Gå till innehåll

Alpint

En bild

På Foto: Melanie Dahlberg

Stockholms Alpina Skiduniversitet (Sthlm Skiun)

Information

Sthlm Skiun är ett eftergymnasialt alternativ som har sin bas i Stockholm på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Under försäsongen bedriver laget fysträningar på hemmaplan och den alpina lägerverksamheten hålls primärt i Juvass och Storklinten. Om förhållandena i dessa anläggningar ej håller önskad kvalitét kommer teamet istället bedriva träning på annan ort. Under tävlingssäsongen bedriver vi träning på platser där terrängen och snöförhållandena uppfyller de krav vi har för att vår målsättning ska nås.

Målsättning & Syfte

Det alpina universitetslaget syftar till att vara bryggan till det alpina landslaget. Vi satsat på att fostra elitskidåkare som vill påbörja sina studier mot universitet samtidigt som de bedriver sin alpina elitsatsning som ska förbereda dem inför en eventuell internationell karriär. Laget arbetar tight med Svenska skidförbundet och Ski Team Sweden Alpine för att åkarna på ett smidigt sätt ska kunna interagera med landslagsverksamheten.

Studier & Utbildning

Som utövare i Sthlm Skiun är du en student kopplad till Riksidrottsuniversitetet (RIU) vilket innebär att du studerar minst 25% på antingen GIH eller övriga RIU-institut.

Du genpmgår dessutom Svenska Skidförbundets atletutvecklingsprogram med en studietakt om ca 25% med start i augusti.

Verksamhet

 • Ortsoberoende alternativ - Du bor vart du vill men ansluter till verksamhetens obligatoriska träffar.
 • Start verksamhet: Augusti
 • Fysträningar sker på egen ort
 • Skidåkning (Juvass, Storklinten och övriga anläggningar under säsongen)
 • Studier mot GIH eller övriga RIU-institut. (Minst 15 hp/läsår)
 • Sthlm Skiun är primärt en träningsverksamhet och antagna åkare behöver vara förberedda på att viss tävlingsverksamhet behöver genomföras på egen hand.

Antagningskrav

 • Avklarad gymnasial utbildning och behörig till högskola/universitet.
 • Vara insskriven och studera minst 15 högskolepoäng per år mot Gymnastik- & Idrottshögskolan i Stockholm eller övrigt RIU-institut.
 • Kunna påvisa en fullständig dokumentation inkl. progression gällande den fysiska utveckling de senaste fyra åren. Detta kan exempelvis redovisas genom tidigare genomförda fystester eller liknande som skickas in i samband med ansökan.
 • På ett godtyckligt sätt kunna specificera sin egen målsättning med den alpina satsningen samt hur och när målen ska uppnås.
 • Vi ser helst att åkaren har under 50 i punkter i SL, GS och är konkurrenskraftiga även i SG och DH.
 • Potential att nå det alpina landslaget (Krav RIU).
 • Om du tidigare år varit antagen till något postgymnasialt alternativ ska du utöver ovanstående punkter kunna påvisa att du uppnått studiekravet eller övriga krav från föregående läsår.

Platser

Ca 12 åkare jämt fördelat mellan dam och herr.

*Vi ser positivt på att aktuella landslagsåkare ansöker till Sthlm Skiun. Detta då åkarna ges möjlighet till att påbörja en akademisk karriär vid sidan om den alpina satsningen. Antagna landslagsåkare kommer ha möjlighet att träna med laget när åkaren inte befinner sig på landslagsuppdrag. Antagna landslagsåkare kommer inte påverka antagningskvoten.

Ansök om garanterad plats i två säsonger

Normalt sett blir åkare antagna ett år i taget. Från och med säsongen 2023/2024 kommer antagna åkare ges möjlighet till att ansöka om att ha en plats garanterad i teamet i två år. Denna ansökan sker efter att åkaren blivit antagen till universitetet. Se krav nedan:

Krav för ansökan om 2 års garanterad plats*:

- Du ska ha blivit antagen till ett program på GIH eller RIU.
- Du ska ha ett skriftligt godkännande från DK-koordinator på institutet som intygar att du skapat en hållbar plan för dina studier.
- Du ska genom ett brev till SSF beskriva hur du tänker kombinera studier parallellt med din elitsastning.

*Om idrottaren ej uppnår studiekravet mot universitetet och eller SSFs atleturvecklingsprogram är platsen inte längre garanterad.

Antal platser och antagningsprocess

6 st platser finns till förfogande. Vilka som tilldelas dessa platser baseras på ansökan som lämnades in i samband med ansökan till den postgymnasiala verksamheten. Dessutom separat ansökan enligt ovan vägas in.

Q&A

Fråga: Varför kan inte samltliga 12 i teamet få denna möjlighet?
Svar: Om samtliga platser garanteras i två år finns det risk att det inte finns platser till de åkare som tar studenten från gymnasiet nästkommande säsong.

Kontaktuppgifter

Tränare

Helmut Grassl: helmut.grassl@skidor.com - 070-600 71 76
Niklas Rainer: niklas.rainer@skidor.com - 073-631 88 55

Postgymnasial Verksamhet och Atletutbildning:

Mathias Moberg
Utbildningsansvarig Alpint och Skicross
Telefon: 072-701 38 55
Mejl: mathias.moberg@skidor.com

Gymnastik- & Idrottshögskolans RIU Koordinator

Susanne Wolmensjö
RIU-Koordinator
Mail: susanne.wolmensjo@gih.se
Telefon: 08-120 53 856

Senast uppdaterad
2023-08-24
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners