Gå till innehåll

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbund

Extra årsmöte för Medelpads skidförbund

Måndag 8 december hålls ett extra årsmöte för Medelpads skidförbund.

På dagordningen val av ordförande och fastställande av budget för nästa år.

Det ordinarie årsmötet för MSF den 3 november kunde tyvärr inte utse en ny ordförande eller fastställa inkomst- och utgiftsstat för nästa verksamhetsår.

I stället kallas alla klubbar till ett extra möte för att lösa dessa frågor;

 

Extra årsmöte för Medelpads skidförbund måndag 8 december

Tid: 19.00

Mötet hålls i Västernorrlands idrottsförbunds lokaler på Gärde


Förslag till föredrangningslista vid det extra årsmötet

1) Mötets öppnande
2) Upprop och fullmaktsgranskning samt
fastställande av röstlängd
3) Fastställande av föredragningslista för mötet
4) Frågan om mötets behöriga utlysande
5) Val av ordförande för mötet
6) Val av sekreterare för mötet
7) Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokoll tillika
    rösträknare på mötet
8) Val för ett år av förbundets tillika styrelsens ordförande
9) Fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår
10) Mötets avslutning

Styrelsen

Senast uppdaterad
2023-01-04
Publicerad
2014-11-06

UPPTÄCK MER

Anmäl dig till utbildning för barnledare!

Under Luciahelgen ordnar SISU Västernorrland en utbildning för nya trä...

LÄS NYHETEN

Extra årsmöte för Medelpads skidförbund

Måndag 8 december hålls ett extra årsmöte för Medelpads skidförbund....

LÄS NYHETEN

Årsmötet flyttat till 3 november!

Medelpads Skidförbunds årsmöte har flyttats till 3 november....

LÄS NYHETEN

Nominera för ungdomsstipendium

Medelpads Skidförbund har årsmöte 13 oktober. Dags för alla klubbar at...

LÄS NYHETEN

Klart för Deltaterrängen 2014

Programmet för årets terrängserie Deltaterrängen är klart....

LÄS NYHETEN

Tränarutbildning barmark 23–25 maj

Du som är ungdomstränare i längdskidåkning kan gå tränarutbildning på ...

LÄS NYHETEN

Anmäl dig till utbildning för barnledare!

Under Luciahelgen ordnar SISU Västernorrland en utbildning för nya trä...

LÄS NYHETEN

Extra årsmöte för Medelpads skidförbund

Måndag 8 december hålls ett extra årsmöte för Medelpads skidförbund....

LÄS NYHETEN

Årsmötet flyttat till 3 november!

Medelpads Skidförbunds årsmöte har flyttats till 3 november....

LÄS NYHETEN

Nominera för ungdomsstipendium

Medelpads Skidförbund har årsmöte 13 oktober. Dags för alla klubbar at...

LÄS NYHETEN

Klart för Deltaterrängen 2014

Programmet för årets terrängserie Deltaterrängen är klart....

LÄS NYHETEN

Tränarutbildning barmark 23–25 maj

Du som är ungdomstränare i längdskidåkning kan gå tränarutbildning på ...

LÄS NYHETEN

Klart vilka som får Midälvaskidan

Snöbristen vintern 2014 gjorde att bara fyra deltävlingar i Midälvaski...

LÄS NYHETEN

Tre silver för Medelpad i Folksam cup

Längdskidåkningens Folksam cup i Östersund var en lyckad tävlingshelg ...

LÄS NYHETEN

Nära pallen för Medelpad i ICA cup

Medelpads distriktslag i ICA cup i Ulricehamn stod för en mycket stark...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor