Gå till innehåll

Alpint

Tekniska banor

De tekniska banorna nedan är till hjälp för dig som är ledare, oavsett åldersgrupp. Varje teknikbana är märkt med åldergrupp men går givetvis att använda utanför angivet åldersspann.

Diagonala staket 6-21år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-21 år
Kompetens: Alla
Fokus: Skidtekniska grundfärdigheter

Miljö: Alla typer av backar & underlag
Beskrivning: Sätt käppar diagonalt över fallinjen
med slalomavstånd.
Uppgift: Åkaren åker mellan käppar och försöker
få till rena skär med fokus på ytterskidan.
Syfte: Kantreglering utmanas med med- och
frånlut.
Utmana: Börja i relativt plan terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor.
Sätt en längre bana.

Balans storslalom 9-12 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-12 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Rotation, fram/bak, böj/sträck

Miljö: Alla typer av backar & underlag
Beskrivning: Sätt en bana med 10-12 sväng, med
morötter-slalomkäpp alt. storslalomkäpp. Sätt
banan så att åkaren kan ha plana skidor i sväng-
växeln. Markera området mellan käpparna med
färg eller granruskor.
Uppgift: Åkaren strävar efter att få skidorna under
kroppen & balanserad position vid utgång ur sväng.
Syfte: Åkaren görs medveten om vikten i att ha
rätt position i ingång av sväng.
Utmana: Börja i relativt plan terräng och öka lut-
ning successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Bana som ett timglas 9-12 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-16 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Balans, sidorörelser, rotation

Miljö: Medelsvår backe
Beskrivning: Borra två banor som i slutändan ska
bli en. Sätt första banan lite lätt på skrå med
slalomavstånd som efter ca sju svängar sätts på
skrå åt andra hållet. Sätt därefter den andra banan
med start ca 10 meter från första banan, med
samma avstånd på skrå mot första banan. När man
närmar sig första banan sätter man på skrå åt
andra hållet. Banorna får tillsammans en timglas-
form.
Uppgift: Åkaren väljer själv sin väg genom timg-
laset genom att svänga förbi käpparna eller genom
att svänga fritt mellan de två banorna.
Syfte: Åkaren kan träna långa och korta svängar
samt rytm.
Utmana: Börja i relativt plan terräng och öka lut-
ning successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Bibehålla bredden mellan fötterna 9-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-12, 12-14 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Balans, sidorörelser

Miljö: Lätt till medelsvår backe
Beskrivning: Borra storslalomkäppar med stor-
slalomavstånd alternativt parallellavstånd. Borra
ner borstar mellan käpparna där svängväxlingen
ska vara.
Uppgift: Åkaren ska passera borsten med en skida
om varje borst och svänga förbi käppen.
Syfte: Åkaren tränar på att bibehålla en god balans
med höftbredd mellan skidorna för att kunna kanta
skidorna för att göra en rund sväng.
Utmana: Variera backens lutning. Variera backens
underlag. Sätt banan i varierande avstånd.

Banor utanför pisten 9-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-12, 12-14, 14-16 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner

Miljö: Terrängvågor eller annat ojämnt underlag.
Beskrivning: Borra ner käpp och/eller kortkäpp
med slalomavstånd.
Uppgift: Åkaren svänger runt käpparna och
anpassar rörelsen så att skidorna hela tiden är i
snön.
Syfte: Åkaren tränar balans, koordination och
riktningsförändringar där underlaget och snön
blir den stora utmaningen för att hålla balansen.
Utmana: Sätt banorna i terrängvågor, utanför
pist, i lössnö, i puckelpisten, över små hopp. Sätt
banorna i varierad lutning.
Minska synfältet för åkarna.

Fartparallell 9-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-16 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Vertikala rörelser, balans, böj/sträck

Miljö: Alla typer av backar.
Beskrivning: Borra ner käppar för två tydliga
starter. Sätt därefter ett tydligt markerat område,
ca 30-60 meter samt två tydliga parallella mål
med tydlig stoppsträcka.
Uppgift: Åkaren ska glida rakt ner med plana
skidor i fartposition.
Syfte: Att hitta en effektiv fartställning med plana
skidor och aerodynamisk position.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor.
Sätt banan och inkludera ett litet hopp.

 

Storslalom med slalomavstånd 14-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 14-16 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad
Fokus: Sidorörelser, rotation, balans, fram/bak.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Borra storslalomkäpp med långt
slalomavstånd.
Uppgift: Åkaren ska åka banan med skidorna på
skär med överkroppen nedåt i backen utan att röra
käppen.
Syfte: Öka förståelsen för att ytterskidan styr
svängen och att överkroppen ska hålla position
nedåt i fallinjen.
Utmana: Terrängval, underlag och käppavstånd.

Storslalomsvängar i korridor 6-9 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-9 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Sidorörelser, rotation, balans, fram/bak,
böj/sträck.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Sätt upp två parallella staket med ca
10-15 meters avstånd emellan.
Uppgift: Åkaren väljer själv sina skärande svängar
ner genom korridoren mellan staketen och
bibehåller kroppspositionen för överkroppen nedåt
i fallinjen.
Syfte: Ökar förståelsen för att skidan svänger när
den kantas.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor.
Sätt en längre bana.

Hajfena 9-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-16 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Balans och sidorörelser.

Miljö: Relativt flack backe.
Beskrivning: Borra en storslalombana med enkel
sväng i sväng. Lägg en slalomkäpp på ovansidan
(hajfenan) och låt den sticka ut 3-5 decimeter där
åkarna ska åka.
Uppgift: Åkaren ska vid käppen lyfta innerskidan
och undvika hajfenan och samtidigt känna hur
ytterskidan kantas och skär.
Syfte: Åkaren tränar balans och anpassning av
rörelsen för att kanta skidorna och att lita på
ytterskidan.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor.
Sätt en längre bana.

Hopp med balans 6-12 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-9, 9-12 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner

Miljö: Flack backe
Beskrivning: Fortsatt progression av "bygga tält".
Borra två käppar med 1,5 meter mellan käpparna
och lägg en käpp ovanför dessa. Sätt en kvast
ovanför den liggande käppen för att på var sin
ände för att låsa fast den. Sätt varierande avstånd
om mellan 5 och 15 meter.
Uppgift: Åkaren glider nedåt och hoppar över
käppen som ligger i snön.
Syfte: Åkaren tränar på balanserad och förberedd
rörelse, böj/sträck-rörelse i fotled, knä och höft,
koordination av kroppsrörelser och kroppsspänning.
Utmana: Käpparna kan sättas både i fallinje och på
skrå. Kan också sättas i större lutning då
svårigheten ökar med lutningen.

Ingångsbana 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Sidorörelser fram/bak, rotationer, böj/sträck.

Miljö: Alla typer av backar, underlag och
discipliner.
Beskrivning: Sätt en bana som du vill ha den. Sätt
borst i ingången av svängen.
Uppgift: Åkaren kör genom banan och börjar kanta
nedanför borsten.
Syfte: Åkaren lär sig att göra linjeval i banan.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Hårnålsbana 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Skidmotorisk kompetens.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Inled med några öppna
slalomsvängar som följs av en hårnål och som sedan
övergår till öppna svängar.
Uppgift: Åkaren åker banan med mjuka övergångar
vid rytmförändringarna.
Syfte: Träning av rytm- och tempoväxling från stora
till mindre svängar.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Kombination lång-kort sväng 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Alla
Fokus: Överkroppsstabilitet och rotation.

Miljö: Alla typer av backar och underlag beroende
på kompetens.
Beskrivning: Sätt bana med tre käppar i fallinjen.
Mittkäppen ska vara en kortkäpp.
Uppgift: Åkaren försöker bibehålla stabilitet i
överkroppen och "separera" över- och underkropp i
svängarna.
Syfte: Utmanande av åkarens överkroppsrotation
och balans.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Korridorhas 6-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-14 år
Kompetens: Alla
Fokus: Rotationer, fram/bak, böj/sträck.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Sätt käppar rakti fallinjen med några
käppar som sitter tätare (ca 4 meter) och några
med längre avstånd (ca 6 meter).
Uppgift: Åkaren hasar ner och flyttar sin tyngd-
punkt fram och tillbaka så att åkaren rör sig mot
käpparna. Mellan de olika partierna roterar åkaren
så att skidspetsarna är åt motsatt håll för att
variera vilken skida som är ytterskida. Överkroppen
ska hela tiden bibehållas rakt i riktning mot
fallinjen.
Syfte: Åkaren får ökad förståelse för att rotationen
sker mellan över- och underkropp och att tyngd-
punkten gör att skidan förflyttas sidled i backen.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Kort-lång mixbana 9-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-14 år
Kompetens: Nybörjare till fortsättning.
Fokus: Balans, sidorörelser och rotationer.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Blanda kort och slalomkäpp i en
vanlig slalombana.
Uppgift: Åkaren kör banan och försöker lösa
rörelseuppgiften på ett så optimalt sätt som
möjligt.
Syfte: Åkaren tränar på att anpassa sina rörelser
i god balans till käpparna och riktningsförändring-
arna.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Krönträning 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Skidmotorisk kompetens.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Sätt en bana i kuperad terräng med
flera krön.
Uppgift: Åkaren hasar ner och flyttar sin tyngd-
punkt fram och tillbaka så att åkaren rör sig mot
käpparna. Mellan de olika partierna roterar åkaren
så att skidspetsarna är åt motsatt håll för att
variera vilken som är ytterskida. Överkroppen ska
hela tiden bibehålla position i riktning mot fallinjen.
Syfte: Åkaren kör banan med mjuk övergång vid
rytmförändringarna.
Utmana: Börja i relativt flack backe och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Lekfulla hinderbanor 6-12 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-12 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Balans och skidmotorik.

Miljö: Lätt till medelsvår backe.
Beskrivning: Borra ner käppar i olika typer av
lekfulla kombinationer i en följd nedåt i backen med
varierande avstånd och svårighetsgrad. Banorna
kan vara från 10 meter och mycket längre.
Uppgift: Åkaren svänger runt käpparna och böjer
sig ner under "tälten", rundar rundningsmärken och
hoppar över käpparna som ligger på snön.
Syfte: Åkaren tränar balans, koordination, kantning
och riktningsförändringar på ett lekfullt sätt.
Utmana: Tälten kan sättas både i fallinjen och på
skrå. Kan också sättas ihop åt båda håll på skrå.
Variera avstånden mellan momenten för ökad
svårighetsgrad.

Linjeval i storslalom 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Sidorörelser, böj/sträck, fram/bak och
rotationer.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Borra en storslalombana och sätt
tre borst i ingången av svängen.
Uppgift: Åkaren ska börja kanta skidan ovanför
borsten och åka förbi den på utsidan av borst och
käpp.
Syfte: Att välja linje/linjeval.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt upp banan i terräng-
vågor. Sätt en längre bana.

Långsväng storslalom & slalom 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Skidmotorisk kompetens.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Sätt en storslalom- eller slalombana.
Inled med några öppna svängar och sätt därefter
en bindport som leder in i en längre sväng innan
nästa port.
Uppgift: Åkaren kör banan med mjuka övergångar
vid rytmförändringarna.
Syfte: Träning av rytm- och tenpoväxling från stora
till mindre svängar.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt upp banan i terräng-
vågor. Sätt en längre bana.

Morotsland 0-9 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 0-9 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Balans och sidorörelser.

Miljö: Lätt backe.
Beskrivning: Borra ner borst, käpp och kortkäpp
inom ett område som är cirka 10-15 x 30-40 meter
med oregelbundna avstånd till varandra.
Uppgift: Åkaren väljer själv sin väg ner genom att
svänga runt bortsen/käpparna.
Syfte: Åkaren tränar på att byta riktning, balans
och koordination på ett lekfullt sätt.
Utmana: Åkarna kan själva välja sin väg eller
följa en kompis väg ned. Åkarna kan följa ledarens
instruktioner för att ta sig ned. Åkarna kan t.ex.
köra två och två och då träna agility.

Ormen 6-12 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-12 år
Kompetens: Nybörjare till fortsättning.
Fokus: Sidorörelser, böj/sträck, rotationer, balans.

Miljö: Medelsvår backe.
Beskrivning: Borra ner borst i form av en sling-
rande orm. Det vill säga med en svängradie som
överensstämmer med åkarens skidor. Borsten ska
sättas med 1,5 meters mellanrum.
Uppgift: Åkaren passerar samma färg på borsten
med samma sida av kroppen.
Syfte: Åkaren ska lättare kunna åka med skär
från ytterskida direkt till ny ytterskida.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Börja med att sätta två
svängar och öka antalet successivt.

Parallellslalom 6-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-12 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner

Miljö: Flack backe.
Beskrivning: Borra storslalomkäpp i parallell-
avstånd (ca 15 meter). Sätt en bana och sätt sedan
en likadan bredvid. För att få två likadana banor
kan man med fördel använda en käpp som man
lägger tvärs över två gånger för att mäta var käpp-
arna i bana nummer två ska sitta.
Uppgift: Åka så snabbt som möjligt i riktnings-
förändringarna.
Syfte: Åkaren tränar på att med ett högt tempo,
med tävlingsmomentet mot en kompis, utmana sig
själv att åka fortare genom att kanta skidorna till
rund sväng.
Utmana: Sätta banan i varierad terräng, på varierat
underlag, i terrängvågor. Variera med att t.ex. sätta
ett tält eller annan typ av käpphinder för att
utmana balansen.

Parallellslalom med hopp 6-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-21 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner.

Miljö: Flack backe.
Beskrivning: Borra storslalomkäpp i parallell-
avstånd (ca 15 meter). Sätt en bana och sätt sedan
en likadan bredvid. Lägg till ett litet hopp i banan.
För att få två likadana banor
kan man med fördel använda en käpp som man
lägger tvärs över två gånger för att mäta var käpp-
arna i bana nummer två ska sitta.
Uppgift: Åka så snabbt som möjligt i riktnings-
förändringarna.
Syfte: Åkaren tränar på att med ett högt tempo,
med tävlingsmomentet mot en kompis, utmana sig
själv att åka fortare genom att kanta skidorna till
rund sväng.
Utmana: Sätta banan i varierad terräng, på varierat
underlag, i terrängvågor. Variera med att t.ex. sätta
ett tält eller annan typ av käpphinder för att
utmana balansen.

Skidmotorisk bana 1, 0-9 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 0-9 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Skidmotorisk kompetens.

Miljö: Flack backe.
Beskrivning: Sätt en enkel bana med kvastskaft
eller slalomkäpp följd av käpptunnlar samt en-två
käppar att åka runt följd av slalombana och ett
avslutande hopp.
Uppgift: Åkaren tar sig igenom banan så snabbt
som möjligt.
Syfte: Att åkaren har roligt på snö och börjar få en
förståelse för hur skidåkningens grundrörelser kan
kombineras och genomföras för att uppnå ett mål.
Utmana: Banan kan byggas ut och varieras i alla
möjliga varianter och i olika terräng. Bara fantastin
sätter gränser här!

Staket med utbrytning 12-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 12-14 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Balans och sidorörelser, rotationer.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Börja med att borra ett staket. Efter
cirka sex svängar, öka avståndet något och
traversera cirka 1,5 meter. Sätt därefter staket igen
och så vidare.
Uppgift: Åkaren kör banan och väljer själv vilken
sida av första porten han/hon vill åka.
Syfte: Åkaren tränar balans och anpassning av
rörelsen för att kanta skidorna.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka där-
efter successivt backens lutning.
Sätt upp banan i terrängvågor. Sätt en längre
bana.

Stavmarkering 9-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 12-14 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Rotationer, sidorörelser, böj/sträck.

Miljö: Medelbrant till brant backe.
Beskrivning: Borra en sväng-i-sväng slalombana
med kortkäpp eller slalomkäpp. Sätt ut borst eller
spreja med markeringsfärg där stavmarkering ska
ske. Om man har en åkare som först åker
banan innan markeringen sätts ut kan det vara
lättare att se var borsten/färgen ska placeras.
Uppgift: Åkaren ska åka banan och sätta i staven
där markeringen (borsten eller färgen) är.
Syfte: Åkaren ska öka sin förståelse för var staven
ska sättas ner i snön för att häva svängkraften och
för att lättare få in rytmen till svängen och
anpassa rörelsen till riktningsförändringen.
Utmana: Börja i medelbrant backe och öka lutning-
en successivt. Ju brantare desto viktigare är det att
vi använder korrekt stavisättning.

Svängväxling 12-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 12-16 år
Kompetens: Nybörjare till fortsättning.
Fokus: Sidorörelser, balans, rotationer.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Börja borra ner käppar i ett staket
och öka därefter traverseringen successivt.
Uppgift: Åkaren ska åka banan från start till slut.
Syfte: Åkaren tränar på att kanta skidan på rätt
sätt och anpassa rörelsen efter riktningsförändrin-
garna. Detta är ett bra sätt att öva på timing.
Utmana: Gör andra val av terräng att sätta banan
i. Sätt banan på olika underlag.

Trekäppsbana 9-16 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-16 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Balans, sidorörelser, rotationer.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Borra ner tre korta käppar eller sla-
lomkäppar i rak linje med ca fem meters avstånd.
Sätt sedan ytterligare tre käppar längre ner där en
längre sväng, cirka 9 meter, binder ihop kombina-
tionerna.
Uppgift: Åkaren passerar käpparna sväng-i-sväng.
Syfte: Åkaren tränar balans och rytmförändringar
från korta, snabba svängar till längre sväng och in
i korta, snabba igen.
Utmana: Sätt banan i brantare terräng, på hårdare
eller mjukare underlag. Dra ihop avstånden mellan
svängarna.

Tre staket 12-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 12-14 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Sidorörelser, balans.

Miljö: Medelsvår backe.
Beskrivning: Borra tre staket bredvid varandra med
cirka två meters mellanrum och cirka fem meter till
nästa käpp. Sätt 15-20 svängar.
Uppgift: Åkaren väljer själv sin väg genom
banorna.
Syfte: Åkaren tränar att kanta, balans, rotationer
och riktningsförändringar.
Utmana: Variera kortkäpp och slalomkäpp. Variera
terrängen.

Trissbana 12-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 12-14 år
Kompetens: Fortsättning
Fokus: Sidorörelser, balans och rotationer, fram/
bak.

Miljö: Medelbrant backe.
Beskrivning: Borra tre kortkäppar på en linje tvärs
ner i fallinjen med cirka en meters mellanrum.
Svängradien är cirka tio meter.
Uppgift: Åkaren väljer själv sina riktningsföränd-
ringar ned genom banan med överkroppen i
position ned mot fallinjen.
Syfte: Åkaren tränar mod, balans och
kantning.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
successivt lutningen. Sätt upp banan i varierad
terräng. Sätt en längre bana.

Träna starter 0-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 0-21 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Balans, sidorörelser, upp/ner, reaktion.

Miljö: Alla typer av backar.
Beskrivning: Alt. 1: Bygg upp en start med
parallellstartgrind/skicrossgrind med rollers efter.
Alt. 2: Bygg upp en start med startgrind och 2-3
efterföljande käppar (slalom eller storslalom).
Uppgift: Åkaren tränar starter.
Syfte: Åkaren tränar tajming, reaktionsförmåga
och balans.
Utmana: Starta i relativt flack terräng och utmana
med successivt brantare lutning och efterföljande
moment.

Tält 0-9 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 0-9 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner.

Miljö: Flack backe.
Beskrivning: Borra två käppar snett mot varandra
med cirka en meters avstånd. Variera avstånden
mellan "tälten" med 10-15 meter.
Uppgift: Åkaren böjer sig ner för att komma
igenom tälten och ställer sig upp mellan tälten.
Syfte: Åkaren tränar på balanserad och förberedd
rörelse och böj/sträck-rörelse i fotled, knäled och
höft.
Utmana: Rolig övning för yngre barn! Tälten kan
sättas både i fallinjen och på skrå. Kan också
sättas ihop åt båda håll på skrå.

Tält med hopp 0-9 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 0-9 år
Kompetens: Nybörjare
Fokus: Vertikala rörelser, böj/sträck, upp/ner.

Miljö: Flack backe.
Beskrivning: Detta är en utveckling av övningen
tält. Lägg till en käpp mellan tälten (5-10 meter
från tälten). Sätt kvastar ovanför och nedanför i
slutet av käppen så den ligger kvar.
Uppgift: Åkaren böjer sig ner för att komma
igenom tälten och hoppar för att komma över den
liggande käppen.
Syfte: Åkaren tränar på balanserad och förberedd
rörelse och böj/sträck-rörelse i fotled, knäled och
höft, samt koordinering av kroppsrörelser.
Utmana: Rolig övning för yngre barn! Tälten kan
sättas både i fallinjen och på skrå. Kan också
sättas ihop åt båda håll på skrå. Variera avstånden
för att öka svårighetsgraden.

Utrymme storslalom 6-14 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 6-14 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Rotationer, fram/bak, böj/sträck.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Borra en storslalombana. Sätt en
borst cirka 0,5 meter ut från käppen och en borst
cirka 1,5 meter ovanför svängkäpp.
Uppgift: Åkaren försöker lägga sin sväng nära
borstens utsida och med skidorna på skär.
Syfte: Att öka åkarens förståelse för vikten av
att lämna plats vid käppen så att det finns möjlighet
till att göra en rund sväng på skär.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Åkning i vertikal 9-21 år

Balans storslalom teknikbana

Åldersgrupp: 9-21 år
Kompetens: Fortsättning till avancerad.
Fokus: Skidmotorisk kompetens.

Miljö: Alla typer av backar och underlag.
Beskrivning: Sätt käpp i en slalombana med några
initialt öppna svängar följd av en vertikal med 3-5
svängar och avsluta med några öppna svängar.
Banan kan läggas vertikalt eller på skrå.
Uppgift: Åkaren kör banan med en mjuk övergång
vid rytmförändringarna.
Syfte: Att åkaren ska träna rytm- och tempoväx-
lingar.
Utmana: Börja i relativt flack terräng och öka
lutningen successivt. Sätt banan i terrängvågor. Sätt
en längre bana.

Huvudpartner

Lagpartners