Gå till innehåll

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2021

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte den 11 oktober i Hulistugan.

Tid för årsmötet är klockan 19.00.

Ärenden som föreningarna vill skall diskuteras på årsmötet skall vara Medelpads Skidförbunds Styrelse tillhanda senast den 26 september.
Sänds till MSFs E-post medelpad@skidor.com 

Handlingar för mötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet. Önskar ni dem tidigare tillhandahåller vi dem via E-post från den 27/9 och ber er då att rekvirera dem genom en E-postförfrågan till medelpad@skidor.com

Vi vill uppmana varje förening att utnyttja sin möjlighet enligt stadgarna för Svenska Skidförbundet att delta med två ombud. Varje förening har innehar en röst.

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendier att utdelas.

Välkomna
Styrelsen MSF genom
Magnus Borgsten

Föredragningslista

 • Mötets öppnande
 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av föredragningslista för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande av mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 • Förbundets verksamhetsberättelse för året 2020-2021.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2020-2021.
 • Revisorernas berättelse för 2020-2021.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 • Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 • Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Carola Högman, Mattias Strand och Emilie Jonzon).
 • Val revisor och revisorssuppleant för 2021-2022.
 • Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2021-2022. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 • Meddelande från styrelsen.
 • Mötets avslutning.
Senast uppdaterad
2023-01-04
Publicerad
2021-09-08

UPPTÄCK MER

"Valla Lika" tävling genomförd

För första gången i Medelpad kördes en "Valla Lika" tävling där alla 2...

LÄS NYHETEN

Omtag för klassiska Midälvaskidan

Ny säsong, nytt försök att genomföra Midälvaskidan....

LÄS NYHETEN

Nästa Davos för Ersson

Världscuppoäng i första WC-starten....

LÄS NYHETEN

Förverkliga drömmar – ansök om 10 000 eller upp till 100 000

Nu satsar Svenska Skidförbundet 20 miljoner kronor på utveckling av fö...

LÄS NYHETEN

Medelpading uttagen till WC i Lillehammer

IF Strategen-fostrade George Ersson uttagen i sprintlaget till WC i Li...

LÄS NYHETEN

Distriktsträning, VW ungdomar

Då är det dags att samlas en första gång för att ta sikte mot VW Cup i...

LÄS NYHETEN

"Valla Lika" tävling genomförd

För första gången i Medelpad kördes en "Valla Lika" tävling där alla 2...

LÄS NYHETEN

Omtag för klassiska Midälvaskidan

Ny säsong, nytt försök att genomföra Midälvaskidan....

LÄS NYHETEN

Nästa Davos för Ersson

Världscuppoäng i första WC-starten....

LÄS NYHETEN

Förverkliga drömmar – ansök om 10 000 eller upp till 100 000

Nu satsar Svenska Skidförbundet 20 miljoner kronor på utveckling av fö...

LÄS NYHETEN

Medelpading uttagen till WC i Lillehammer

IF Strategen-fostrade George Ersson uttagen i sprintlaget till WC i Li...

LÄS NYHETEN

Distriktsträning, VW ungdomar

Då är det dags att samlas en första gång för att ta sikte mot VW Cup i...

LÄS NYHETEN

Distriktsträning, Folksam Cup ungdomar

Då är det dags att samlas en första gång för att ta sikte mot Folksam ...

LÄS NYHETEN

Ungdomsstipendiater 2021

Fyra unga medelpadsåkare får stipendier av Medelpads Skidförbund - Moa...

LÄS NYHETEN

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2021

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte de...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor