Hoppa till sidans innehåll

Utveckla din förening med hjälp av Idrottslyftet

14 JAN 2016 16:46
Har din förening spännande idéer om hur barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna utvecklas? För att hjälpa till att göra dessa idéer till verklighet kan ni ansöka om bidrag genom Idrottslyftet.
 • Skapad: 14 JAN 2016 16:46

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Skidförbundet kan varje år söka bidrag via Idrottslyftet till olika projekt som utvecklar föreningen.

Syfte och Mål med Idrottslyftet 2016 - 2019

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål: Att samtliga specialidrottsförbund (SF), utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara: i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i föreningen. 

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen,
vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att
  barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
  internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas.
Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott. För åldrarna 7 till 25 år.Idrottslyft Bild 2

Under 2016 har Svenska Skidförbundet valt att prioritera följande områden:

1. Stärka befintlig verksamhet för barn/ungdomar samt ledare.

Projekt utöver ordinarie verksamhet som syftar till att barn/ungdomar samt ledare väljer att stanna kvar i föreningen och utvecklas.

2. Rekrytera barn/ungdomar samt ledare till föreningsverksamheten

Projekt utöver ordinarie verksamhet som syftar till att öka antal barn/ungdomar och ledare inom idrotten

3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill"

Projekt som syftar till att utveckla föreningens värdegrund och organisation samt är förenlig med Idrotten vill och Skidor vill. Läs mer om "Idrotten vill" och "Skidor vill" .

Ta vara på denna fantastiska möjlighet att utveckla er verksamhet. Skicka in ansökan före den 30 april 2016.

Läs mer om hur ni ansöker om Idrottslyftsbidrag

Skribent: SSF
add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info