Gå till innehåll

Alpint

Träningspass U14

I alpin träning för U10 är grunden att Träna för att ha kul. Det ska vara roligt och inspirerande att komma till träning och säsongen på snö bör pågå mellan december och maj, när det finns snö i Sverige. Nedan hittar du tips på träningspass för U10 samt tips på hur man bedriver träning på U10-nivå.

Tips för att genomföra träning

I en förening och under träningsverksamhet är ALLA roller viktiga. Oavsett tidigare ledarerfarenhet och tränarkunskaper är behovet stort av olika funktioner för att verksamheten ska fungera, vara rolig och Inkluderande.

Förslag på bemanning​​

(anpassas efter gruppens behov, storlek, nivå)

 • 1 ledare: kör uppvärmning (kan vara i skor) ​och informerar vad som ska göras idag.
 • 2 ledare – sätter teknikbana/bana /kollar friåkning ​område

Under träning ​

 • En ledare på start.
 • En ledare roterar och fixar banan.​
 • En ledare fokuserar på att lyssna och se åkarna.

Efter träning ​

 • Alla ledare: samlar gruppen och summerar träningen.

Checklista för att genomföra träning

Innan träning

 • Samla alla ledare
 • Beskrivning och syftet med träningen kommuniceras inom tränargruppen.
 • Säkerhet? kan vi utföra tänkt plan utifrån snöförhållande, väder, utrymme i backen? Finns en plan B?
 • På utsatt tid: Samla gruppen, säg hej, presentera vilka är ledare för dagen och beskriv dagens upplägg. Gör uppvärmning och starta träning.

Under träning

 • Bemanning efter behov - se bemanningsförslag.
 • Vid större grupp: Dela upp gruppen och gör olika stationer.
 • Låt miljön vara lärande genom lek.
 • Uppmärksamma barnet genom positiv och peppande feedback.
 • Låt barnen få återberätta vad dom tänker och gör i backen.

Efter träning

 • Samla gruppen för avslut. Dra en rolig historia och ge en high five. Glada barn kommer tillbaka.
 • Ledarna samlas för reflektion och planering för kommande träning.
 • Ledarna diskuterar: Vad funkade bra och vad kan bli bättre? Utgå från RAM-modellen nedan.

Generella riktlinjer för ledare

Åkarnas (både pojkar och flickor) förmåga att dra egna slutsatser förbättras i den här åldern. Generellt förekommer en tillväxtspurt för flickor i åldersgruppen vilket ger ökad kapacitet gällande styrka och kondition. Dessutom får åkarna i den här åldern större förmåga att bygga muskelmassa. Styrketräning med extern belastning (med vikter) bör introduceras men med fokus på att utföra styrkeövningar med god teknik.

Syftet med träningen i den här åldersgruppen bör vara att öka skidåkarnas rörelseflexibilitet och anpassning på snö utifrån skidåkningens grundprinciper. Åkarna i det här åldersspannet bör träna samtliga alpina discipliner och helst utföra minst en annan organiserad eller spontan idrottsaktivitet/vecka utöver den alpina skidåkningen. Barmarksträningen kan exempelvis då och då bestå av att utföra andra idrotter.

 • Skapa en strukturerad och tydlig träningsplan för hela säsongen.
 • Gör en kort- och långsiktig plan för de tekniska målen i dialog med åkaren.
 • Använd video vid vissa tillfällen som ett verktyg för feedback och analys.
 • Utmana individen och gruppen med tekniska banor och övningar i varierad terräng.
 • Ge förutsättningar så att åkarna vågar testa och tävla i alla discipliner och eventuellt andra grenar som skicross.

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Förslag på träningspass

Träningspassen nedan syftar till att förstärka de skidtekniska principerna Ytterskidan styr svängen, Balanserad & förberedd och Anpassat rörelsemönster.

Ytterskidan styr svängen

U14

Ytteskidan styr svängen

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig svängens faser

Förslag 2 : Utveckla teknik i varierad terräng

Förslag 3: Utmana linjeval

Pass & tid

Samling & uppvärmning

10 min


Friåkningsövning

30 min

Steg 1: Get over it (Ingång)

Steg 1: Skärande sväng från flack till brant terräng

Steg 1: Korridorhas med stavisättning

Steg 2: Norwegian drill (svängfas)

Steg 2: Skärande sväng från brant till flakt

Steg 2: Stavisättning med skärande sväng i varierad terräng

Steg 3: Let it go (utgång)

Steg 3: Skärande sväng med variation i val av kantregulatorer

Steg 3: Tokyo Drift

Träning

1 h

Kortkäppsbana med fokus på svängfaserna

Staket med utbrytningar i röd terräng

Linjeval GS och/ eller Ingångsbana

Avsluta/ reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad dom har lärt sig idag? I Tränargruppen har vi uppnått syftet? Utgå från RAM

Balanserad och förberedd

U14

BALANSERAD & FÖRBEREDD

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig stavisättning och balans

Förslag 2: Utveckla balans i luften

Förslag 3: Utmana generell balans

Pass & tid

Samling & uppvärmning

10 min


Friåkningsövning

30 min

Steg 1: Hoppsväng med stavisättning

Steg 1: 360° i ett mindre hopp

Steg 1: Åka i terrängvågor

Steg 2: Hoppsväng med dubbel stavisättning

Steg 2: Hoppa i ett större hopp

Steg 2: Åka i puckelpist

Steg 3: Hoppkortsväng utan stavar

Steg 3: 180°-360° i större hopp

Steg 3: Åka i skogen/skogsbanor

Träning

1 h

Stavmarkering och/eller bana med fokus stavisättning

SL-, GS-, SG- och DH-banor med hopp och terrängvågor

Banor utanför pisten och/ eller banor i varierad terräng

Avsluta/ Reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad de lärt sig av träningen. Samla trängargruppen och fråga om vi uppnått syftet med träningen. Utgå från RAM.

Anpassat rörelsemönster

U14

ANPASSAT RÖRELSEMÖNSTER

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1: Lära sig hantera rotationer

Förslag 2: Utveckla rytm & tempoväxlingar

Förslag 3: Utmana alla discipliner

Pass & tid

Samling & uppvärmning

10min


Friåkningsövning

30min

Steg 1: Hasa rakt ner i fallinjen

Steg 1: Friåkning med varierad svängradie

Steg 1: Träna fartställning

Steg 2: Korridorhas med stavisättning

Steg 2: Åka på en skida med kontrollerad svängradie

Steg 2: Fartställning över ett hopp

Steg 3: Javelin turn med hopp & stavisättning

Steg 3: Åka på en skida med varierad svängradie

Steg 3: Fartställning med dämpning över hopp

Träning

1h

SL-/GS svängar i korridor

Hårnålsbana, långsvängsbana och/eller vertikalbanor

Startträning med tidtagning till första porten följt av vanlig bana (alla grenar)

Avsluta/ reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad de lärt sig av träningen. Samla trängargruppen och fråga om vi uppnått syftet med träningen. Utgå från RAM.

Säsongen för U14, årsplanering

Åkare i gruppen U14 befinner sig i det första uppbyggnadsstadiet och fokus för träningen bör vara att öka skidåkarnas rörelseflexibilitet och anpassning på snö. Du kan läsa mer om årsplanering i Ledarguiden för U14 >>

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Säsongsplanering för U10

Huvudpartner

Lagpartners