Gå till innehåll

Ångermanlands Skidförbund

Ångermanlands Skidförbund

Till EU-kommissionen

Svar på EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt från Ångermanlands SF.

Behåll det generella undantaget för ideella föreningar!

Ångermanlands Skidförbund är ett specialdistriktsförbund för skidsport i distriktet Ångermanland.

Förbundet har 60 anslutna klubbar/föreningar som samtliga drivs av ideella föreningsmänniskor som värnar svensk skididrott. Totalt har klubbarna ca 7.000 medlemmar som alla arbetar ideellt för sin förening som ledare, tränare och ansvariga för verksamheten. Huvuddelen av medlemmarna utgörs av barn, ungdomar och föräldrar till dessa.

Förbundet administrerar den Ångermanländska skididrotten och är ansluten till Svenska Skidförbundet. Vi samordnar tävlingsverksamheten och stöttar föreningarna när det gäller läger, utbildningar och tävlingar. Förbundet är också en serviceorganisation till de ungdomar och ledare som deltar i olika typer av finaler inom sina skididrotter som t ex finaler i Lilla Världscupen (alpint), ungdoms-SM (alpint), Kalle Anka (längdskidor), Folksam cup (längdskidor) m fl.

Vår verksamhet bedrivs genom anslag från Riksidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet och som grundar sig på verksamheten i de 60 medlemsföreningarna. Skulle våra medlemsföreningar vara tvungna att betala moms skulle det också drabba vårt förbund i form av minskade bidrag, eftersom verksamheten inom föreningarna skulle minska och vissa mindre föreningar förmodligen skulle lägga ner sin verksamhet. Detta skulle få till följd att vi inte skulle klara av vår verksamhet på ett tillfredställande sätt gentemot våra medlemsföreningar. Dessutom skulle administrationen för oss bli betydligt krångligare och mera tidskrävande vilket skulle öka bördan för våra ideellt arbetande styrelseledamöter och andra som redan idag läger ned mycket tid för vår idrott.

Samtliga engagerade i Ångermanlands skidförbund arbetar ideellt och utan vinstsyfte och våra anslag går direkt tillbaka till verksamheten att stödja våra medlemsföreningar. Utifrån ovan nämnda så vill vi med kraft understryka vikten av att dagens momsundantag för ideella föreningar behålls som den är.

Med vänlig hälsning
Carl-Gerhard Lindberg
Ordf. Ångermanlands Skidförbund
Tel +46 70 628 17 59

Senast uppdaterad
2023-01-04
Publicerad
2011-05-30

UPPTÄCK MER

Till EU-kommissionen

Svar på EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt från Ång...

LÄS NYHETEN

Till EU-kommissionen

Svar på EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt från Ång...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor