Gå till innehåll

Södermanlands Skidförbund

Södermanlands Skidförbund
En bild

Kallelse till årsmöte i Södermanlands Skidförbund

Dagordning för årsmöte Södermanlands Skidförbund 2022-23

Plats: Båsenbergabacken, Vingåker

Fika serveras från kl. 18.30

Tid: kl. 19:00 1 november 2023

1 Mötets öppnande inklusive upprop och fastställande av röstlängd

2 Godkännande av föredragningslista

3 Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

4 Val av mötesordförande

5 Val av mötessekreterare

6 Val av protokolljusterare

7 Fastställande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för huvudstyrelse samt alpina kommittén och längdkommittén för perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2023

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Inkomna motioner

10 Fastställande av verksamhetsplan, ekonomisk plan samt fastställande av årsavgift för specialdistriktsförbund

11 Val av ordförande till styrelsen

12 Val av ledamöter till styrelsen

13 Val av revisor samt revisorsersättare

14 Val av ledamöter till valberedning

15 Val av ombud till Svenska skidförbundets årsmöte

16 Val av ombud till SSF årsmöte

17 Årsmötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse publiceras inom kort

Senast uppdaterad
2023-10-16
Publicerad
2023-10-16
Skribent
Niklas Eriksson, Södermanlands SF

Huvudsponsor