Gå till innehåll

Alpint

En bild

Tärnaby Alpin Elit

Information

Hos oss ges du stor frihet, med eget ansvar vad gäller dina studier och din träning. För att du ska kunna bli en så duktig alpin skidåkare det är möjligt erbjuder vi engagerade tränare och en fantastisk social gemenskap.

Syfte

Att utbilda deltagaren i vad som krävs för att vara elitidrottare samt en bra medmänniska.

Mål

Målet med utbildningen är att fostra så bra skidåkare som möjligt, även vad gäller personliga egenskaper. Vi strävar efter att du under utbildningen skall få de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas nå din fulla potential.

Studier och Utbildning

Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke där deltagande, delaktighet och engagemang är de stora byggstenarna. Utbildningen består av 50% skidåkning och i de resterande 50% ingår grundläggande fysiologi, träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental träning.

Skidträning

Bedrivs till största delen på plats i skidbacken. Under fysperioden tränar man efter individuellt anpassade träningsupplägg. Uppläggen är gjorda tillsammans med deltagaren och baseras på de tester som gjorts tillsammans med önskade utvecklingsområden. Som hjälpmedel i undervisningen använder vi bland annat video för analys, reflektion och förståelse över vad som skall göras samt hur allt hänger samman.

Ledarskap

Bedrivs i samband med den dagliga verksamheten. Till exempel att planera, strukturera och genomföra träningspass. Coacha varandra med mera.

Träningslära, fysiologi och näringslära

Grundläggande kunskap om kroppens basala funktioner och hur man bäst nyttjar dessa utifrån vårt syfte och målsättning. Undervisningen sker av lärare på skolan samt av externa experter/föreläsare (se ovan).

Mental träning

Undervisningen/lärandet baseras på Stig Wiklunds tankar och filosofi kring ett “coachande förhållningssätt” och hur vi bygger en mästare. Arbetet sker på daglig basis i samband med övrig verksamhet eller i samband med målsättnings-/utvecklingssamtal.

Träningsplanering

Görs tillsammans med deltagaren och bygger på personens behov, önskemål och utvecklingsområden samt målsättningar på kort och lång sikt.

Antagningskrav Tärnaby Alpin Elit

Du skall ha avslutat gymnasie- eller folkhögskola med alpin inriktning och vi ser gärna att du har under 50 punkter i någon disciplin. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

  • Kunna visa på en fullständig dokumentation med progression gällande den fysiska utveckling de senaste fyra åren. Detta kan exempelvis visas genom tidigare genomförda fystester eller liknande som skickas in i samband med ansökan.
  • I ett personligt brev kunna beskriva din egen långsiktiga målsättning med din alpina satsning.

Kontaktuppgifter

Tränare

Hampus Jonsson: Hampus.jonsson@fhsk.nu - 072-2008242
Peter Riddarström peter.riddarstrom@fhsk.nu - 070-361 98 03

Senast uppdaterad
2023-08-24
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners