Gå till innehåll

Alpint

Om Team Svenska Spel

Team Svenska Spel är namnet på den grupp åkare som främst satsar mot att åka Europacup. Läs mer under huvudrubriken Team Svenska Spel >>

En bild

Europacup dam

Åkare som representerar Sverige via Ski Team Sweden Alpine/Team Svenska Spel i Europacupssammanhang kan nomineras enligt kriterierna nedan. Här hittar du information om deltagande i samlingar med Team Svenska Spel.

Allmän information om Europacuptävlingar (EC)

Antal startplatser som Sverige har baseras på det antal svenskar som är rankade topp 100 på aktuell FIS-lista, kallat nationell kvot. Utöver detta har vi två platser (tre i störtlopp (DH)), kallat basic quota. Maximalt antal startplatser per nation är 10 (11 i DH).

För att få starta på nationell kvot måste man vara rankad topp 350 på aktuell FIS-lista i aktuell disciplin alternativt i en av disciplinerna när flera discipliner körs på samma ställe.

För att få starta på basic kvoten i slalom (SL) och storslalom (GS) måste man ha högst 140 FIS-punkter på aktuell FIS-lista i någon av de fem disciplinerna. För att få starta på basic kvot i störtlopp (DH), super G (SG) och alpin kombination (AC) (med DH) gäller högst 140 FIS-punkter i DH eller SG.

För att få starta på basic kvot i SG och AC (med SG) gäller högst 140 FIS-punkter i DH, SG eller GS. Vid SG och DH har vi en extra plats (additional quota) där kan vi starta med en åkare som ska vara rankad topp 500 på aktuell FIS-lista i SG eller DH för DH och topp 500 i GS, SG eller DH för SG.

För EC-tävlingar arrangerade i Sverige gäller dubbel kvot, dock minst 10 åkare. Åkare utöver EC-kvot (nationell kvot och basic kvot) måste vara rankad topp 500 i någon disciplin för att få starta.

Europacupsäsongen nov, dec

Uttagningskriterier

Åkare uttagna i de officiella träningsgrupperna har förtur. För eventuella resterande platser kommer FIS-tävlingarna i Sverige samt fjolårsresultat (dvs EC-poäng och aktuell FIS-ranking) samt dialog med aktuella åkares tränare att tas i beaktande. Nominering av icke uttagna förbundsåkare genomförs i samråd med rikstränare, ansvarig för Europacup, teknik- och damchef. Som grund för dessa nomineringar ligger kontinuerlig uppföljning av den nationella verksamheten, tävlingsresultat samt kommunikation med tränare på skidgymnasierna/högskolorna.

Europacupsäsongen jan, feb, mars

Uttagningskriterier

Åkare uttagna i de officiella träningsgrupperna har förtur. Vidare under vintern kommer vi, när det finns möjlighet, att nominera åkare på hemmaplan för att starta i EC. Som grund för dessa nomineringar ligger kontinuerlig uppföljning av den nationella verksamheten, tävlingsresultat samt kommunikation med tränare på skidgymnasierna/högskolorna.

Nominering sker av ansvariga för Europacup samt damchef.

Support

Åkare uttagen att representera Sverige på Europacup tävlingar kan förvänta sig följande information & support:

  • Blir kallad till tävling genom officiell kallelse från Ski Team Sweden. ( Även fått information personligen innan kallelsen går ut) I kallelsen så finns all information om samlingsplats, tävlingar, tränare & service som kommer vara på plats.
  • Boende blir oftast i dubbelrum med annan aktiv, boende fördelningen görs av ansvarig tränare.
  • Support med material inför tävling sker i samråd med service på plats. ( Åkaren kan som exempel fixa sina kanter själv och få hjälp med valla).
  • Åkare utanför officiell träningsgrupp reser & tävlar i egna kläder/ race suit. Tävlar med Svenska Spel-sticker på hjälmen.
  • Vi är ett team/Lag som jobbar för att alla åkarna ska känna sig som en del av laget på plats.

Kostnadsregler för EC-tävlingar 2023-24

För åkare i officiell träningsgrupp

Kostnader för EC-tävlingar och träningar inom förbundet ingår i träningsavgiften på 60 000 SEK.

För åkare utanför officiell träningsgrupp

Självkostnadsprincipen gäller. Åkare som är rankad topp 75 på världsrankingen har fritt boende på tävlingsdag i aktuell disciplin. SSF förbehåller sig rätten att nominera åkare till Europacup-tävlingar (uttagning till EC-tävlingar fastställs av alpina ledningsgruppen).

Senast uppdaterad
2023-08-18
Publicerad
2023-08-17
Skribent
Lisa Johansson, SSF

Huvudpartner

Lagpartners