Gå till innehåll

Alpint

Träningspass för U8

Alpin träning för U8 har karaktären lekande lärande. Det ska vara roligt och inspirerande att komma på träning och säsongen på snö bör pågå mellan december och maj, när det finns snö i Sverige. Nedan hittar du tips på träningspass för U8 samt tips på hur man bedriver träning på U8-nivå.

*Snabbhet syftar på förmåga att skapa acceleration i kroppsdelar och utföra rörelser på kortast möjliga tid.

Tips för att genomföra träning

I en förening och under träningsverksamhet är ALLA roller viktiga. Oavsett tidigare ledarerfarenhet och tränarkunskaper är behovet stort av olika funktioner för att verksamheten ska fungera, vara rolig och inkluderande.

Förslag på bemanning​​

(anpassas efter gruppens behov, storlek, nivå) ​

 • 1 ledare: kör uppvärmning (kan vara i skor) ​och informerar vad som ska göras idag.
 • 2 ledare – sätter teknikbana/bana /kollar friåkning ​område

Under träning ​

 • En ledare på start.
 • En ledare roterar och fixar banan.​
 • En ledare fokuserar på att lyssna och se åkarna.

Efter träning ​

 • Alla ledare: samlar gruppen och summerar träningen. Utgå från RAM-modellen nedan.

Checklista för att genomföra träning

Innan träning – samla alla ledare

 • Beskrivning och syftet med träningen kommuniceras inom tränargruppen.
 • Säkerhet? kan vi utföra tänkt plan utifrån snöförhållande, väder, utrymme i backen? Finns en plan B?
 • På utsatt tid: Samla gruppen, säg hej, presentera vilka är ledare för dagen och beskriv dagens upplägg. Gör uppvärmning och starta träning.

Under träning

 • Bemanning efter behov - se bemanningsförslag.
 • Vid större grupp: Dela upp gruppen och gör olika stationer.
 • Låt miljön vara lärande genom lek.
 • Uppmärksamma barnet genom positiv och peppande feedback.
 • Låt barnen få återberätta vad dom tänker och gör i backen.

Efter träning

 • Samla gruppen för avslut. Dra en rolig historia och ge en high five. Glada barn kommer tillbaka.
 • Ledarna samlas för reflektion och planering för kommande träning.
 • Ledarna diskuterar: Vad funkade bra och vad kan bli bättre? Utgå från RAM-modellen nedan.

Generella riktlinjer för ledare

Träningen ska vara en knutpunkt som stärker barnens intresse för utförsåkning och som lockar barnens nyfikenhet till att fortsätta utvecklas som allsidiga skidåkare. Det är också här vi skapar grunden för framtida träningsvilja (se mer i Ledarguiden U8).

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Förslag på träningspass

Träningspassen nedan syftar till att förstärka de skidtekniska principerna Ytterskidan styr svängen, Balanserad & förberedd och Anpassat rörelsemönster.

Ytterskidan styr svängen

U8

YTTERSKIDAN STYR SVÄNGEN

Stadie

Lära

Lära

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Åka på en skida i taget

Förslag 2 - Kontrollera svängen med ytterskidan

Förslag 3 - Skärande sväng på ytterskidan

Pass & Tid

Samling & uppvärmning 

10
min

Utgå från lekhäfte Pdf, 639.3 kB.

Friåkningsövning

30
min

Glida på en skida i taget

Hockeystopp

Fiskekroken på två och ett ben

Träning 

1h

Hinderbana med fokus glida på en skida

Morotslandet

Ormen

Avslutning/ Reflektion 

5
min

Samla barnen och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM.

Balanserad & förberedd

U8

BALANSERAD & FÖRBEREDD

Stadie

Lära

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Lära sig hoppa

Förslag 2 - Lära sig åka baklänges

Pass & Tid

Samling och uppvärmning 

10 min 

Utgå från lekhäfte Pdf, 639.3 kB.

Friåkningsövning 

30 min 

Steg 1 Hoppa stillastående

Steg 1 Glid baklänges - ta emot åkare vid behov

Steg 2 Hoppa glidande

Steg 2 Glida baklänges - på egen hand

Steg 3 Hoppa i ett hopp

Steg 3 Glida och svänga baklänges

Träning 

1h 

Hopp med balans

Skidmotorisk bana 1

Avslutning/ Reflektion 

5 min 

Samla barnen och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM.

Anpassat rörelsemönster

U8

ANPASSAT RÖRELSEMÖNSTER

Stadie

Lära

Lära

Upplägg & Syfte

Förslag 1 - Lära sig böja och sträcka

Förslag 2 - Lära sig anpassa sig till underlaget

Pass & Tid

Samling och uppvärmning 

10 min 

Utgå från lekhäfte Pdf, 639.3 kB.

Friåknings-
övning 

30 min 

Steg 1 Spagetti

Steg 1 Följa John i pisten

Steg 2 Köttbulle

Steg 2 Följa John i varierad terräng

Steg 3 Variera spagetti och köttbulle

Steg 3 Testa åka i skog och i terrängvågor*

Träning 

1h 

Tält med hopp

Banor utanför pisten

Avslutning/ reflektion 

5 min 

Samla barnen och fråga vad de lärt sig under träningen. Samla ledarna och fråga om syftet med träningen har uppnåtts. Utgå från RAM.

*Anpassa efter snöförhållanden

Säsongen för U8, årsplanering

Barn i åldersgruppen U8 befinner sig i "lekstadiet" och fokus för träningen är därför att lära genom att leka. Du kan läsa mer om årsplanering som är anpassad för åldersgruppen i Ledarguiden för U8 >>

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Huvudpartner

Lagpartners