Gå till innehåll

Alpint

En bild

Alpint Projektstöd IF fd. Idrottslyft

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och
ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för
många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras
under 2022—2023 för att styra föreningarna utveckling i riktning mot målen 2025.
SSF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

Sökperiod 15 november 2021-31 oktober 2023

Ansökan via Idrottonline

* Inkludering av underrepresenterade grupper genom att söka till projekt som stimulerar till;

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper
  av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer genom att söka till projekt som stimulerar till;

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för
  målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor2 efter målgrupp med syfte att
  förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för
  SSFs egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade
  till aktivitetsledare.
 • Läs mer
Senast uppdaterad
2023-09-04
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners