Hoppa till sidans innehåll
Foto: NILS JAKOBSSON

Coronapandemin – nationella gruppen informerar

03 MAR 2021 14:30
Den nationella coronagruppen inom Svenska Skidförbundet har möte minst en gång i veckan, på onsdagar. Här följer en rapport från gruppens senaste möte.
  • Uppdaterad: 03 MAR 2021 14:30

Det inkommer frågor till Svenska Skidförbundet (SSF) som sedan diskuteras internt i olika konstellationer. 

LÄS MER:  Så här jobbar vi internt under coronapandemin

Här följer en sammanställning över områden som togs upp under det senaste mötet.

Definitionen yrkesmässig elit

Från och med den 1 mars får endast personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott på seniornivå fortsätta att tävla, enligt myndigheternas riktlinjer.

SSFs definition på yrkesmässig idrottare är:

  • Åkare med aktiv FIS-licens där idrottsutövandet är åkarens huvudsakliga sysselsättning (dvs över 50 procent). Båda villkoren måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.
  • I definitionen ingår även åkare på skidgymnasier och de som är antagna till SSFs eftergymnasiala elitverksamhet. Dessa kan delta i nationella och internationella tävlingar på seniornivå, förutsatt att åkaren kvalar in till tävlingens startkvot.

Förtydligande: Det är inte juridisk ålder som styr vilka som kan delta, utan den nivå personen tävlar/kvalar in på.

Samtliga barn-, ungdoms- och juniortävlingar är alltså inställda tills vidare, även på klubbnivå. Däremot är träning, som sker i enlighet med rådande riktlinjer i samhället, fortfarande tillåten och bör dessutom uppmuntras. Hitta på utmanande och roliga tävlingsliknande övningar som kompensation för inställda tävlingar.

Antal deltagare under tävling

SSF har infört en gemensam gräns på 140 svenska deltagare totalt (dam- plus herrklass) under tävling. Målet är att antalet utövare i varje klass ska vara så jämnt fördelat som möjligt. Utöver detta kan arrangörsplatser och utländska deltagare tillkomma. Denna gräns gäller från och med nu för samtliga grenar inom SSF.

Varför detta antal?

Den alpina sporten har en nationell kvot på totalt 70+70 deltagare (dam-/herrklass) vid samtliga FIS-tävlingar som arrangeras i Sverige. Det är denna kvot som har använts som utgångspunkt i våra diskussioner. Resonemanget bygger också på antalet individer som samlas inom andra idrotter, som arrangerar tävlingar i dagsläget. Exempelvis fotboll/hockey som samlar 50–70 personer vid match.

Deltagarantalet kan kompletteras med internationella deltagare och i vissa discipliner även hemmaklubbens rätt att starta med aktiva, därför kan det vid tillfällen vara fler än totalt 140 deltagare.

Vi har även gjort bedömningen, efter samtal med arrangörer, att detta antal är rimligt att hantera under tävling.

Respektive gren inom SSF kommer kommunicera på sina respektive webbsidor (här på skidor.com) om denna anpassning i deltagarantal innebär en förändring gentemot tidigare. Även förändringar i tävlingsprogrammet, där extra tävlingar kan tillkomma med kort varsel, kommuniceras på respektive grensidor.

Vasaloppets tävling Vasaåket

Vi har även fått frågor om varför Vasaloppets tävling Vasaåket kan genomföras trots förbud mot tävlingar. Vasaåket är inte en tävling utan en öppen bana som går att åka under tre veckors tid (12/2–7/3). Det finns ingen tidtagning och inga resultatlistor, dvs det är ingen tävling utan ett spår som är öppet för allmänheten att åka under dessa dagar.

Själva Vasaloppet, som en del av långlopps-världscupen, Visma Ski Classic, kommer genomföras den 7 mars med endast 300 åkare som alla tillhör internationell elit och således går in under begreppet yrkesmässiga idrottare (se ovan).

RIG/NIU

SSF genomför möte med skolledare kommande fredag för uppdatering om läget inom deras respektive verksamheter.

Antagning till skid- och snowboardgymnasier

Många undrar hur antagningen kommer gå till nu när det inte finns lika många tävlingar att delta på. Vi vill understryka att antagningen inte sker enbart på tävlingsresultat utan en mängd olika kriterier (se nedan). Vi känner därför generellt att vi har en klar bild av de aktivas förutsättningar för att kunna göra en så rättvis antagningsprocess som möjligt.

Antagningskriterierna baseras på både kvalitativa och kvantitativa delar. I bedömningen tittar bland annat på att den ansökande har:

  • uppvisat en god färdighet i grenen
  • insikt om vad en elitsatsning innebär
  • positiv utvecklingspotential i grenen
  • en bred allmän idrottslig bakgrund med de fysiologiska och anatomiska förutsättningar som grenen kräver
  • uppvisat en god studiefärdighet
  • bra framtida förutsättningar att kunna prestera ett gott studieresultat
  • en positiv attityd, ambition och social mognad, till exempel hur du fungerar i grupp.

 

LÄS MER: SSFs samlade information under coronapandemin

Skribent: SSF
E-post: Adressen Gömd
220111-Webb-puff-Flour-316-103.jpg
add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info