Gå till innehåll

Alpint

Träningspass U12

Barn i U12 befinner sig i Grundstadiet som är en av de viktigaste perioderna för teknikinlärning. Det är därför viktigt att träna varierat för att främja olika rörelsemönster som bidrar till allsidighet och förbereda åkaren på att åka samtliga discipliner och prestera i framtiden. Säsongen bör pågå från november till maj. Nedan hittar du tips på träningspass och rekommendationer om att bedriva träning på U12-nivå.

Tips för att genomföra träning

I en förening och under träningsverksamhet är ALLA roller viktiga. Oavsett tidigare ledarerfarenhet och tränarkunskaper är behovet stort av olika funktioner för att verksamheten ska fungera, vara rolig och Inkluderande.

Förslag på bemanning​​

(anpassas efter gruppens behov, storlek, nivå)

 • 1 ledare: kör uppvärmning (kan vara i skor) ​och informerar vad som ska göras idag.
 • 2 ledare – sätter teknikbana/bana /kollar friåkning ​område

Under träning ​

 • En ledare på start.
 • En ledare roterar och fixar banan.​
 • En ledare fokuserar på att lyssna och se åkarna.

Efter träning ​

 • Alla ledare: samlar gruppen och summerar träningen.

Checklista för att genomföra träning

Innan träning

 • Samla alla ledare
 • Beskrivning och syftet med träningen kommuniceras inom tränargruppen.
 • Säkerhet? kan vi utföra tänkt plan utifrån snöförhållande, väder, utrymme i backen? Finns en plan B?
 • På utsatt tid: Samla gruppen, säg hej, presentera vilka är ledare för dagen och beskriv dagens upplägg. Gör uppvärmning och starta träning.

Under träning

 • Bemanning efter behov - se bemanningsförslag.
 • Vid större grupp: Dela upp gruppen och gör olika stationer.
 • Uppmärksamma individerna genom positiv och peppande feedback.
 • Låt åkarna få återberätta vad de tänker och gör i backen.

Efter träning

 • Samla gruppen för avrundning och avslut.
 • Ledarna samlas för reflektion och planering för kommande träning.
 • Ledarna diskuterar: Vad funkade bra och vad kan bli bättre? Utgå från RAM-modellen nedan.

Generella riktlinjer för ledare

I den här åldern är det viktigt att träna variationsrikt för att främja de olika rörelsemönster som bidrar till allsidighet och som förbereder åkarna för att åka samtliga discipliner och en framtida prestation.

 • Skapa en träningsplanering som har en tydlig struktur över säsongen.
 • Utmana individen och gruppen genom att de får träna olika friåknings- och metodbanor i olika terräng.
 • Träna de olika alpina disciplinerna och inför även inslag av skicrossträning.

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Förslag på träningspass

Träningspassen nedan syftar till att förstärka de skidtekniska principerna Ytterskidan styr svängen, Balanserad & förberedd och Anpassat rörelsemönster.

Ytterskidan styr svängen

U12

YTTERSKIDAN STYR SVÄNGEN

Stadie

Lära

Utveckla

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig skära och sladda med ytterskidan

Förslag 2: Utveckla stöd på ytterskidan & linjeval

Förslag 3: Lära sig svänga med ytterskida och rätt timing

Pass & tid

Samling och uppvärmning 

10 min 


Friåknings-övning 

30
min

Steg 1: Javelin Turn på sladd

Steg 1: Up & over med sladd

Steg 1: Tip Toe med sladd

Steg 2: Javelin Turn på skärande sväng

Steg 2: Up & over med skär

Steg 2: Tip Toe med skär

Steg 3: Variera terrängen

Steg 3: Variera terrängen

Steg 3: Variera terrängen

Träning 

1h 

Tre staket (Fokus ytterskida styr vängen)

Hajfenan

Utrymme storslalom

Avslutning/ Reflektion 

5
min  

Samla åkar och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM.

Balanserad och förberedd

U12

BALANSERAD & FÖRBEREDD

Stadie

Lära

Utveckla

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig hitta balans i storslalom

Förslag 2: Utveckla övningsbanken i bana

Förslag 3: Lära sig göra 360°

Pass & tid

Samling och uppvärmning 

10 min 


Friåknings-övning 

30 min 

Steg 1: Hopp i svängväxel

Steg 1: Åka med en skida, sladdande sväng (båda benen)

Steg 1: 180° i ett hopp åt båda hållen

Steg 2: Hoppsväng utan stavar

Steg 2: Åka med en skida, skärande sväng (båda benen)

Steg 2: Hoppa 360° åt valfritt håll

Steg 3: Variera terräng

Steg 3: Åka med en skida utan stavar

Steg 3: Hoppa 360° åt båda hållen

Träning 

1h 

Balans storslalom

Skidtekniska övningar i bana

Parallellslalom med hopp

Avsluta/ Reflektion 

5 min 

Samla åkarna och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM.

Anpassat rörelsemönster

U12

ANPASSAT RÖRELSEMÖNSTER

Stadie

Lära

Utveckla

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig åka med långkäpp

Förslag 2: Utveckla alla discipliner

Förslag 3: Lära sig skicross

Pass & tid

Samling och uppvärmning 

10 min 

Friåkningsövning 

30 min 

1: Kortsväng bricka

1. Smörklicken*

1. Åka varierat över terrängvågor med snökontakt

2. Swiss drill

2. Hoppkortsvängar*

2. Dämpa hopp med kontrollerad luftfärd

3. Stavisättning i skärande och sladdande sväng

3. Plog till Steptpuch*

3. Start 1 vs. 1

Träning 

1h 

Kort-lång mixbana & kombi lång/kort

Fartposition, träna starter, slalom, storslalom & fart

Skicross eller storslalom i terrängvågor och över hopp

Avsluta/ Reflektion 

5 min 

Samla åkarna och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM  

* På långa och korta skidor

Säsongen för U12, årsplanering

Barn i åldersgruppen U12 befinner sig i det så kallade grundstadiet som är en viktig period för att lära sig teknik. Åkarna i den här åldern har en mycket hög förmåga att lära sig nya rörelser och det bör stimuleras i träningen. I slutet av det här stadiet kan en spurt i tillväxten sätta igång vilken i så fall innebär förändringar i barnets proportioner och kan försvåra teknikinlärning under kommande period. Fokus bör ligga på att främja olika rörelsemönster så att åkaren kan förbereda sig på att åka samtliga discipliner och en framtida prestation.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Årsplanering U16

Huvudpartner

Lagpartners