Gå till innehåll

Alpint

En bild

Idrottslyftet allmänt

Fokusområden och vad kan föreningen söka till.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2023-2024 för att styra IFs utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Alpina projekt att söka

 • Säkerheten – Trygg miljö för barn och ungdomar vid träning och tävling - 10.000-30.000.
 • Utbildning, t.ex. SLAO´s utbildningar. Länk till annan webbplats.
 • Nät
 • Utbildning i föreningen - 5.000-15.000 sek:
  Utbildning som bidrar till att flera eller/och alla i föreningen får ta del av fortbildning eller nya kunskaper. Exempelvis kan det vara inom följande områden: ledarskap, säkerhet, mental träning och hälsa, kost, organisation etc. Allt som har att göra med hur föreningen blir bättre tillsammans och hur det kan leda till att föreningen blir fler 5.000 sek/utbildning.
 • SATU 1,2, och Unga Ledare: Utbildningarna subventioneras med 1.500 sek/person.
 • SATU 3: Utbildningen subventioneras med 2.500 sek/person
 • Alpinfys: Utbildningarna subventioneras med 1.500 sek/person.
 • Alla i Bana - 13.500 sek
 • Egna projekt i föreningen:
  - Låneutrustning
  - Material till ny verksamhet
 • Ny hemsida som ersättning när Idrottonline stänger hemsidor 31/12 2022 - 5.000 sek
 • Verksamhet öppet för alla föreningar inom distriktet - 10.000-20.000 sek - Föreningar i samverkan med en förening som ansvarig för projektet

Projekt som uppfyller SSFs följande krav beviljas

 • Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
 • LOK-stöd ska vara rapporterat.
 • Utbildning och utvecklingstimmar rapporterade till SISU
 • Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar.
 • Föreningen ska satsa egna medel i satsningen.

Ansökan

Mål och syfte ska anges samt en handlingsplan. På samtliga ansökningar ska det uppges en tydlig budget. Om ansökan gäller utbildning ska man ange namn på deltagarna.

Återrapport

Lathund till återrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkända Idrottslyftsprojekt följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum på beviljad ansökan. Återrapporteringen gör man via Idrottsmedelsapplikationen som finns på föreningens IdrottOnline hemsida.

 • För att en återrapport ska bli godkänd måste antal unika deltagare finnas
  redovisade i återrapporten. Använt belopp av sökta medel ska också vara ifyllt för att återrapporten ska godkännas.
 • Antal unika deltagare - Varje unik person som deltagit i projektet ska redovisas här (ange ålder samt kön)
 • Beskriv satsningens genomförande.
 • Använt belopp av sökta medel – hur mycket som klubben använt av beviljat Idrottslyft ska redovisas.

Läs mer om Idrottsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad
2023-11-08
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners