Hoppa till sidans innehåll

Skidåkande ungdomar mår mycket bättre än genomsnittet

17 JUN 2020 10:09
Bland skidåkande ungdomar känner sig 92 procent helt eller till stor del sedda, bekräftade och respekterade. Detta är höga siffror jämfört med riksgenomsnittet. En nyckelfaktor i detta positiva resultat är ungdomsledarna.
  • Uppdaterad: 17 JUN 2020 10:09

Säsongen 2019/2020 genomförde Svenska Skidförbundet en enkätundersökning bland ungdomar som deltog i årets distriktscuper – Volkswagen Ungdomscup för 13–14-åringar och Folksam Cup för 15–16-åringar.

Resultaten är slående.

Hela 92 procent av 13–16-åringarna svarar att de helt eller till stor del har en ledare som gör att de känner sig sedda, bekräftade och respekterade, både i grupp och individuellt. Endast 2 procent anser att det inte stämmer, övriga svarar att det stämmer till viss del.

– Det mycket positiva resultatet visar att ett stort engagemang bland ledare är otroligt viktigt för såväl det allmänna välbefinnandet som ett fortsatt idrottande. Vi hade självklart sett att vi nått 100 procent därför fortsätter vi under hösten med ett antal insatser för att stötta och stärka ledarna ytterligare, säger Jenny Limby, barn och ungdomsansvarig på Svenska Skidförbundet.

Idrott förbättrar ungas självbild betydligt.

På flera håll i samhället signaleras det att dagens ungdomar mår allt sämre psykiskt, är missnöjda med sig själva och sin kropp. Samtidigt visar forskning att barn och ungdomar som idrottar mår bättre och är mindre stressade än de som inte idrottar (länk till Samhällsnytta)

Svaren i SSFs enkät visar att 95 procent av skidåkande 13–14 åringarna är nöjda eller mer än nöjda med sin kropp och att de har en god självbild. Av dessa är 42 procent helt nöjda. Svaret för 15–16-åringarna är nästan lika höga, där är 89 procent nöjda eller mer än nöjda med sig själv.

Det kan jämföras med statistik från Folkhälsomyndigheten som visar att 80 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna i 15-årsåldern känner sig nöjda med sig själva. Här ser vi att utövandet av idrott har stor påverkan på ungdomars välmående.

– Med största sannolikhet har våra ungdomsledares engagemang en stor betydelse för våra positiva siffror i denna fråga. De gör ett bra och mycket viktigt jobb med att stärka ungdomars självbild, säger Jenny Limby.

På frågan om ungdomarna mår bra mentalt och känner sig allmänt nöjda med sig själv svarar 50 procent av 13–14 åringarna att de mår väldigt bra och är riktigt nöjda med sig själv, hela 96 procent svarar att de är nöjda eller mer än nöjda med sig själv. Av 15–16 åringarna svarar 92 procent att de är nöjda eller mer än nöjda. Där är det något färre som är väldigt nöjda, 33 procent, men detta är ändå ett bra resultat menar Jenny Limby.

– Att ungdomar i den åldern mår bra och känner sig riktigt nöjda med sig själv är klart bättre för skidåkande ungdomar än när vi jämför med andra undersökningar i dessa åldersgrupper.

Del av internationell undersökning

Enkäten är del i ett samarbete med det internationella skidförbundet FIS barn och ungdomskommitté, där samma enkät genomförs i fler länder. De svenska svaren visar dock ungdomsledarnas viktiga roll för att ungdomarna ska känna sig trygga.

– Att som ungdom ha flera vuxna i sitt nätverk har väldigt stor betydelse. Att du som ung känner att dessa bryr sig om, ser och bekräftar dig som individ kan göra stor skillnad för välbefinnandet. En idrottsledare kan vara just den här personen, säger Jenny Limby.

Jenny konstaterar att siffrorna ser väldigt bra ut just nu men har fortsatta planer.

– Enkäten visar att vi ligger mycket bra till jämfört med den allmänna statistiken, men vi fortsätter med fler insatser för stärka våra ungdomar, både genom ledarutbildningar men även andra riktade insatser inom föreningsverksamheten.

Skribent: SSF
E-post: Adressen Gömd

MAIN PARTNER

PREMIUM PARTNER

TEAM PARTNERS

SE ALLA PARTNERS
Tävlingskalender
Puff_BättreSkidteknik_215
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info