Gå till innehåll

Freeski

SM-Kläppen-2022

Instruktör

Bakgrund

Sedan vintern 2020 har Svenska Skidförbundet arrangerat tränarutbildningar för nya ledare inom freeskiing. Utbildningarna riktar sig till alla som vill öka sin kompetens inom ledarskap och grenspecifik kunskap (begrepp, hopp- och railteknik etc.).

Den främsta målgruppen och den största andelen deltagare på utbildningarna har representerat en klubb och är verksamma som tränare i sin hemmaförening.

Dessa utbildningar har förutom att öka kompetensen hos klubbar och tränare även möjligheten till att öka samarbetet och kommunikationen mellan klubbar, skidgymnasium och landslag, bidra till gemensamma begrepp och benämningar, öka gemenskapen och kontaktnätet inom sporten men också på sikt öka antalet freeskiutövare - bredd som elit.

Intresset från klubbar runt om i landet har varit stort att utbilda fler tränare, och för att göra det möjligt och för att på ett långsiktigt och hållbart sätt fortsätta att erbjuda utbildningar behöver vi utöka antalet instruktörer som kan hålla i utbildningarna. Och framförallt sprida ut oss geografiskt i landet.

Vad innebär det att vara instruktör?

För tillfället erbjuds endast en utbildningsnivå: grund/introduktion. Innehållet lämpar sig till de tränare som har ingen eller begränsad kunskap och erfarenhet av freeskiing. På sikt finns en ambition att erbjuda högre utbildningsnivåer där innehållet är riktat till mer avancerade åkare. Inför kommande vinter erbjuds endast grundutbildning. Grundutbildningen sträcker sig över två dagar och erbjuds på helger. Som instruktör är uppgiften att förmedla innehållet i den framtagna kursplanen och skapa förutsättningar för att deltagarna ska lära sig så mycket som möjligt under utbildningens gång.

Innehållet i kursen består i grova drag av:
Praktiska moment:

  • Introduktion till skidåkningens rörelser
  • Grundläggande teknik för hopp
  • Grundläggande teknik för rotationer
  • Grundläggande teknik för rails
  • Grundläggande teknik för switchåkning

Teoretiska moment:

  • Att vara ledare
  • Lärande
  • Spelregler och förhållningssätt i grupp
  • Barnkonventionen
  • Ski Equality (Skidförbundets jämställdhets projekt)

Som instruktör jobbar man aldrig ensam på kurs, det är alltid minst två instruktörer beroende av antal deltagare
på kursen.

Ekonomisk ersättning

Dagsarvode samt ersättning för resa, mat, liftkort och logi under kurstillfälle.

Vad händer nu?

Låter detta som något som skulle passa dig?

Maila en kort presentation om dig själv till max.mansson@svensksnowboard.se så tar vi kontakt!

Därefter planerar vi ett internutbildningstillfälle under försäsongen där vi träffas och utbildas i innehållet för utbildningen.

Förväntningen på er som instruktörer är att noga läsa in sig i innehållet för att ge våra deltagare så goda förutsättningar att lära sig som möjligt. Tillsammans i instruktörsgruppen hjälpas åt och stötta varandra för att öka trygghet och självförtroende att förmedla och öka kunskap och kompetens inom freeskiing.

Att vara en del av instruktörsgruppen garanterar inte att man får möjlighet att arbeta på kurs. Instruktörsbehovet styrs helt av efterfrågan från klubbar och tränare. Däremot ställer vi oss optimistiska till att intresset för utbildningarna fortsätter att vara stort och kommer växa över tid.

Senast uppdaterad
2022-12-24
Publicerad
2022-12-07
Skribent
Clara Sjölund, SSF

Huvudpartner

Lagpartner

Leverantörer