Gå till innehåll

SSF

En fluorfri verksamhet säsongen 2020/2021

FIS beslutade 2019 att en fluorfri tävlingsverksamhet skulle införas säsongen 2020/2021. En arbetsgrupp tillsattes inom SSF för att bevaka och löpande informera i fluorfrågan. Den 9 oktober kom FIS med besked att förbudet skjuts upp till 2021/2022.

Denna sida uppdateras löpande med mer information.

Senaste uppdatering skedde 9/10

.

Den 9 oktober kom FIS med beslutet att fluorförbudet skjuts upp en säsong till 2021/2022 för att hinna få fram tillförligtliga testverktyg.

LÄS MER: Flourinated Wax Ban implementation to begin in 2021-22 season Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till FIS webbplats)

Nedanstående information visar hur Svenska Skidförbundet arbetat med fluorfrågan upp till att beskedet om det uppskjutna förbudet kom den 9 oktober.

Enligt det internationella skidförbundet FIS kommer förbudet mot fluorprodukter att införas för samtliga FIS-tävlingar nästa säsong. Detta betyder att det inte blir en längre övergångsperiod, som SSF föreslagit för FIS. 

Då förbudet medför nya regler exempelvis kring kontroller, gränsvärden, exakt hantering av tester etc. är vi medvetna om att detta kommer generera ett antal frågor hos berörda inom skid- och snowboard-Sverige, såväl föreningar som leverantörer. Vi kommer därför att uppdatera denna sida (veckovis, efter arbetsgruppens möten) med nyheter gällande fluorfrågan.

Se frågor och svar längre ned på sidan.

Senaste nytt

 • 1 oktober: Denna och nästa vecka pågår digitala FIS-möten. Vi avvaktar resultatet av dessa och återkommer med information.

 • 25 september: Inga nya beslut har tagits eller kompletterande information från FIS har inkommit. Vi fortsätter ha löpande kontakter med flera olika nationer. Vår hållning gäller, dvs att en kontrollfunktion måste finnas på plats i god tid för att detta förbud ska kunna efterlevas. Det finska skidförbundet har skickat en skrivelse till FIS med samma budskap, inklusive en vädjan om att skjuta upp beslutet. FIS council har möte den 9 oktober, värt att notera är att detta endast är sju dagar innan den alpina världscupen startar. Som det är nu så upplever vi att hela skidvärlden står i vänteläge inför beslutet.

 • 18 september: FIS har meddelat att workshopen i Tyskland den 23–24/9 inte kommer genomföras, eftersom testverktyget ännu inte är klart. FIS återkommer med information under oktober. SSF har efter detta besked intensifierat dialogen med andra länders förbund. Ski Classics (den privata långloppscupen) har meddelat att även de följer beslutet att använda fluorfri valla och att de kommer införa tester under sina tävlingar.
 • 11 september: SSF har svarat på FIS respons på den skrivelse vi skickade den 24 augusti. Vi förtydligar än en gång vikten av att ett fungerande kontrollsystem måste finnas på plats före säsongsstart och att vi ser stora utmaningar ifall kontrollsystemet inte finns på plats.
 • 4 september: FIS har svarat på skrivelsen (se 24/8) och meddelar att regeln gäller som den är skriven (se 28/8), utveckling av testmetod fortsätter enligt plan, kommer vara utvärderad samt på plats när tävlingssäsongen startar. Beslutet att alla nivåer inom skid- och snowboardsporten inte ska använda fluorvallor gäller således fortfarande. Samarbete pågår de finska och norska skidförbunden inför FIS workshop (i mitten av september) då testverktyget kommer användas på vallade skidor, med varierande fluorhalt. Frågan om hur fluorförbudet påverkar fästvallning (vissa fästvallor innehåller fluor) tas upp under workshopen. Rapport publiceras på denna sida.
 • 28 augusti: Svar på frågan nedan ”Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?” uppdaterades.

 • 24 augusti: FIS rekommendationer kring rengöring från fluor Länk till annan webbplats., video och skriftliga instruktioner på svenska och engelska. 

  Uppdaterad 28/8  Länk till annan webbplats.
 • 24 augusti: En skrivelse har skickats till FIS från SSF, genom förbundsordförande Karin Mattsson, där vi förtydligar att det är mycket viktigt att en väl fungerande "kontrollfunktion" måste finnas framtagen i god tid innan tävlingssäsongen för att fluorförbudet ska kunna efterlevas. Samma framställan har även skickats in till FIS av Ski Classics (den privata långloppscupen).

En arbetsgrupp bevakar frågan

En arbetsgrupp har tillsatts för att bevaka och informera kring beslutet med Daniel Fåhraeus, längdchef och medlem i SSFs ledningsgrupp som sammankallande.

Övriga medlemmar är:

 • Anders Sundqvist, nationell chef alpint
 • Ludvig Remb, tävlingskoordinator längd- och rullskidor
 • Lasse Jonsson, representant elitklubbarna
 • Niklas Jonsson, längdrådet
 • Petter Myhlback, SSFs representant på FIS-möten gällande fluorfrågan
 • Tommy Höglund, Vasaloppet

Gruppen håller veckovisa möten, information kommer publiceras på denna sida och i andra kanaler.  

Detta vet vi… 

Varför har förbudet tillkommit?

Detta beslut har kommit till eftersom många studier har visat att det finns skyhöga halter av några av de farligaste per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i just skidvallor. Enligt Naturvårdsföreningen bryts dessa PFAS-ämnen i princip aldrig ned i naturen. De tas istället upp av både växter och djur, förorenar dricksvattnet och maten vi äter. Studier, både på människor och djur, visar också att PFAS kan orsaka leverskador, njurskador, försämrat immunförsvar och hormonrubbningar.

Läs gärna Forskningsinstitutet RISE faktablad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig just till skidvärlden.

När och hur kommer kontroller genomföras? 

Uppdaterad 18/9.

 Kontroll kommer att ske före start men kan även göras efter målgång. För att kunna utföra tillförlitliga fluortester har FIS, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat ett testverktyg som använder elektromagnetisk strålning vid olika våglängder för att kunna spåra rester av fluor. Verktyget är inte större än att det går att hålla i handen. Det tar mindre än tio sekunder att få ett resultat om vallan innehåller spår av fluor. Gränsvärdet för vad som är tillåtet kommer ligga så lågt att det betraktas som helt fluorfritt. 

I och med att det är svårt att få utrustningen (skidor, borstar och verktyg) helt fluorfri kommer en "felmarginal" (ett gränsvärde) tas fram vid den workshop som FIS arrangerar (datum är inte bestämt). Detta gränsvärde kommer vara så lågt att fluoret inte ger utövaren någon konkurrensfördel. Att tillföra nytt fluor i form av vallor eller toppningsprodukter, även fast de innehåller en mycket låg fluorhalt, kommer således inte vara möjligt utan att passera gränsvärdet. All vallning måste hädanefter vara fluorfri.

Hur säkerställs det att testverktyget fungerar? 

Testverktyget kommer kalibreras och kvalitetsgodkännas. Validering genomförs av leverantören och Fraunhofer Institutt i Tyskland, men även av de olika landslagen inom FIS olika discipliner. 

Hur rengör jag material och utrustning från fluor?

FIS har sammanställt instruktoner som har översatts och även kompletterats av SSFs arbetsgrupp. Vi har dessutom spelat in en instruktionsvideo som visar de olika momenten Länk till annan webbplats. för att underlätta rengöringen.

Vad gör jag med "fluorrester"?

Det är viktigt att så mycket som möjligt av fluorresterna lämnas in som farligt avfall på en återvinningscentral. Bara då bränns det i tillräckligt hög temperatur för att PFAS ska kunna förstöras (över 1 200 grader). Det är inte helt klarlagt om detta är tillräckligt för att helt förstöra PFAS, men det är i dagsläget det bästa alternativet som finns enligt Naturskyddsföreningen.

Vad händer om fluor upptäcks?

Uppdaterad 11/9

. Om testresultatet visar spår av fluor som är högre än gränsvärdet (se ovan När och hur kommer kontroller genomföras?) före start får åkaren startförbud. Finns det spår av fluor efter tävling som är högre än gränsvärdet blir åkaren automatiskt diskvalificerad. För att kunna tävla på skidor/snowboards som tidigare har vallats med fluorprodukter måste utrustningen rengöras från fluor enligt FIS rekommendationer Länk till annan webbplats.

En viktig parameter att hålla koll på är det inte finns för hög fluorhalt på annan utrustning (exempelvis borstar, fodral etc.) som kan föras över på skidor/snowboards, rekommendationerna innehåller även instruktioner för rengöring av vallautrustningen

Vilka vallor kommer användas istället? Hur användarvänliga är de nya produkterna? 

Fluorvallor är inte alltid det bästa valet. I många fören finns det fluorfria produkter som till och med är bättre än traditionella fluorvallor. Utveckling av nya fluorfria vallor pågår hos vallafabrikanterna. Hälsa, miljö och säkerhet är högt prioriterat i utvecklingsarbetet, så både ur arbetsmiljö och miljöperspektiv är åtgärden med fluorfria tävlingar ett stort steg i rätt riktning. 

Gäller detta förbud även under nationella tävlingar? 

FIS har i de uppdaterade allmänna regelverken skrivit in en regel med förbudet, för samtliga idrotter. Översatt till svenska lyder texten:

I och med att det i regeln står att förbudet gäller "samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer" så gäller förbudet under såväl internationella som nationella tävlingar.

För nationella tävlingar och motionslopp innebär detta att samtliga tävlingar/lopp som finns upptagna (sanktionerade) i den nationella tävlingskalendern (se ta.skidor.com Länk till annan webbplats.) omfattas av beslutet. Exempelvis omfattas samtliga Vasaloppets tävlingar/lopp och även den alpina "Lilla Världscupen" av regeln.

222.8  Förbud mot valla innehållande fluor Användning av vallor innehållande fluor eller toppningsprodukter innehållande fluor är förbjudet inom samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer. Fluorvalla kan vara en fördel vid tävling, användning vid tävling resulterar i diskvalifikation (se tävlingsregler och utrustningsreglemente).

FIS arrangerar workshop  

Uppdaterad 18/9

För att delge landslagen mer information och även låta dem pröva utrustningen kommer FIS under hösten att bjuda in alla landslag till en veckas lång workshop i Karlsruhe, Tyskland. Representanter från FIS kommer även besöka våra landslag för att utbilda dem och samtidigt genomföra tester i olika miljöer. Svenska Skidförbundet kommer självklart vidarebefordra relevant information från dessa arbetsmöten vidare till våra föreningar.

Detta är vad vi kan meddela för tillfället, men vi återkommer löpande med mer fakta, tips och råd i frågan.

Ludvig Remb, antidopningsansvarig 
Svenska Skidförbundet 
Telefon: +46 (0)70 372 21 32 
E-post: ludvig.remb@skidor.com Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad
2023-05-23
Publicerad
2020-06-29

UPPTÄCK MER

En jul- och nyårshälsning

Julen 2020 står för dörren och Svenska Skidförbundet vill önska alla i...

LÄS NYHETEN

Träning utomhus kan fortsätta

Riksidrottsförbundet meddelar att träning på utomhusanläggningar kan f...

LÄS NYHETEN

Digitaliseringsresan har startat

Digitalisering är en av de så kallade möjliggörarna som vi har definie...

LÄS NYHETEN

Matfors SK fick ett lyft med skidfritids

I Matfors har skidklubben vuxit rejält de senaste 10 åren. De har gått...

LÄS NYHETEN

Smart Energy Partner Challenge sänds i Aftonbladet

Längdlandslagets observationstävlingar "Smart Energy Partner Challenge...

LÄS NYHETEN

Max Novak stängs av i en månad

Svenska Skidförbundet (SSF) har i dag beslutat att stänga av längdskid...

LÄS NYHETEN

En jul- och nyårshälsning

Julen 2020 står för dörren och Svenska Skidförbundet vill önska alla i...

LÄS NYHETEN

Träning utomhus kan fortsätta

Riksidrottsförbundet meddelar att träning på utomhusanläggningar kan f...

LÄS NYHETEN

Digitaliseringsresan har startat

Digitalisering är en av de så kallade möjliggörarna som vi har definie...

LÄS NYHETEN

Matfors SK fick ett lyft med skidfritids

I Matfors har skidklubben vuxit rejält de senaste 10 åren. De har gått...

LÄS NYHETEN

Smart Energy Partner Challenge sänds i Aftonbladet

Längdlandslagets observationstävlingar "Smart Energy Partner Challenge...

LÄS NYHETEN

Max Novak stängs av i en månad

Svenska Skidförbundet (SSF) har i dag beslutat att stänga av längdskid...

LÄS NYHETEN

Tillåtet med träning för alla

Från och med den 14 december gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyn...

LÄS NYHETEN

Coop FIS världscuptävling i Ulricehamn flyttas till 6–7 februari

Världscuptävlingarna i Ulricehamn, som ursprungligen planerades till d...

LÄS NYHETEN

VM- och världscuptävlingar i Peking inställda

Under vintern 2021 skulle ett antal tävlingar ha genomförts i Peking s...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor