Hoppa till sidans innehåll

BAUHAUS Cup


 

På grund av de restriktioner som gäller kring spridningen av Covid-19 så är BAUHAUS Cup 2020/2021 pausad. Ändras restriktionerna så tävlingarna är möjliga att återuppta kommer detta meddelas.

 

 

 

 

Inbjudan distriktsstafett 2021 (presenteras under höster 2020)

BAUHAUS CUP 2020/2021

Tävlingar:

Cupen består av åtta deltävlingar varav sex deltävlingar räknas i den totala cupen.

Arrangörer:

19-20 dec Idre Fjäll (inställt), 9-10 jan Östersund, 20-21 feb Boden, 12-13 mars Falun.

Klasser:

D 17 – 18, D19 – 20, H17 – 18, H 19 – 20

Distans/Teknik:

Se tablå i slutet av inbjudan, tävlingskalender online eller respektive arrangörs PM/inbjudan.

Anmälan:

Anmälan via IdrottOnline. Ej tillåtet att starta utan aktiv FIS-kod och personlig transponder (åkare som inte äger en transponder kan hyra på plats)                   

På grund av spridningen av Covid-19 gäller följande kvotreglemente för BAUHAUS Cup 2020/2021:

Kvotreglemente för BAUHAUS cup 2020/2021

För att minska smittspridningen av Covid-19 och för att stimulera den nationella längdskidåkningen har längdrådet beslutat att följande kvotreglemente ska gälla på samtliga tävlingar ingående i Volkswagen och Cup 2020/2021.

  • Samtliga åkare som innehar en aktiv FIS-kod utfärdad av SSF äger rätt att fritt anmäla sig till samtliga cuptävlingar enligt SSF:s/FIS ordinarie åldersbestämmelser.
  • Utbytesstudent på skidgymnasium äger rätt att fritt anmäla sig till samtliga cuptävlingar efter att anmälan intygad av skolan om att eleven studerar på skolan godkänts av SSF.
  • Åkare med utländsk aktiv FIS-kod som uppfyller cupregeln: ”Utländsk åkare som tävlar för svensk klubb likställs som svensk åkare efter stadigvarande bosättning i Sverige i minst ett (1) år och kan då delta i totala cupen” äger rätt att, efter godkänd framställan som intygar sitt boende i landet till SSF, fritt anmäla sig till samtliga cuptävlingar.
  • Åkare med aktiv FIS-kod från övriga världen kan intresseanmäla sitt deltagande till arrangör av cuptävling senast det anmälningsdatum arrangören bestämt och det maximala antalet startande får vara enligt kvotlistan nedan. Om fler åkare än det maximala intressenmäler sig fördelas startplatserna med hjälp av FIS-punkter. 

Land

Kvot Dam

Kvot herr

Norge

4

4

Finland

4

4

Island

3

3

Danmark

3

3

Estland

3

3

Lettland

3

3

Litauen

3

3

Tyskland

3

3

Schweiz

3

3

Italien

3

3

Frankrike

3

3

Övriga världen har rätt till 2+2 platser per land.

Arrangör av cup-tävling har rätt att begränsa antalet länder, i det fallet är rödmarkerade länder prioriterade.

Anmälan är öppen fram till tisdag före första tävlingsdag, arrangör kan dock i något fall ha andra datum som sista dag för anmälan, se respektive arrangemangs inbjudan/PM.

Anmälningsavgift är 300 kr/person i respektive deltävling.

Åkare är anmäld till tävlingen först när anmälningsavgiften är betald – se SSF allmänna tävlingsregler paragraf 107.7, 107.7.6.3 samt paragraf 1.7 i Reglemente för anmälan och avanmälan till längd- och rullskidtävlingar. Betalning av anmälningsavgift ska göras på plats om avgiften inte är betald.

Efteranmälan kostar 450 kr/person i respektive deltävling och kan göras fram till lagledarmötet för respektive tävling. 

Vid efteranmälan och sena ändringar i anmälan gäller följande:

Digitalt lagledarmöte på Microsoft Teams genomförs kl. 18 dagen före respektive tävling, länkar till mötet kommer distribueras av respektive arrangör.

Mellan kl. 17 och fram till att lagledarmötet är sista chansen till att göra ändringar anmälningslistan. Under denna period är anmälan tillfälligt öppen i SSF TA och klubbarna kan göra eventuella ändringar på distans. OBS! Åkare som inte avanmälts före att ordinarie anmälningstid varit öppen kommer debiteras anmälningsavgift. Åkare som anmäls under lagledarmötet kommer debiteras efteranmälningsavgiften.

Nummervästar/Coachvästar:

Hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen och kvitteras med namn, telefonnummer och mejladress av den som hämtar ut västarna.

INGA NUMMERVÄSTAR lämnas ut av arrangörerna förrän anmälningsavgiften är till fullo betald. Nummervästar lämnas ut mot att kvitto på inbetalning uppvisas eller efter att betalning görs på plats.

Poäng:

Enligt FIS poängskala för etapplopp.

1.a 50p, 2.a 46p, 3.a 43p, 4.a 40p, 5.a 37p. 6.a 34p, 7.a 32p, 8.a 30p, 9.a 28p, 10.a 26p, 11.e 24p, 12.e 22p, 13.e 20p, 14.e 18p, 15.e 16p, 16.e 15 p, 17.e 14p, 18.e 13p, 19.e 12p, 20.e 11p, osv

30 åkare får poäng – detta gäller enbart svenska åkare samt utländska åkare som har dispens att räknas i cupen.

Vid samma slutpo­äng efter sista deltävling gäller följande:

1. Högsta antal segrar place­ras före.

2. Bästa delresultat placeras före (flest 2a platser, flest 3e platser osv)

3. Om åkare fortfarande har samma poäng delas slut­placeringen.   

Priser:

Topp tio damer och herrar erhåller sakpriser eller rikstäckande presentkort på samtliga deltävlingar.

I den sammanlagda cupen delas priser ut enligt följande:

Herrar: 1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr   

Damer: 1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr  

Priser skall hämtas personligen av den aktive vid den officiella prisceremonin, om inte särskilda skäl kan anges, annars tillfaller priset arrangören.

Anmärkning:

Utländsk åkare som studerar vid svenskt gymnasium och som föranmält detta till SSF tävlar på samma villkor i totala cupen som svenska åkare. OBS! Åkaren måste ha FIS-kod utfärdad från sitt hemland.

Utländsk åkare som tävlar för svensk klubb likställs som svensk åkare efter stadigvarande bosättning i Sverige i minst ett (1) år och kan då delta i totala cupen.

Övriga utländska åkare får delta i alla deltävlingar om start medges enligt kvotreglementet men räknas ej i totala cupen. Om utländska åkare som inte deltar på samma villkor som svenska åkare placerats topp 30 plockas dessa bort från listan som används vid beräkningen av totala cupen.

Inställd tävling:

För att BAUHAUS cup ska räknas totalt 2020/2021 måste 75 % avtävlingarna genomföras.

Om en tävling ställs in så räknas inte denna till totala BAUHAUS Cup. Av de återstående tävlingarna räknas åkarens två sämsta resultat bort i den totala cupen.

Exempel: En tävling ställs in vilket gör att det totala antalet tävlingar som återstår är sju. De fem bästa resultaten under säsongen räknas sedan till den totala cupen.

Övrigt:        

Kontrolluppgift kommer att lämnas till Skatteverket på prispengar.      

Totala prispengar för BAUHAUS cup 2020/2021 är 40 000 kr.

Ej återlämnad nummerväst/coachväst debiteras åkare/klubb med 500 kr.

Vid sprinttävling med färre startande än 30 går 16 åkare till finalomgången.

Vallabodar att hyra tillhandahålls i mån av tillgång.

Enligt SSF:s tävlingsriktlinjer kommer vallabodarna var avskilda från tävlingsområdet och de aktiva måste själva hämta vallade skidor i en ”utväxlingszon”. Lokala regleringar vad gäller skidtestning kan förekomma under säsongen för att begränsa folksamlingar och hindra smittspridning.

Digitalt lagledarmöte på Microsoft Teams genomförs kl. 18 dagen före respektive tävling.

Startlistor publiceras digitalt efter lagledarmötet.

All publicering av start- och resultatlistor under säsongen kommer vara digital och ske via FIS Live, SSF Live, FIS webb och SSF TA.

Vid eventuell flytt av tävling har arrangören rätt att ta ut ytterligare 50 procent av anmälningsavgiften i flyttningsavgift enligt SSF regler.

Teknikzoner kan förekomma på tävlingar som genomförs i klassisk teknik. Zoner kommer att vara markerade på officiella träningar och meddelas på lagledarmöten.

På grund av spridningen av Covid-19 kommer följande schema tillämpas då respektive arrangör kommer ge klartecken eller inte för respektive arrangemang.

Observera att arrangemang även efter detta datum kan tvingas ställa in om myndighetsbeslut stoppar arrangemanget.

Vid snöbrist gäller SSF:s ordinarie regler kring flytt av arrangemang. 

Tävlingsort

Datum

Idre Fjäll

18 november

Östersund

8 december

Boden

19 januari

Falun

12 februari

14 mars genomförs årets distriktsstafett i Falun, klasser är D/H 17 – 20 och distansen är 3*3 km K för damer och 3*5 km K för herrar. Separat inbjudan till stafetten kommer att publiceras på www.bauhauscup.se

Övrig information om respektive deltävling se respektive arrangörs PM/Inbjudan. Under rådande omständigheter kan förändringar ske snabbt vad gäller tävlingarnas upplägg och genomförande. Det är viktigt att alla som ämnar delta/närvara på arrangemangen håller sig informerad via respektive lokal arrangörs kanaler.

Program BAUHAUS Cup 2020/2021

Tävlingarna i Idre Fjäll är uppskjutna, nytt datum meddelas senare.
Idre Fjäll 18 december: JVM-test 10/20 masstart K*
Idre Fjäll 19 december: Sprint F
Idre Fjäll 20 december: 5/10 F

Östersund 8 januari: JVM-test 15/30 masstart K*
Östersund 9 januari: Sprint K
Östersund 10 januari: 5/10 F

Boden 20 februari: Sprint K
Boden 21 februari: 10/15/15/20 km F masstart

Falun 12 mars: 5/10km K           Även seniortävlingar med FIS-status genomförs
Falun 13 mars: 10/15 km F jakt   Även seniortävlingar med FIS-status genomförs
Falun 14 mars: Distriktsstafett & Senior mixstafett

* = JVM-test håller FIS-status, ej cup-status
** = Distriktsstafetten och seniorstafetten ingår ej i någon cup

Utskriftsvänlig inbjudan BAUHAUS Cup 2020/2021

Slutresultat Scandic Cup 2019/2020
Slutresultat Scandic Cup 2018/2019

Slutresultat Scandic Cup 2017/2018

Slutresultat Scandic cup 2016/2017

Slutresultat Scandic cup 2015/2016

Slutresultat Scandic cup 2014/2015

Slutresultat Scandic cup 2013/2014 
Slutresultat Scandic cup 2012/2013 
Slutresultat Scandic cup 2011/2012

Uppdaterad: 05 JUN 2018 13:30

SMART ENERGY PARTNER

PRESENTING PARTNER

TEAM PARTNERS

SE ALLA PARTNERS
Tävlingskalender
VM-kollektion-215x135.gif
Märkesjakten
Puff_BättreSkidteknik_215
FIS

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info