Gå till innehåll

Alpint

Träningspass för U16

I träning för U16 bör vikten ligga på tekniskt utförande då det sker många kroppsliga förändringar i den här åldern. Det kan leda till försämrad rörelsekvalitet och därför bör fokus ligga på hög variation i rörelser och en allsidig träning i denna period.

*Snabbhet syftar på förmåga att skapa acceleration i kroppsdelar och utföra rörelser på kortast möjliga tid.

Tips för att genomföra träning

I en förening och under träningsverksamhet är ALLA roller viktiga. Oavsett tidigare ledarerfarenhet och tränarkunskaper är behovet stort av olika funktioner för att verksamheten ska fungera, vara rolig och inkluderande.

Förslag på bemanning​​

(anpassas efter gruppens behov, storlek, nivå) ​

 • 1 ledare: kör uppvärmning (kan vara i skor) ​och informerar vad som ska göras idag.
 • 2 ledare – sätter teknikbana/bana /kollar friåkning ​område

Under träning ​

 • En ledare på start.
 • En ledare roterar och fixar banan.​
 • En ledare fokuserar på att lyssna och se åkarna.

Efter träning ​

 • Alla ledare: samlar gruppen och summerar träningen. Utgå från RAM-modellen nedan.

Checklista för att genomföra träning

Innan träning – samla alla ledare

 • Beskrivning och syftet med träningen kommuniceras inom tränargruppen.
 • Säkerhet? kan vi utföra tänkt plan utifrån snöförhållande, väder, utrymme i backen? Finns en plan B?
 • På utsatt tid: Samla gruppen, säg hej, presentera vilka är ledare för dagen och beskriv dagens upplägg. Genomför uppvärmning och starta träning.

Under träning

 • Bemanning efter behov - se bemanningsförslag.
 • Vid större grupp: Dela upp gruppen och genomför träning på olika stationer.
 • Använd video kontinuerligt som ett verktyg för att analysera träningen.

Efter träning

 • Samla gruppen för avslut.
 • Ledarna samlas för reflektion och planering för kommande träning.
 • Ledarna diskuterar: Vad funkade bra och vad kan bli bättre? Utgå från RAM-modellen nedan.

Generella riktlinjer för ledare

 • Lägg upp en kort- och långsiktig teknikplan tillsammans med åkaren. Gör kontinuerliga uppföljningar under säsongen.
 • Använd timing vid vissa tillfällen för feedback och analys. En rekommendation är att träna moment som start, flackåkning, brantåkning, sekvenser med kombinationer och så vidare och använda timing som ett verktyg för feedback och analys (behöver inte vara timing som på tävling).
 • Tävla och träna samtliga discipliner. Kom ihåg att fartträning kan bedrivas i mindre segment, som att testa att glida på långa skidor, för att åkaren ska få vänja sig vid känslan. Testa gärna skicross i tävlingssammanhang.
 • Ta tid att reflektera och analysera åkarens teknik och låt sedan åkaren göra detsamma. Därmed får åkaren möjlighet att "tänka själv" och tillsammans med ledaren komma fram till tekniska mål på kort och lång sikt.

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Förslag på träningspass

Träningspassen nedan syftar till att förstärka de skidtekniska principerna Ytterskidan styr svängen, Balanserad & förberedd och Anpassat rörelsemönster.

Ytterskidan styr svängen

U16

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Lära sig svängens faser

Förslag 2 - Utveckla teknik i varierad terräng

Förslag 3 - Utmana linjeval

Pass & Tid

Samling & uppvärmning

10 min

Uppvärmningsprogram

Friåkningsövning

30 min

Steg 1: Get over it (Ingång)

Steg 1: Skärande sväng flakt till brant

Steg 1: Korridorhas med stavisättning

Steg 2: Norwegian drill (Svängfas)

Steg 2: Skärande sväng från brant till flakt

Steg 2: Stavisättning med skärande sväng i varierad terräng

Steg 3: Let it go (Utgång)

Steg 3: Skärande sväng med variation i val av kantregulatorer

Steg 3: Tokyo Drift

Träning

1h

Kortkäppsbana med fokus på svängfaserna

Staket med utbrytningar

Linjeval GS och/eller Ingångsbana

Avsluta/
reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad de har lärt sig. I tränargruppen: Har vi uppnått syftet? Utgå från RAM.

Balanserad & förberedd

U16

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Lära sig stavisättning och balans

Förslag 2 - Utveckla balans i luften

Förslag 3 - Utmana generell balans

Pass & tid

Samling & uppvärmning

10 min

Uppvärmningsprogram

Friåkningsövning

30 min

Steg 1: Hoppsväng med stavisättning

Steg 1: 360° i ett hopp båda hållen

Steg 1: Åka i terrängvågor

Steg 2: Hoppsväng med dubbel stavisättning

Steg 2: Hoppa i ett större hopp

Steg 2: Åka i puckelpist

Steg 3: Hoppkortsväng utan stavar

Steg 3: Hoppa med kontrolerad fartställning

Steg 3: Åka i park/åka i skogen/ skogsbanor

Träning

1h

Stavmarkering och/eller bana med fokus stavisättning

SL, GS, SG och DH banor med hopp och terrängvågor

Banor utanför pisten och/eller banor i varierad terräng

Avsluta/
reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad de har lärt sig. I tränargruppen: Har vi uppnått syftet? Utgå från RAM.

Anpassat rörelsemönster

U16

Stadie

Lära

Utveckla

Utmana

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Lära sig hantera rotationer

Förslag 2 - Utveckla rytm och tempoväxlingar

Förslag 3 - Utmana alla discipliner

Pass & tid

Samling & uppvärmning

10 min

Se uppvärmningsprogram

Friåkningsövning

30 min

Steg 1 Hasa rakt ner i fallinjen

Steg 1 Friåkning med varierad svängradie

Träna fartställning

Steg 2 Tokyo drift

Steg 2 Åka på en skida med kontrollerad svängradie

Fartställning över ett hopp

Steg 3 Javelin turn med hopp och stavisättning

Steg 3 Åka på en skida med varierad svängradie

Fartställning med dämpning över hopp

Träning

1h

SL/ GS svängar i korridoren

Hårnålsbana, långsvängsbana och/ eller vertikalbanor

Startträning med tidtagning till första porten följt av vanlig bana (alla grenar)

Avsluta/ reflektion

5 min

Samla åkarna och fråga vad de lärt sig. I tränargruppen: Har vi uppnått syftet? Utgå från RAM.

Säsongen för U16, årsplanering

Ungdomar i åldersgruppen U16 befinner sig i fas två av uppbyggnadsstadiet där fokus för träningen är att utveckla det tekniska utförandet. Du kan läsa mer om årsplanering anpassad för åldersgruppen i Ledarguiden för U16 >>

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Se också: Ledarguiden

Ledarguiden för U16

Innehåll övningsbank

Huvudpartner

Lagpartners