Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Idrottsmedel

OBS! Ansökan om Idrottsmedel från Svenska Skidförbundet är för närvarande stängd men öppnar igen preliminärt 15 december 2023, välkommen att ansöka då!

Ansök om idrottsmedel för att finansiera föreningens utbildningsinsatser.

Svenska Skidförbundet får varje år en summa pengar av Riksidrottsförbundet för att använda till olika satsningar inom föreningsverksamheten. Eftersom vi vill uppmuntra våra föreningar att kontinuerligt utbilda sina ledare/tränare är utbildning ett prioriterat område.

Vilka utbildningar kan föreningen ansöka för och hur mycket kan föreningen få?

Föreningen kan ansöka om bidrag för alla sorters utbildningar kopplade till föreningens längdverksamhet.

För utbildning riktat mot ledare/tränare kan SSF bevilja max 50% av kursavgiften. För andra typer av utbildningar kan beviljas max 30% av kursavgiften. Var uppmärksam på att summan är ett maxbelopp och inte en garantisumma. Vi beviljar inte bidrag för resor till och från utbildningen.

Vid vissa utbildningar ingår förutom själva utbildningen både mat och boende. Vid andra tillfällen så ingår enbart själva utbildningen, varje deltagare är hänvisad att ordna logi och ev. mat själv. Vid dessa tillfällen kan ni söka bidrag för maximalt 300 kr extra/dygn/person. Det innebär ett bidrag på 150 kr/person/dygn för logi/mat.

Var och hur görs ansökan?

Ansökan görs av föreningen genom att logga in på föreningens IdrottOnline. Klicka därefter på fliken Idrottsmedel. Alla i föreningen med behörighet till IdrottsOnlines utbildningsmodul kan skapa och fylla i uppgifterna i en ansökan. Däremot är det endast ordförande (eller kassör/ firmatecknare) som kan skicka in ansökan till Svenska Skidförbundet.

Här ser ni vilka val ni gör i rullistorna i Idrottonline (obs, välj aktuellt år).

Återrapportera via Idrottonline

Återrapportering ska göras av föreningens Idrottsmedelsansvarige via IdrottOnline (fliken Idrottsmedel).

  • 31 oktober – sista datum att skicka in ansökningar, för att vi ska hinna hantera dem.
  • 31 januari – sista datum för att återrapportera de bidrag ni har blivit beviljade.

Vilka grundkrav finns för att vi ska bevilja bidrag?

Ansökan ska lämnas in senast 14 dagar efter att utbildningen är genomförd. Ansökan görs av föreningen genom att logga in på föreningens IdrottOnline. Vi hanterar inte ansökningar för utbildningar innan själva utbildningen är genomförd, detta för att inte riskera att vi beviljar medel för deltagare som sedan inte genomför utbildningen.

Om exakt kostnad för kursen inte har fastställts vid tidpunkten 14 dagar efter utbildningen, ange i ansökan att ni kommer komplettera med kursavgift när den är fastställd.

För att ni ska bli beviljade ska det i ansökan tydligt framgå:

  1. Vilka personer (namn) som gått utbildningen.
  2. Fakta om genomförd utbildning (namn på utbildning, plats och datum).
  3. Bifoga underlag för kurskostnad, antingen en inbjudan/kallelse eller en faktura.
  4. Ansöker du om extrapengar för boende i samband med utbildningen, bifoga underlag för kostnaden, exempelvis kvitto eller faktura.
Senast uppdaterad
2023-11-15
Publicerad
2022-12-14
Skribent
Ida Karlsson
Kontaktperson
Anna Norman
anna.norman@skidor.com
070-339 26 08

Main partner

Premium partner