Gå till innehåll

Alpint

Övningar alpint

Nedan finner du en rad grundläggande alpina övningar som syftar till att öka skidkunskaperna oavsett nivå och åldersgrupp. Dessa övningar är alltid bra att gå tillbaka till för att repetera grundkunskaperna inom alpin skidåkning, oavsett kunskapsnivå.

Ankel- och knäkantning

Balansera staven

Balettsväng

Böjavlastning

Böjavlastning med stavmarkering

Centripetalkraft i plogsväng

Cha Cha

Dubbel stavisättning

En skida

Fiskekroken

Fokus på höftkantning

Fotledens betydelse

Get Over it - Drill

Get Over it - Drill Tip Toe

Get Over it-Drill på skär

Hasa med gnugg

Hasa sida, kanta dalskida

Hasa sida, kanta övre skida

Hockeystopp med parallella knän

Hoppkortsväng med stavisättning

Hopp i svängaxel

Hoppkortsväng

Hundpissarsväng

Ingång hög

Ingång låg

Inklinationssväng

Inåtlut, brant

Javelinsväng (Javelin Turn) på skär

Javelinsväng (Javelin Turn) på sladd

Julgranen, från kant till kant

Korridorshas 180°

Knäkantning

Korridorshas

Korridorshas 180°

Korridorshas 180° med stavisättning

Korridorshas med armarna utåt

Korridor till kortsväng

Korridorshas med stavarna framåt

Korridorshas med stavarna åt sidan

Kortsväng

Kortsväng med bricka

Ledrörelsers inverkan på interaktion, plog

Lyfta innerskidan

Lågavlastning

Masscentrum

Medvetandegörande skär

Medvetandegörande sladd - skär

Medvetandegöra sladd - skär 1

Medvetandegörande sladd - skär 2

Medvetandegörande sladd - grepp

Metkrok

Metkrok med backning

Neutral snurr

Norwegian Drill

Norwegian Drill, brant

Norwegian Drill, flack

Olika hopp

Omvänd Superman

Parallellsväng

Pjäxans böjstyvhet

Plog m. skidspets på den andra

Plog med step-touch

Plog till parallell v 1

Plog till parallell v.2

Rulla en snöboll

Skärande sväng

Skärande med högavlastning

Skärande slalomsväng

Plog till parallell v.1

Skärande storslalomsväng

Skärande stämsväng

Sladdsväng med lyft innerskida utan stavar

Sladdsväng med hopp i växeln

Slalomtraversering

Släppa greppet

Smörklicken

Snurra fram & bak

Snurra på plana skidor

Solfjäder

Stavar låsta bakom rumpa

Stavisättning

Stavisättning, dubbel

Stavisättning, dubbel, samma sida

Stavisättningens påverkan på sväng

Storslalom fritt

Strikt vs böjd kropp

Sträckavlastning

Styrande sväng

Styrande mellansväng hög fart

Styrande mellansväng låg fart

Styrande stämsväng

Swiss Drill

Tip toe på skär

Tip toe på sladd

Träna reglering i belastning med hopp

Typsväng till kortsväng

Uppspända pjäxor

Varierande plog

Varierande enbensplog

VC-ställ

Ytter till ytter brant

Ytter till ytter flack

Åka på en skida

Öppen sladdande parallellsväng

Huvudpartner

Lagpartners