Gå till innehåll

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbund

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2022

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte den 10 oktober. Mötet kommer att genomföras i Bergeforsens SKs lokaler.

Tid för årsmötet är klockan 19.00.

Ärenden som föreningarna vill skall diskuteras på årsmötet skall vara Medelpads Skidförbunds Styrelse tillhanda senast den 25 september.
Sänds till MSFs E-post medelpad@skidor.com 

Handlingar för mötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet. Önskar ni dem tidigare tillhandahåller vi dem via E-post från den 26/9 och ber er då att rekvirera dem genom en E-postförfrågan till medelpad@skidor.com

Vi vill uppmana varje förening att utnyttja sin möjlighet enligt stadgarna för Medelpads Skidförbund att delta med två ombud. Varje förening innehar en röst.

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendier att utdelas.

Välkomna
Styrelsen MSF genom
Magnus Borgsten

Föredragningslista

 • Mötets öppnande.
 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av föredragningslista för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande av mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 • Förbundets verksamhetsberättelse för året 2021-2022.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2021-2022.
 • Revisorernas berättelse för 2021-2022.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 • Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 • Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Magnus Borgsten och Joel Nilsson).
 • Fyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid av 1 år. (Lars-Gunnar Nordlander lämnar styrelsen)
 • Val revisor och revisorssuppleant för 2022-2023.
 • Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2022-2023. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 • Beslut om val av ombud och erforderligt  antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 • Meddelande från styrelsen.
 • Mötets avslutning. 
Senast uppdaterad
2022-09-06
Publicerad
2022-09-06

UPPTÄCK MER

Grenöverskridande träningskväll - höst edition

Kom, se och testa på vad de olika skidsporterna har för upplägg samt t...

LÄS NYHETEN

Ungdomsstipendiater 2022

Amanda, Astrid, Ludvig och Isak är Medelpads skidförbunds senaste ungd...

LÄS NYHETEN

Kallastafetten

Att vår mest meriterade kvinnliga längdskidåkare genom tiderna har lag...

LÄS NYHETEN

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2022

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte de...

LÄS NYHETEN

Grenöverskridande träningskväll

Efter att ha haft tankarna och ideerna under några år så kunde vi tors...

LÄS NYHETEN

USM Finalerna 2022 Medelpad

Nu när säsongen 2022 är till ända vill jag som distriktsledare uppmärk...

LÄS NYHETEN

Grenöverskridande träningskväll - höst edition

Kom, se och testa på vad de olika skidsporterna har för upplägg samt t...

LÄS NYHETEN

Ungdomsstipendiater 2022

Amanda, Astrid, Ludvig och Isak är Medelpads skidförbunds senaste ungd...

LÄS NYHETEN

Kallastafetten

Att vår mest meriterade kvinnliga längdskidåkare genom tiderna har lag...

LÄS NYHETEN

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2022

Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte de...

LÄS NYHETEN

Grenöverskridande träningskväll

Efter att ha haft tankarna och ideerna under några år så kunde vi tors...

LÄS NYHETEN

USM Finalerna 2022 Medelpad

Nu när säsongen 2022 är till ända vill jag som distriktsledare uppmärk...

LÄS NYHETEN

Träningskväll med Medelpads skidförbund

Medelpads Skidförbund bjuder in ungdomar födda 2007-2010 till grenöver...

LÄS NYHETEN

Inbjudan Funktionell träning

Medelpads Skidförbund bjuder in aktiva åkare till en spännande och ins...

LÄS NYHETEN

U12 LVC-final Järvsö - "Den bästa tävlingshelgen någonsin"

Finalen för Medelpads LVC U12 arrangerades i år i Hälsingland och som ...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor