Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning
En bild

Idrottslyftet allmänt

Barn och ungdomar älskar att utmanas och utvecklas! De vill ha roligt! Vad kan er förening utveckla ytterligare men inte har råd att genomföra? Ansök om Projektstöd för att kunna förverkliga planer inom barn- och ungdomsidrott 2022–2023.

Det kan exempelvis handla om fler utbildade ledare, spännande och inspirerande aktiviteter – kort sagt det som gör att fler vill stanna längre och nya till föreningen.

 1. Gör en grundlig kartläggning över behoven i er förening, skriv ned vad ni önskar utveckla och prioritera det som ger störst effekt i verksamheten.

 2. Ansök därefter om Projektstöd IF för att förverkliga era idéer.

Fokusområden Projektstöd IF 2021

Det finns två övergripande utmaningar i RFs Strategi 2025 inom barn- och
ungdomsidrotten: ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa finns två för åren 2022–2023 följande prioriterade fokusområden för Projektstöd IF:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper.
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Målgrupp: barn och unga 7–25 år.

Nedan kan du läsa mer om fokusområdena.

Inkludering av underrepresenterade grupper

"Allas rätt att vara med" är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. I dag vet vi att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla.

Projektstödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Det innebär bland annat att...

 • ta bort olika former av hinder för delaktighet
 • insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som i dag inte är en del eller avviker mot
  idrottens normer.

Projektstödet kan med fördel riktas till områden med
föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga
områden”).

Insatser behöver inte riktas mot en specifik underrepresenterad grupp. I stället kan det handla om att...

 • höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.
 • ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Projekt beviljas för att göra...

 • föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar,
 • rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projekt beviljas för att...

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för
  målgruppen,
 • köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten (ex.vis inköp av hinder/koner etc som gör att ytan blir mer ändamålsenlig),
 • idrottsspecifika utbildningar – aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SFs egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.

Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Mer information

Så här ansöker du

Information projektstöd 2021 (pdf) Pdf, 508.1 kB.

Allmänt om Riksidrottsförbundets bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till RF)

Om Projektstöd IF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till RF)

Kontaktpersoner SSF

Senast uppdaterad
2022-12-14
Publicerad
2022-12-14
Skribent
Ida Karlsson

Main partner

Premium partner