Gå till innehåll

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbund

Kallelse SDF-möte (årsmöte) Medelpads Skidförbund

Föreningar i Medelpad tillhörande Svenska Skidförbundet kallas till SDF-möte (årsmöte) för Medelpads Skidförbund den 12e oktober. Plats för mötet anslås senare på Medelpads Skidförbunds hemsida.

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendiater 2020 att offentliggöras.

Föredragningslista

Vid Medelpads Skidförbunds årsmöte, 12 oktober 2020.

 • Mötets öppnande.
 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av föredragningslista för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande av mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 • Förbundets verksamhetsberättelse för året 2019-2020.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2019-2020.
 • Revisorernas berättelse för 2019-2020.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 • Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 • Val av styrelseledamot för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Carola Högman).
 • Val revisor och revisorssuppleant för 2020-2021.
 • Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2020-2021. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt  antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 • Meddelande från styrelsen.
 • Mötets avslutning.
Senast uppdaterad
2020-09-14
Publicerad
2020-09-14

UPPTÄCK MER

Rekomendation gällande tävlande utanför Medelpad

LK Medelpad har gjort en rekommendation gällande tävlande utanför dist...

LÄS NYHETEN

Uppdatering längdtävlingsplan Medelpad

Liten uppdatering över hur läget ser ut för Medelpads planerade längds...

LÄS NYHETEN

Fint nationellt stipendium tilldelad Medelpadsåkare

Alnö SK's Anders Dahl, har blivit tilldelad SSF's stipendium "Hjärtat ...

LÄS NYHETEN

Barmarksupptakt Alpint Medelpad, U12 och U14

Söndagen den 18:e oktober genomfördes en säsongsupptakt med barmarkstr...

LÄS NYHETEN

Tävlingskalender Längd, Medelpad 2020-2021

Snart dags att förhoppningsvis riva igång tävlingssäsongen för längdsk...

LÄS NYHETEN

MSF årsmöte samt stipendieutdelning

Årsmötet för Medelpads Skidförbund genomfördes för ovanlighetenskull i...

LÄS NYHETEN

Rekomendation gällande tävlande utanför Medelpad

LK Medelpad har gjort en rekommendation gällande tävlande utanför dist...

LÄS NYHETEN

Uppdatering längdtävlingsplan Medelpad

Liten uppdatering över hur läget ser ut för Medelpads planerade längds...

LÄS NYHETEN

Fint nationellt stipendium tilldelad Medelpadsåkare

Alnö SK's Anders Dahl, har blivit tilldelad SSF's stipendium "Hjärtat ...

LÄS NYHETEN

Barmarksupptakt Alpint Medelpad, U12 och U14

Söndagen den 18:e oktober genomfördes en säsongsupptakt med barmarkstr...

LÄS NYHETEN

Tävlingskalender Längd, Medelpad 2020-2021

Snart dags att förhoppningsvis riva igång tävlingssäsongen för längdsk...

LÄS NYHETEN

MSF årsmöte samt stipendieutdelning

Årsmötet för Medelpads Skidförbund genomfördes för ovanlighetenskull i...

LÄS NYHETEN

Uppdatering årsmöte

Årsmötet för Medelpads Skidförbund kommer att genomföras i Sundsvall S...

LÄS NYHETEN

Träningsplan Medelpad för VW och Folksam Cup 2021

Dags för VW och Folksam Cup träningar för våra Medelpadsungdomar. Folk...

LÄS NYHETEN

Kallelse SDF-möte (årsmöte) Medelpads Skidförbund

Föreningar i Medelpad tillhörande Svenska Skidförbundet kallas till SD...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor