Gå till innehåll

Alpint

Fortsatt fokus på alpina landslagets miljöarbete

Sedan 2017 har svenska alpina landslaget arbetat för att öka medvetenheten kring miljöfrågor och minska utsläppen av CO2. Senaste klimatbokslutet visar att utvecklingen är bra, men arbetet fortskrider för att göra det ännu bättre.

Målsättningen är en halvering av utsläppsnivåerna fram till 2022 och redovisat bokslut 2019 visar att det ligger inom rimlighetens gränser.

Landslagets miljöarbete innefattar inte bara åkare och deras verksamhet utan berör allt från kontors- till tävling och träningsmiljö.

 

Miljöarbetet som bedrivs har flera olika aspekter. Dels handlar det om att lära sig mer om miljöarbetet för varje individ inom organisationen, men sedan rent krasst se över hur miljöarbetet inom områdena transporter, resor, mat, hotell och kontor kan förbättras.

Vattenfall som är samarbetspartner till alpina landslaget har varit till stor hjälp och varit en viktig del av analysarbetet.

Mycket av arbetet under de inledande åren har kretsat kring utbildning och där har såväl Max hamburgare som Kocklandslaget delat med sig av sin miljökunskap.

Testprogram för landslagets bilar

Audi är en annan partner som i omgångar tagit sig an åkare och anställda och utbildat dem i att köra bil på ett så miljöeffektivt sätt. Dessutom har vissa av landslagets bilar varit med i ett testprogram för ett fossilfritt dieselbränsle som minskar CO2 utsläppen med 95 procent.

Landslagsverksamhet inom den alpina sporten innebär mycket resor med bland annat bil, tåg och flyg. Tävlingsprogrammet styr mycket av resandet, där har SAS varit behjälpliga med att förse landslaget med miljöbränsle vilket gjort skillnad inom kategorin flygutsläpp.

Men under träningsperioderna finns större möjlighet att påverka situationen och där har landslaget byggt upp en verksamhet med tre partners där de förlägger så mycket av sin verksamhet som möjligt.

 

 • Storklinten i Boden
 • Funäsdalsfjällen
 • Stertzing i Sydtyrolen i Italien.

Att bygga baser på det sättet gör det enklare att stanna längre perioder på samma ställe, vilket starkt bidrar till minskat resande.

Vid sidan av träning och tävlande finns kontorslokaler som också är en del av miljöarbetet. Med hjälp av solceller skapas egen el, vilket starkt bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Bara under 2019 gjordes besparingar som motsvarade knappt 11 ton utsläpp.

92 procent mer miljömedvetna

Under 2019 har det gjorts undersökningar bland åkare och anställda på förbundet hur deras medvetenhet om miljöarbetet påverkat dem och om det blivit någon mental förflyttning.

Svaret var ganska entydigt, 92 procent av de tillfrågade svarade att de tänkte mer på klimatet och miljön än 2017.

Två andra frågeställningar var:

 • Inom vilka områden tänker du på hur du påverkar miljön och klimatet?
 • Inom vilka områden gör du i dag fler aktiva val i dag med tanke på miljön?

Där blev, handel, bilåkande, mat och transporter kategorier som hamnade i topp.

Mat är den del av miljöarbetet som varit svårast att mäta och analysera. Anledningen är att det finns svårigheter i dagsläget att få fram specifika siffror på vad som äts. Åkare och ledare har använt sig av applikationen One Tonne Future och uppskattat hur mycket de ätit på en vecka. Men osäkerheten i dessa siffror gör att den delen inte finns med i sammanställningen av bokslutet.

Även hotelldelen har exkluderats i sammanfattningen då det, till exempel, i dagsläget är svårt att få fram hur mycket el och vatten som konsumeras vid tvätt av lakan.

Svårigheten att mäta de områdena innebär inte att de lämnas där hän. Utbildning och inspiration inom mat fortsätter, samt att fortsätta lära sig att bo smartare och se vilka krav som kan ställs på de hotell som nyttjas.

Alpina landslagets arbete för bättre miljö och hållbarhet fortskrider. Viktigt för dagens aktiva och ledare, men en nödvändighet för kommande generationers skidåkare.

Hela klimatbokslutet finns nedan

Kontaktperson:

Kalle Olsson Bexell

Marknad- kommunikationschef Ski Team Sweden AB

+46 76 634 73 68

kalle.olsson@skidor.com

 

Klimatbokslutet 2019 i sin helhet

Under snart 2 år har det alpina landslaget arbetat med att öka medvetenheten kring miljöfrågorna och se till att dra sitt strå till stacken på olika sätt. Syftet är att lära sig mer, bidra mindre till utsläpp av CO2, men framförallt göra vad som göras kan för att se till att kommande generationer också har möjlighet att utöva den alpina sporten.

Målet var att efter 2019 ha dragit ner utsläppen med 25%, baserat på utsläppen som varje fastanställd på Skidförbundets alpina del hade 2017. När beräkningar görs på individnivå används fastanställda som utgångspunkt. De heltidsanställda är de personer som förbundet från år till annat har kontroll över – många personer kommer in i organisationen på korttidskontrakt eller är inte med i organisationen alls, utan kommer in under en helg eller över en tävling, men påverkar trots det utsläppen via resor, mat etc. Dessa personers utsläpp är inräknade på en konsoliderad nivå, men inte på individnivån.
En annan aspekt är att varje fastanställd äger ett ansvar att tänka på miljön i sina affärsmässiga beslut. Genom att räkna ut vad varje anställds del av utsläppen gör på totalen tvingas de också ta ansvar för sin verksamhet och sina beslut. 2017 var förbundet 30 anställda, medan det 2019 var 34,5 anställda.

HISTORIK FÖR ARBETET

2017 gjorde det alpina landslaget en genomlysning av verksamheten via ett webbaserat verktyg på Världsnaturfondens hemsida. Detta verktyg är trubbigt, men gav ett nolläge att arbeta från. När Vattenfall kom in och började analysera siffrorna framkom det att verkligheten inte riktigt såg lika dan ut. Men baserat på de siffror vi utgick från 2017 har en liknande uträkning gjorts för helåret 2019 som jämförts med 2017 års siffror.

I analysen från Vattenfall så identifierades ett par fokusområden som gick att arbeta med och har störst påverkan på klimatet;
I) Transporter

II) Resor

III) Mat

IV) Hotell

 

V) Kontor.

UTBILDNING

Det viktigaste under de första åren har varit att informera/utbilda och utbyta erfarenheter mellan olika branscher för att se hur man tacklar miljöfrågorna. Åkare och personal har kontinuerligt utbildats i generell miljökunskap, bl.a från Vattenfall, Max hamburgare och Kocklandslaget.

TRANSPORT

Audi har i två omgångar lärt åkare och anställda att köra bil på ett miljöeffektivt sätt. Två dagar med en del nya insikter om att köra effektivt. Många gånger är det både snålare och snabbare än att köra som de flesta gjorde innan kursen. Tillsammans med Audi gavs också möjligheten att få med vissa av landslagets bilar i ett testprogram för HVO100 – ett fossilfritt dieselbränsle, som drar ner CO2 utsläppen med ca. 95%.
Att köra effektivt innebär inte att man behöver köra långsammare, utan att man planerar sin körning på ett bättre sätt och kan därmed såväl öka medelhastigheten, som att dra ner förbrukningen. Under utbildningen ökade grupperna snitthastigheten med 1,4 km/h (3 km sträcka på 50 väg) och minskade snittförbrukningen med 0,84 l/10 mil. Det är en minskning på knappt 11% i utsläpp.


Bild: Snittförändringar i grupperna, där Åk1 utförs innan kursen och ÅK2 med de nyvunna kunskaperna

 

Några lärdomar från utbildningen
I) Se till att bilen är startklar innan man vrider på nyckeln eller trycker på knappen. Det innebär att speglar och förarstolen är inställda. Men också att föraren har satt på sig säkerhetsbältet innan man slår på tändningen.

II) Försök att hålla avstånden så att du inte behöver använda bromsen så mycket. All fart man kan spara är vunnet drivmedel. Istället för att köra nära bilen framför i kön och behöva stanna när den bromsar, så är det bra om man kan ta ett avstånd som gör att man rulla trots att bilarna framför måste bromsa till.

III) Planera ex. rondellkörning så att bilen aldrig stannar, utan försök att rulla igenom rondellen utan att behöva stanna och vänta in en lucka – tajma trafikflödet så kan du rullande hitta en lucka att köra in och igenom rondellen i.

IV) Accelerera gärna snabbt upp till den hastighet du ka ha, se sedan till att köra så jämt som möjligt. Tänk på att ta lite extra fart i nedförsbackar, när det är lättare för motorn att accelerera i, och försök få med dig så mycket fart du kan inför uppförsbackarna.

RESOR

Landslagsledningen har tittat på att optimera resandet genom att lägga fler läger i Norden (2017: 32%, 2018: 47% 2019: 39%) och stanna längre på varje läger istället för att flyga fram och tillbaka.
Siffrorna nedan är baserade på försäsongsträningen, då lagen ej är styrda av Världscupsprogrammet på samma sätt.

 

Bild: Antal försäsongsläger i de olika regionerna

Detta, tillsammans med SAS hjälp att förse landslaget med miljöbränsle har gjort skillnad för flygutsläppen. De redovisade flygutsläppen är beräknade på hela årets resor.

KONTORET

En genomgång av kontorslokalerna visade att man med hjälp av solceller skulle kunna sänka förbrukningen av köpt el och delvis bli en egen producent av förnybar el. All solel-produktion ökar tillgången till förnybar el och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i världen.

Om den förnybara elen från solcellerna ersätter en kWh el, producerad el inom EU27, minskar utsläppen med 350-400 g CO₂/kWh dvs med totalt 10-11 ton/år. Tack vare solpanelerna och vissa justeringar i huset har förbundet kunnat göra en besparing på knappt 11 ton under 2019. Nedan graf visar beräknad produktion per år.


Bild: Prognostiserad el-produktion från solcellerna på Förbundskontoret i Åre.

MATEN
För maten har appen One Tonne Future använts för att uppskatta vilken diet och hur mycket organisationen äter. Resultatet är att snittet för ett år ligger på 2,3 ton CO₂/anställd. Maten kommer inte att redovisas i det slutgiltiga resultatet, då intaget hos varje person i verksamheten inte har kunnat kontrolleras på ett bra sätt. Däremot så har en uppskattning gjorts och ett teoretiskt resonemang förts om vad olika scenarier kan ge i form av minskade utsläpp.

Aktiviteter:
Genomgång av vad som är bra och dåligt utifrån ett miljöperspektiv. Diskussion med representanter från Vattenfall, Max Hamburgare och Kocklandslaget.

Organisationen har fått fylla i sina profiler i appen ”One Tonne Future” för att se vilket individuellt avtryck de har. Genom samarbetet med Kocklandslaget har recept tagits fram som skickats till hotell. Detta har fått svalt mottagande, men många hotell framhåller att de köper in lokala råvaror till största delen.

Tillsammans med Kocklandslaget har Skidförbundet också utvecklat konceptet Wasteshakes. Det är smoothies med en hälsosam—och nutritionsmässig grund som sedan fylls på med rester från dagen innan, så att man kan minimera matsvinnet.

Recept: Fyra middagar med bra näringsinnehåll och låga utsläpp.

Recept: Grund Wasteshake (Bra att ha med sig i backen.)

Matlagningstävling anordnades med Kocklandslaget, där mat, uppläggning och minst antal gram svinn var poängkriterierna.

INTERN UNDERSÖKNING

I december 2019 gjordes en undersökning bland åkare och anställda på förbundet för att se om någon mental förflyttning gjorts i frågan.

92% svarade att de tänkte mer på klimatet och miljön nu än för tre år sedan
2% brydde sig inte om frågan
6% har alltid brytt sig om miljön och Klimatet

Inom vilka områden tänker du på hur du påverkar miljön och klimatet?

 • I) När man handlar 76%
 • II) När man åker/kör bil73%
 • III) När man flyger och reser56%

Inom vilka områden gör du fler aktiva val idag med tanke på miljön?

 • I) Maten71%
 • II) Resor och transporter62%
 • III) Vid köp av kläder och prylar 44%

ÖVRIGA AKTIVITETER

Alpine Games
2018 anordnades Alpine Games med miljötema, där åkare och ledare fick göra fysiska utmaningar med miljöanknytning. Exempelvis fick deltagarna förflytta en veckoranson vatten från sjön till en bassäng 100 meter upp på stranden, se hur mycket elektricitet man kunde generera genom att springa upp för en trappa, putta en bil 200m och man fick lyfta upp vikter motsvarande antalet kilo sopor en normal svensk gör av med per år, på en kaj. På kvällen höll kocklandslaget en matlagningskurs om hur man kunde ta hand om maten och minimera resterna och svinnet.

 

KÄLLOR TILL RESULTATUNDERLAG

Efter att ha kommunicerat 44 ton/person i landslaget, har det i samarbetet med Vattenfall, visat sig vara en grovhuggen siffra, som inte riktigt stämmer. Den siffran vi nu har fått fram med bättre underlag och mer nyanserade frågor, ligger på ca. 36 ton/anställd i Skidförbundet. Minskningen är dock inte beräknad utifrån siffran ovan utan är en reell minskning från 2017 till 2019.

Resultatet baseras på uppgifter som vi har fått från:

 • SAS (Utsläpp från flyget samt kompensation för miljöbränsle)
 • STRICCT Travel (Flygstatistik i km för alla bokade resor 2019)
 • Träningskallenderar från åren 2017–2019 samt uträkningar på flugna km/läger och tävling (via utslappsratt.se)

   

 • Bokförda bränslekostnader
  Genomgång av kvitton för tankade liter för varje säsong.
  Långtidsminnena i bilarna för att se medelförbrukningen (kommer att läsas av i mars när bilarna kommer till Sverige och läsas av mot föregående snittförbrukning för att se om den effektivare körningen gett resultat)
  Kostnadsstatistik för Diesel från 2017 – 2019 från Svenska Petrolium och Biodrivmedel Institutet
 • Vattenfall (EL och solpaneler)
 • El-räkningar och specifikationer

   

 • Beräkningar och information från One Tonne Future appen

RESULTAT

ÖVERGRIPANDE

Alina landslagets totala mängd CO2 utsläpp, för de fokusområdena som identifierades, har från år 2017 till 2019 (YoY) sjunkit med 5 %.

Tittar man på förbrukningen per person, med 4,5 personer fler i organisationen 2019, så ser man att den genomsnittliga sänkningen per anställd är 18%.

 
Totala utsläpp
Antal anställda
Utsläpp/anställd
Totala utsläpp 2017
877 531
30
29 251
Totala utsläpp 2019
830 903
34,5
24 084
Differens
5%
 
18%FLYG

Flyg och transport är de två största utsläppsposterna för landslaget. Tack vare hjälp från SAS, med miljöbränsle, nya flygplan som drar mindre samt en bättre planering lyckades förbundet minska sina utsläpp från 2017 – 2019 med totalt 11% och per individ i organisationen med 23%

Flyg
SAS
Övriga
Miljöbränsle
Tot. utsläpp
Ant.anställda
Utsläpp/ pers.
2017
 447 285
233 300 
 
680 585 
30 
22 686 
2019
 428 307
198 000 
-20 000 
606 307 
34,5 
17 574 
Diff.
 
 
 
 11%
 
 23%TRANSPORT

Som en konsekvens av att förlänga läger och att förlägga fler läger i Norden, så har också bilresandet ökat. Förhoppningsvis kan snittförbrukningen påvisas ha gått ner när alla bilars färddatorer läses av i vår. Per anställd har förbrukningen gått ner en aning. Hösten 2019 ser vi en tydlig nedgång, där reduktionen ligger på 16% jämfört med 2017.

Bil
Total kost
Drivm. pris/lit.
Ant. liter
Andel HVO
Tot. utsläpp
Ant. anst.
Utsl./anst.
2017
1356942
13,85
97947,2
0
195948
30
6532
2019
1814167
16,1
112681,2
802,84
223757
34,5
6486
Diff
 
 
 
 
 
 
1%


KONTOR

I utvärderingen av elkostnaderna måste ett antal saker tas i beaktan. Under 2017/2018 byggdes det nya mediecentret, en tillbyggnad till kontoret i Åre. Tillbyggnaden är på ca. 900 kvm. Bygg-el är en del av såväl 2017 som 2018 års el-förbrukning, vilket syns framförallt på 2018 års siffror. Därefter blev byggnaden dubbelt så stor som 2017. Med solceller och fler närvarosensorer samt att återvinna värme från serverhallen i byggnaden, har elförbrukningen sjunkit med 16% jämfört med 2017.

Energi
Egen prod.kWh
Förbr. kWh
 Ink.reduktion
CO utsläpp. kg
2017
0
110 798
110 798
997,182
2018
0
181 249
181 249
1631, 241
2019
27 450
120 752
93 302
839,72
Tot. Diff
 
 
 
16%


MAT
Maten är svår att räkna på exakt, men åkare och ledare har använt appen One Tonne Future och uppskattat hur mycket de äter och vad de äter på en vecka. Detta är grunden till vårt resonemang kring utsläppen för mat. Kosten stod för 2,3 ton/år och person i appen. Av dessa 2,3 ton var då 1,4 ton protein och 0,9 ton övrigt. Genom att byta ut proteinkällan från rätt kött, en dag i veckan, mot ett vegetariskt alternativ så kommer koldioxidutsläppen för mat reduceras med upp till 23%. Följer man en framtagen meny, reduceras utsläppen med upp till 56%.

Matsiffrorna är inte med i sammanställningen Totalt beroende på att vi inte kan få fram tillräckligt specifika siffror på vad man äter i dagsläget. Men utbildning och inspiration inom matområdet kommer vi fortsätta arbeta med.

HOTELL
Hotell siffrorna är ej heller medräknade i denna redogörelse, då vi ännu inte fått kontroll på hur mycket ex. en tvätt av lakan konsumerar i bland annat el och vatten. Området är dock av fortsatt intressen utifrån att lära sig att bo smartare när man är ute och reser samt se vilka krav vi ska ställa på de hotell vi har kontroll över.

SAMMANFATTNING
Förbundet nådde inte målet på 25% minskning under den första perioden fram till 2019.

 

Men medvetenheten om vad som går att göra och diskussionerna som är igång gör att det kommer fram nya idéer från olika håll inom och utanför organisationen. Därför finns övertygelsen om att målet med halverade utsläppsnivåer per anställd fram till 2022 är inom rimlighetens gränser.

 

Senast uppdaterad
2022-12-21
Publicerad
2020-06-18

UPPTÄCK MER

Poäng till Felix i Bormios störtlopp

Felix Monsén, Åre SLK, har en viss förkärlek till italienska Bormio. I...

LÄS NYHETEN

Hector fortsätter leverera bra skidåkning

Sara Hector fortsätter att visa fin form i årets alpina världscup. I S...

LÄS NYHETEN

Världscupdebut för Hilma och Felix ensam i Bormio

Hilma Lövblom, Täby SLK kommer att göra världscupdebut när det under m...

LÄS NYHETEN

Lyckad operation för Anna men VM-start inte realistisk

Anna Swenn Larsson har genomgått en operation efter brottet på fotlede...

LÄS NYHETEN

Favorit i repris för Jakobsen

Kristoffer Jakobsen, Storklinten AK Skalp, gjorde det igen. Var återig...

LÄS NYHETEN

Första EC-poängen för Hagberg

Johan Hagberg, Avesta Alpina klubb har plockat sina första poäng i den...

LÄS NYHETEN

Poäng till Felix i Bormios störtlopp

Felix Monsén, Åre SLK, har en viss förkärlek till italienska Bormio. I...

LÄS NYHETEN

Hector fortsätter leverera bra skidåkning

Sara Hector fortsätter att visa fin form i årets alpina världscup. I S...

LÄS NYHETEN

Världscupdebut för Hilma och Felix ensam i Bormio

Hilma Lövblom, Täby SLK kommer att göra världscupdebut när det under m...

LÄS NYHETEN

Lyckad operation för Anna men VM-start inte realistisk

Anna Swenn Larsson har genomgått en operation efter brottet på fotlede...

LÄS NYHETEN

Favorit i repris för Jakobsen

Kristoffer Jakobsen, Storklinten AK Skalp, gjorde det igen. Var återig...

LÄS NYHETEN

Första EC-poängen för Hagberg

Johan Hagberg, Avesta Alpina klubb har plockat sina första poäng i den...

LÄS NYHETEN

Stort intresse för utbildning i tidtagning

Svenska Skidförbundets alpina del har genomfört utbildning för tidtagn...

LÄS NYHETEN

Kristoffer snabbast i åk två – klättrade 17 placeringar

Kristoffer Jakobsen hade ingen större lycka med sig i det första åket ...

LÄS NYHETEN

Anna skadad – bröt fotleden på träning

Anna Swenn Larsson har skadat sig under träning i Italien. En första r...

LÄS NYHETEN

Huvudpartner

Lagpartners