö-organisation finns dessa aktörer:

  • kommunen,
  • anläggningen,
  • grundskolan,
  • gymnasieskolan,
  • klubbar/föreningar inom Svenska Skidförbundet.

Så här kan det gå till:

  1. En vanlig början är att klubben/föreningen tar kontakt med Svenska Skidförbundet för att visa sitt intresse för att genomföra en Alla på snö-dag.
  2. Tillsammans tittar vi på hur organisationen kan byggas upp för att skapa ett fungerande nätverk på plats.
  3. Kontakt etableras med kommunen för en presentation av Alla på snö. Representanter från alla aktörer deltar på mötet. Svenska Skidförbundet leder mötet och presenterar projektet. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar skräddarsyr vi projektet för varje kommun.

Öppna/skriv ut pdf-dokumentet (nytt fönster)

Målet är att vi ska skapa en organisation som fungerar år från år så att Alla på snö blir ett återkommande inslag för fjärdeklassare i kommunen.

Generellt ser upplägget ut på följande sätt

Kommunen ansvarar för att eleverna kommer till och från anläggningen. De avsätter också en dag för att fortbilda sina lärare i vinteraktiviteter i relation till läroplanen för grundskolan i Svenska Skidförbundets regi. Kommunen hjälper till i kontakten med skolor som har fjärdeklassare, så att inbjudan från klubb/förening samt lokalavdelning kommer rätt.

Anläggningen står för liftkort och utrusning under dagen. I vissa fall saknas utrustning, då försöker vi naturligtvis att lösa det. Svenska Skidförbundet har tills i år gjort ett stort inköp av längdskidor. Dessa kommer att placeras i våra längdklubbar för att komma fjärdeklassarna tillgodo.
Skolorna avsätter en fortbildningsdag för sina lärare som sedan undervisar sina elever i vinteraktiviteter med hjälp av vårt speciella Alla på snö-undervisningsmaterial. Det innehåller allt ifrån hur eleverna ska klä sig till trygghet i backe och spår.

Gymnasieskolan deltar med sina elever som agerar extra ledare under Alla på snö-dagen. Gymnasieeleverna får en grundutbildning i att leda på snö i form av en föreläsning i regi av Svenska Skidförbundet. Dessutom får de en introduktion på anläggningen i linje med läroplanen för gymnasieskolan. Eleverna gör sedan praktik under Alla på snö-dagen genom att hjälpa fjärdeklassarna.(Gymnasieeleverna kan både komma från skidgymnasium samt från grundprogrammen).

Klubben/Föreningen tillsätter en lokal projektledare som har kontakt med Svenska Skidförbundet. Projektledaren skickar in en ansökan till Idrottslyftet via IdrottOnline utifrån det fasta Alla på snö-konceptet. Innan fjärdeklassarna kommer till anläggningen bjuder klubben in ledarna till för en genomgång av anläggningen och planering av dagarna. Klubben eller lokalavdelningen har även en Alla på snö-värd som har huvudansvaret under Alla på snö-dagarna.

Klubben skickar, i samarbete med lokalavdelningen, ut en inbjudan till skolan. I nästa steg skickas en inbjudan till varje elev via läraren där dagen beskrivs på ett tydligt sätt

Efter en Alla på snö-omgång erbjuds eleverna att komma tillbaka på prova-på-träningar i klubben, allt för att göra det möjligt för fler att delta oavsett bakgrund och förutsättningar.

Lokalavdelningen samarbetar med den lokala projektledaren samt är med och genomför utbildningen av Alla på snö-ledarna. Kan även vara en lokal projektledare för Alla på snö i kommunen samt värd under Alla på snö -dagar. Via lokalavdelningarna erbjuds eleverna prova-på-träffar efter Alla på snö-dagen. Hur dessa arrangeras kan skilja sig från ort till ort.

Exempel på ett Alla på snö-schema

08.00 Samling för alla ledare på anläggningen. Tillsammans med Alla på snö-värden
09.00 Samling för fjärdeklassarna – berätta om dagen, utrustning, trygghetsregler mm
09.20 Fördela eleverna i mindre grupper och dela ut utrustning.
10.00 Börja med snöaktiviteter – hjälp och stöd till de som behöver
11.30 Lunch
12.15  Fortsatta snöaktiviteter
13.30 Summering av dagen tillsammans med barnen och återlämning av utrustningen.
14.00

Avslutning och summering med gymnasieledare tillsammans med Alla på snö-värden.

   

Arrangera Alla på snö-dagar

Alla på snö vänder sig till fjärdeklassare och barn på fritids. Genom detta säkerställer vi tillgängligheten för både pojkar och flickor, likaså har etnicitet och erfarenhet ingen inverkan på deltagandet. Via Alla på snö når vi indirekt även barnens familjer, föräldrar och syskon.

Gymnasieelever 17–19 år knyts till Alla på snö för att träna på och utveckla sitt ledarskap på snö.

Tidigare utvärderingar samt erfarenheter av Alla på snö vittnar om att berörda kommuner, klubbar och deltagare kan se en ökad förståelse för värden som ligger inom folkhälsomålen. 

Kontakta Svenska Skidförbundet om du är intresserad av att genomföra en Alla på snö-dag!

Är du representant för en förening?

Tänk på att ni kan ansöka om projektstöd/idrottsmedel för alla grenar via IdrottOnline för att kunna arrangera Alla på snö-dagar.

Kontaktuppgifter

Uppdaterad: 13 SEP 2021 13:24 Skribent: Lotte Jernberg

HUVUDPARTNER

KOMPIS TILL ALLA PÅ SNÖ

Facebook puff.png

Skidor vill!
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info