Gå till innehåll

Alpint

Anteckningar från den alpina delen på Skidtinget i Arvidsjaur 18-19 maj 2013

Nedan finns anteckningarna som text och länk.

Skidting 2013 Länk till annan webbplats.

Året som gått

Norrbottens Skidförbund

Bra start med tidig snö. Bra utbildnig/träning i Kåbdalis i säsongsstarten. Skidgymnasiefrågan har tagit mycket energi under högsäsongen.

Resultatmässigt har det gått bra. Många åkare på sidgymnasierna. Bra arrangemang på ungdomssidan.

Nationell repr. bra med 3 åkare i olika lag.

Föreningarna.

Kåbdalis.

En aktiv åkare som åker på heltid.

Skalp.

25 medlemsfamiljer, c:a 40 aktiva åkare. Har minskat, men tror att botten är nådd. Stor minifräsar-verksamhet. 3 åkare på skidgymnasium, vilket är länge sen. Det var också länge sen någon SKALP-åkare vann en FIS-tävling, men det hände i vintras. Många tävlingsarrangemang denna säsong, 2 FIS och USM-final. Försöker få fler föräldrar aktiva.

Kalix.

Arrangerat två tävlingar i år. Expanderande verksamhet, 4-5 skidskolor med totalt 100 barn. Rykten går om att Ruskola kan läggas ner istället för att satsas på vilket tidigare löften sagt.

PALP.

40-50 familjer. Många unga åkare, men lite mindre lite äldre ungdomar. Arrangerade FIS i Kåbdalis med deltagare från 17 nationer. Även ENL-tävling har arrangerats i Kåbdalis. 2,5 åkare i skidgymnasier. Nya snökanoner på Valsberget. Fungerar bra med backarrendatorn.

LALP.

Har aktiva åkare från småbarn till seniorer, med två i landslaget, 7 åkare i gymnasier eller lag. Inga nya gymnasieelever förväntas. Totalt 140-150 åkare. Trångt i backen vid träning. Gått om tränare, c:a 20 st. 5 planerade tränarmöten, vilket är nödvändigt. C:a 40 st unga åkare i Ormberget. Ett år kvar på det avtal som finns med anläggningen så just nu pågår förhandlingar om hur framtiden skall se ut. Normalt brukar minst en FIS-tävling arrangeras, men i år hoppades det över eftersom generationsskifte pågår. Kan NSF bidra i förhandlingarna med kommunen om backen?

GSK.

Färre aktiva åkare just nu. Även vissa problem med anläggningen. Unikt är att det går att bedriva fartträning med avstängd backe. Ekonomiska problem med FIS-tävling på grund av att det är så många utländska åkare. Anton i landslaget och sen är det glest i leden till de yngsta.

KBK.

Slimmad organisation. Tidigt på skidor (oktober). Vatten och el borde ses över för att säkerställa tidig premiär varje år. Samarbeter med Friluftfrämjandet för de yngsta. Totalt har 200 barn varit med under de 2 sista åren. Antalet U16-åkare har gått från 8 till 2 åkare. Satsar på att utbilda ledare. 200 medlemmar. Fis-tävling i december, med samma ekonomiska problem som GSK. Även LVC-tävling arrangerades. 2 åkare på gymnasium och ytterligare en på väg in och en i landslag. Det bör arbetas mer för att få in fler åkare från skidskola till U8-gruppen.

Tävlingar

Alpina Polarcupen

Sven-Rune Olofsson redovisade 3:e säsongens verksamhet med denna tävlingsserie. Syftet är att möjliggöra för lokala åkare att kunna åka attraktiva tävlingar hela säsongen . Ingen fattävling i år. Det är regeländringar på gång som kommer att göra det möjligt att arrangera FIS-farttävlingar i Gällivare. Vikande deltagarantal denna säsong, c:a 30%.

Arrangörsföreningarna har en viktig funktion även i denna tävlingsform. Fördelen för arrangörsklubben är att TD-kostnaden täcks och att startavgiften är högre än om det inte är en ENL-tävling.

Målet är 5 tävlingar nästa år och då kommer även en FIS-tävling att ingå. Skall försöka få mer bevakning i lokalpressen nästa år.

Kåbdalis Working Camp

Nästa år blir det en trängscamp istället. Det kommer fortfarande att vara möjligt att jobba på anläggningen. I fortsättningen kommer det vara möjligt att köpa Rickards träningstjänster och han kommer inte länge att vara helt inriktad på de åkare som är med i KWC .

Tärnaby Skidhem

Efter en tuff säsong ser det bra ut. Mattias Kangas kommer att vara tränare. 7 st nya åkare kommer till nästa säsong. Bra upplägg på gång. Anders Persson blir kvar och eventuellt kommer ytterligare en tränare. Bra samarbete med skidakademin.

RIG Gällivare

Förändring av RIG-verksamheten är på gång där det finns risk för at Gällivare kan komma att försvinna som RIG. NSF har arbetet aktivt med att påverka beslutet. 24 förstahandsansökande i år. Det finns även unga tränare. Nu rekryteras en ny tränare då Ingemar Särkimukka skall vara tjänstledig.

Tävlingsplanering

11-12 jan USM, Polarcupen SL,SL Luleå

22-23 febr USM, Polarcupen SL, GS SKALP

18-19 jan LVC SL, GS Kiruna

1-2 febr LVC SL, GS Kalix/övertorneå

15-16 febr LVC GS, SG Gällivare

8-9 mars LVC Reg U12 SL, GS

LVC Reg U14Piteå

21-23 mars Landsdelsfinal Arvidsjaur

11-13 april DM Lilla inlands Polarcupen final Arvidsjaur

16-17/11 FIS Piteå

23-24/11 FIS SL SL Tärnaby

7-8/12 FIS SL SL Kiruna

11-12/12 GS GS Tärnaby

14-15/12 SL SL Arvidsjaur

4-5/1 FIS GS GS Gällivare

18-19/1 FIS SL SL Lycksele

15-16/3 ÄJSM Gällivare

5-6/4 FIS SL SL SKALP

Läger

Fys Höst Barmarksupptakt Boden U14, U16. Jan Klein tar fram ett förslag.

44 U12, U14, U16 och hemmavarande juniorer, Kåbdalis. NSF + skidgymnasieelever som ledare. Jan Klein och Johan Gunnarstedt tar fram ett förslag. Ansvarig ledare; U12 Annika Berg, U14 Nils Peljok, U16 Mats Holmgren. 2 skiddagar för U12 och 3 skiddagar för U14 och U16.

46 Ledarkickoff, utbildning och reg 1-konvent. Kanske mer inriktat på grundutbildning (jämfört med förra året). Alternativt uppdelat i olika grupper. Kåbdalis. Jan Klein ansvarig.

47 Distriktsläger U14, U16. Rickard Renlund utses till samordnare.

48 Regionsläger. När var hur vem? Återkommer när regiontränare är utsedd.

13-15/12 Lucialäger. Jackor? Bjuda in Narvik? Luleå arrangerar. Fokus på gemenskap denna gång. Fokus på friåkning, ingen fartträning. LALP vill inte ordna jackor. Åldern för deltagarna ändras till U10, U12. För jackor finns det kvar pengar från förra året. Magnus Utterström tar kontakt med LALP för att se hur detta kan lösas.

50 Samma helg som centrallägret. Regionläger U15, U16 och juniorer, inte klart än. I förta hand för åkare som inte uttagits till central läger.

Fartläger 10-12 jan i Arvidsjaur U12, U14

Kustkuppen

Guttorm rapporterade att de riktlinjer som bestämdes inför denna säsong gjorde att tävlingarna vart en succé. Deltagarantal c:a 100 i Luleå, c:a 70 i Boden, 90 i Piteå och c:a 70 i Kalix.

Synd att Guldtackan i Skellefteå krockade med en kustkupptävling.

Luleå Alpina vill inte ha kombinationer i banorna. Gutorm hävdar att de kombinationer som gjordes inte orsakade problem för åkarna. På alla tävlingar målades för att underlätta för åkarna.

Gruppen som har hand om Kistkuppen består av:

Guttorm SKALP sammankallande, Per Hägglund LALP, Robert Viblom PALP, Mats Holmgren Kalix.

Regiontränare

Rickard Qvick har avsagt sig uppdraget. När vi utser en ny så bör vi ta hänsyn till att uppdraget kan komma att utökas med utbildningsdel.

Per vill ha en engagerad tränare so brinner för åkarna, gärna en som är inriktad på yngre åkare inte bara 14-15-åringar. Mer samarbete med gymnasierna. Det fins 20 tkr från SSF och dessutom kan de två distrikten bidra lite till.

Kommer det att finnas mer resurser från SSF? Det är inte klart men enligt Anders Sundqvist är det möjligt att det blir så.

Det finns en möjlighet att föreningarna söker idrottslytfspengar för att kunna bidra till en finansiering av en utökad regiontränarroll.

Kandidat:

Rickard Renlund

Beslut:

Vi föreslår att Rickard Renlund utses till regiontränare. Jan Klein förmedlar detta beslut till Västerbotten.

Även AK Västerbotten står bakom förslaget att utse Rickard Renlund till regionstränare. Rikstränaren Jan Brattström är informerad om region 1s förslag och kommer att ta kontakt med Rickard Renlund.

Jan Klein har kommit överens med Rickard Renlund att Jan, utifrån den planering och ansvarsfördelning som gjordes, tar ansvarar för arrangemang kring fysläger på hösten samt upptakt v 44 i Kåbdalis.

I övrigt ligger mandatet för regiontränaren utifrån formuleringarna från AK i Arvidsjaur 20130420, se bilagt dok för info i frågan

Repr till förbundsuppdrag

Barn och ungdomsgruppen

Nila har varit vår representant med har avsagt sig. I samarbete med AK Västerbotten föreslår vi att Rickard Larsson från Skellefteå blir vår nya representant.

Juniorgruppen

Tom Pietälä har varit med i denna grupp men avsagt sig. I samarbete med AK Västerbotten föreslås Per Gabrielsson att bli vår nya representant.

Ansvariga ledare för finalerna

Landsdelsfinalen U14, Magnus Olofsson och Daniel Sällström

USM 15 (Vemdalen), Mats Holmgren

USM 16, Nils Grym

Information från Alpina rådet

Mer självständigt arbete i år än tidigare. Mandater är otydligt och det är fortfarande oklart hur beslut fattas. Förmodligen är den situationen en avspegling av SSF organisation som inte alltid är tydlig.

Förslag till regeländring i U14-finalen

Nuvarande system känns meningslös. Antingen tas den bort eller så skall rankingen ge bättre position i båda åken.

Beslut: Uppdras åt Guttorm att formulera förslag som skickas till barn och ungdomsgruppen.

Poängberäknare

Till poängberäknare för U15-16 utses Nils-Johan Larsson.

Vi väntar till höstmötet med att utse en poängberäknare för U14 från Luleå.

Övrigt

Erbjudandet från Kåbdalis att köpa liftkort för halva priset och gratis boende i skolan utnyttjades inte.

Om vi lyckas få ihop 20 deltagare till SATU1 och SATU2 så kommer barmarksdelen att kunna förläggas till Luleå.

Nya FIS-regler gör att det kommer att finnas många beg skidor att tillgå. Kan vi göra en skidbytarfunktion i samband med Kåbdalisläget.

Det borde finnas en central köp- och sälj-sida för att underlätta utrustningsbyte. Ett förslag

Luleå Alpina anser att försöket med lång käpp istället för kort käpp för U12 borde utvärderas. Beslut: Uppdras till Jan Klein att ta reda på om någon utvärdering är på gång.

Luleå Alpina föreslår att inköpa gemensam handtidtagningsutrustning som kan användas på FIS-tävlingar.Beslut: LALP får i uppdrag att komma med ett förslag till utrustning.

Distriksts-Banläggarutbildning bör genomföras. Beslut: En banläggarkurs anordnas i samband med uppstaten i Kåbdalis.

Lucialägret. När vi nu har bestämt att U10 skall omfattas så kanske vi måste anpassa lägret å att det passar barn som är ett år yngre än tidigare.

Norrbottens skidförbund

Alpina kommittén

Möte Arvidsjaur 20/4 2013

Närvarande: Jan Klein (NSF), Daniel Sällström (Palp) Guttorm Jakobsen, Stefan Riddarström (SKALP), Tony Nordquist (KBK), Magnus Olofsson, Sven Rune Olofsson, Tomas Bergman (LALP), Carl-Johan Olofsson, Magnus Utterström, Anna Nilsson (IFK Ajaur)

Gällande regiontränarfrågan

Kort bakgrund

Den 24/9 2011 tog Norrbottens skidförbund, Alpina kommittén beslut om att stötta Västerbottens AK:s förslag om nyrekrytering till Regiontränartjänsten med Rickard Quick.

Ett argument var att dåvarande Regionstränar uppdrag burits i 8 år av Peter Mellgren från Norrbotten, Piteå samt att det finns ett värde med en fördelning av uppdragen mellan distrikten över åren.

Piteå Alpinas dåvarande administration av rekvirering av stöd om 10 000 kr (10 000 kr per distrikt) från SSF samt utbetalning av detta till Regionstränaren togs då också över av Norrbottens skidförbund. En övergripande uppdragsbeskrivning löd; Nuvarande regionstränare bör ha en starkare nationell koppling och skall med stöd av distriktstränare ansvara för den regionala verksamheten.

Nuläge

Rickard Quick har nu innehaft uppdraget i 2 år. Rickard har fått mycket positiv feedback från åkare, föräldrar och ledare. Båda distrikten ser gärna att Rickard fortsätter sitt uppdrag.

Rickard själv ser positivt på uppdraget men har även varit tydlig med att det finns bitar i uppdraget som känns betungande och att han vill ha möjlighet till ett större fokus på åkarnas utveckling.

Vid Norrbottens AK möte i Arvidsjaur diskuterades frågan. AK ställer sig mycket positiv till ett fortsatt engagemang av Rickard Quick i rollen som regiontränare, och delar Rickards syn på en renodling av uppdraget och en fokusering utifrån de begränsade resurser som finns att tillgå.

AK föreslår att Regionstränar uppdraget renodlas till just tränarrollen. I uppdraget skall ingå att arrangera läger för U14-U16 på försäsong kopplat till skolningsverksamheten i SSF regi avseende U16.

I uppdraget skall även ingå att arrangera barmarksupptakt i Maj samt i Augusti-September. De lägren skall dock huvudsakligen finansieras med egenavgifter. NSF är beredd att ta en diskussion med Rickard tillsammans med Västerbotten avseende ett garanterat arvode.

Arrangemang av fartlägret skall ingå i uppdraget.

Representation på USM 15-16 skall ej ingå i uppdraget – Här får uppdrag läggs ut på befintliga klubbledare i Norrbotten, likt vi gör med exempelvis Landsdelsfinal. Detta förutsätter att Västerbotten agerar lika.

Administration av ovanstående läger, dvs offerter, bokningar etc. ingår ej i uppdraget. AK NSF och AK VSF förbinder sig att under skidting fördela ansvars frågan avseende läger administration på 1 representant från Västerbotten respektive Norrbotten.

AK ordförande får genom detta uppdrag att kommunicera ovanstående mer Västerbottens skidförbund och Rickard Quick

Vid tangentbordet

Janne Klein, Norrbottens skidförbund

Senast uppdaterad
2023-01-20
Publicerad
2013-06-10
Skribent
Ida Karlsson

UPPTÄCK MER

Pallplats och dubbelt svenskt i storslalomcupen

Jessica Lindell Vikarby såg till att ge sig själv och Sverige ytterlig...

LÄS NYHETEN

Julvilan över -nystart i Lienz och Bormio

Efter några dagars julvila är de alpina landslagen tillbaka i backarna...

LÄS NYHETEN

Maria på tredjeplats - suverän avslutning före jul

Maria Pietilä Holmner fick äntligen kliva upp på pallen i en världscup...

LÄS NYHETEN

Nytt toppresultat av Kajsa i komplicerat störtlopp

Kajsa Kling åtta i Val d´Isére, Hans Olsson 23:a i Val Gardena. Sverig...

LÄS NYHETEN

15:e plats som gav mersmak för Olsson

Vägen tillbaka efter skadan har varit lång, men nu tar Hans Olsson sto...

LÄS NYHETEN

Klassisk avslutning på WC innan juluppehållet

Vi hinner knappt hämta andan efter tisdagens slalom i Courchevel innan...

LÄS NYHETEN

Pallplats och dubbelt svenskt i storslalomcupen

Jessica Lindell Vikarby såg till att ge sig själv och Sverige ytterlig...

LÄS NYHETEN

Julvilan över -nystart i Lienz och Bormio

Efter några dagars julvila är de alpina landslagen tillbaka i backarna...

LÄS NYHETEN

Maria på tredjeplats - suverän avslutning före jul

Maria Pietilä Holmner fick äntligen kliva upp på pallen i en världscup...

LÄS NYHETEN

Nytt toppresultat av Kajsa i komplicerat störtlopp

Kajsa Kling åtta i Val d´Isére, Hans Olsson 23:a i Val Gardena. Sverig...

LÄS NYHETEN

15:e plats som gav mersmak för Olsson

Vägen tillbaka efter skadan har varit lång, men nu tar Hans Olsson sto...

LÄS NYHETEN

Klassisk avslutning på WC innan juluppehållet

Vi hinner knappt hämta andan efter tisdagens slalom i Courchevel innan...

LÄS NYHETEN

Ytterligare fyra alpina åkare klara för OS

OS i Sochi närmar sig med stormsteg. Nu är det klart att minst sex alp...

LÄS NYHETEN

Bäck och Smedh slog till med nya pallplatser

Axel bäck fortsätter att åka mycket stabilt i alpina Europacupen. Ny s...

LÄS NYHETEN

Hansdotter slog till med andraplats i Courchevel

Frida Hansdotter och Marlies Schild var de två stora suveränerna i tis...

LÄS NYHETEN

Huvudpartner

Lagpartners