Gå till innehåll

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2019

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte den 14 oktober i lokal "Bollen" i Nordichallen.

Tid för årsmötet är klockan 19.00.

Ärenden som föreningarna vill skall diskuteras på årsmötet skall vara Medelpads Skidförbunds Styrelse tillhanda senast den 30 september.
Sänds till MSFs E-post medelpad@skidor.com 

Handlingar för mötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet. Önskar ni dem tidigare tillhandahåller vi dem via E-post från den 1/10 och ber er då att rekvirera dem genom en E-postförfrågan till medelpad@skidor.com

Vi vill uppmana varje förening att utnyttja sin möjlighet enligt stadgarna för Svenska Skidförbundet att delta med två ombud. Varje förening har innehar en röst.

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendier att utdelas.

Välkomna
Styrelsen MSF genom
Magnus Borgsten

Föredragningslista

 • Mötets öppnande.
 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av föredragningslista för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande av mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 • Förbundets verksamhetsberättelse för året 2018-2019.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2018-2019.
 •  Revisorernas berättelse för 2018-2019.
 •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 •  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 •  Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 •  Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 •  Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Lotta Nyström och Mattias Strand).
 •  Val revisor och revisorssuppleant för 2019-2020.
 •  Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2019-2020. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 •  Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 •  Beslut om val av ombud och erforderligt  antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 •  Meddelande från styrelsen.
 •  Mötets avslutning.
Senast uppdaterad
2019-09-02
Publicerad
2019-09-02

UPPTÄCK MER

Medelpadsåkare uttagen till Världsungdoms OS i Lausanne 2020

...

LÄS NYHETEN

Ändringar i Medelpads tävlingskalender

Vintern är här, får man väl nästan säga! Inte riktigt bestämt sig än o...

LÄS NYHETEN

Klart för Midälvaskidan

Uppdaterat program för Midälvaskidan 2020 motionsserien i Medelpad. Ty...

LÄS NYHETEN

Medelpads tävlingskalender - längd 2019/2020 - uppdatering

...

LÄS NYHETEN

Premiärstafetten blir av!

Den mycket populära Premiärstafetten är återigen med i tävlingsprogram...

LÄS NYHETEN

Ella, Axel och George fick stipendium av Sparbanksstiftelsen Norrland

I samband med Ångermanlands skidförbunds årsmöte förra veckan delades ...

LÄS NYHETEN

Medelpadsåkare uttagen till Världsungdoms OS i Lausanne 2020

...

LÄS NYHETEN

Ändringar i Medelpads tävlingskalender

Vintern är här, får man väl nästan säga! Inte riktigt bestämt sig än o...

LÄS NYHETEN

Klart för Midälvaskidan

Uppdaterat program för Midälvaskidan 2020 motionsserien i Medelpad. Ty...

LÄS NYHETEN

Medelpads tävlingskalender - längd 2019/2020 - uppdatering

...

LÄS NYHETEN

Premiärstafetten blir av!

Den mycket populära Premiärstafetten är återigen med i tävlingsprogram...

LÄS NYHETEN

Ella, Axel och George fick stipendium av Sparbanksstiftelsen Norrland

I samband med Ångermanlands skidförbunds årsmöte förra veckan delades ...

LÄS NYHETEN

Ungdomsstipendiater 2019

Fyra unga medelpadsåkare får stipendier av Medelpads Skidförbund - Liz...

LÄS NYHETEN

Distriktträning nr 2 VW ungdomscup

...

LÄS NYHETEN

Kick Off VW ungdoms cup

Kick Off för ungdomar födda 2006 och 2007 som har möjlighet att deltag...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor