Gå till innehåll

SSF

Skärmavbild på visselblåsartjänsten

Visselblåsartjänst på plats

Svenska Skidförbundet har infört en visselblåsartjänst, där alla anonymt kan slå larm vid misstanke om oegentligheter eller missförhållanden. Tjänsten kan användas av alla som har, eller har haft, en arbetsrelation till förbundet.

Svenska Skidförbundet (SSF) strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur. Genom visselblåsartjänsten är det nu möjligt att konfidentiellt rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden och/eller oegentligheter.

Om det skulle förekomma oegentligheter eller missförhållanden inom vår organisation är det mycket viktigt att vi får kunskap om detta så fort som möjligt, så att vi kan hantera ärendet skyndsamt. Visselblåsartjänsten erbjuder anonymitet för den som anmäler.

Från och med 17 december 2023 är privata arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha en visselblåsarfunktion enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. SSF anser att en visselblåsarfunktion är viktig och att den fyller fler funktioner än bara att uppfylla lagkravet, därför införs den tidigare än lagkravet börjar gälla.

Vad kan anmälas?

Via denna visselblåsartjänsten kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras, till detta räknas bland annat:

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
  • en intressekonflikt mellan en anställd och SSF och Ski Team Sweden AB (STSAB)
  • andra allvarliga oegentligheter som rör SSFs och STSABs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som exempelvis allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och/eller trakasserier.

Övriga ärenden

Visselblåsartjänsten är inte till för att lämna generella synpunkter eller klagomål på hur SSFs verksamhet bedrivs, exempelvis lönesättning, verksamhetsplanering etc. Dessa frågor tas istället upp med närmaste chef eller någon i ledningsgruppen.

Tjänsten är inte heller tänkt att användas för synpunkter eller klagomål inom eller mellan föreningar och/eller distrikt.

Välj om du vill vara anonym

Personer som har, eller har haft, en arbetsrelation till Svenska Skidförbundet (exempelvis medarbetare, före detta medarbete, jobbsökande, praktikanter och konsulter) är skyddade av sekretess. Enligt den nya lagen är det förbjudet för arbetsgivare att vidta någon form av repressalie mot den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av en extern part, ärendet hanteras därefter av en intern kommitté. Vid behov av extern kompetens kan utredningar även göras av extern aktör, som har lång erfarenhet av visselblåsarärenden eller relaterade utredningar.

Frågor?

Undrar du över något kring visselblåsartjänsten, hör av dig till:

Ulrika Ängman, personalansvarig
E-post: ulrika.angman@skidor.com.

Fakta

Ny visselblåsarlag

Den 17 december 2023 börjar en ny visselblåsarlag att gälla inom all privat verksamhet. Anledningen till den nya lagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden. Lagstiftarna hoppas att detta ska bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslighet rapporteras i större utsträckning.

Från att ha bara ha omfattat anställda och inhyrd personal tas nu hänsyn till en vidare personkrets i skyddet för visselblåsare. Egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags eller organisations förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas nu. Dessutom ska skyddet gälla både före och efter en anställning. Även personer som bistår vid rapportering omfattas.

Detta är visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Senast uppdaterad
2023-05-15
Publicerad
2023-05-06
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Ulrika Ängman
ulrika.angman@skidor.com

UPPTÄCK MER

Välkommen på anläggningsforum den 10 januari

Onsdagen den 10 januari hälsar vi alla välkommna till nästa anläggning...

LÄS NYHETEN

Gott nytt skid- & snowboardår

Den nya säsongen har startat bra med massor av snö för både stora och ...

LÄS NYHETEN

God jul önskar vi på Svenska Skidförbundet

Med snö i stora delar av landet vill vi passa på att önska alla en rik...

LÄS NYHETEN

Totalt 18 skidåkare uttagna till världsungdoms-OS 2024 i Sydkorea

Den 19 januari till 1 februari arrangeras den fjärde vinterupplagan av...

LÄS NYHETEN

Rösta på Ebba och Sandra i Jerringpriset – så här gör du

Båda våra skidstjärnor Ebba Andersson och Sandra Näslund är med i slut...

LÄS NYHETEN

Accelerationsstödet gav Saxnäs fjällskola minipark – “Varje rast är det brädan på”

Med hjälp av Accelerationsstödet kunde Klimpsfjälls alpina klubb tills...

LÄS NYHETEN

Välkommen på anläggningsforum den 10 januari

Onsdagen den 10 januari hälsar vi alla välkommna till nästa anläggning...

LÄS NYHETEN

Gott nytt skid- & snowboardår

Den nya säsongen har startat bra med massor av snö för både stora och ...

LÄS NYHETEN

God jul önskar vi på Svenska Skidförbundet

Med snö i stora delar av landet vill vi passa på att önska alla en rik...

LÄS NYHETEN

Totalt 18 skidåkare uttagna till världsungdoms-OS 2024 i Sydkorea

Den 19 januari till 1 februari arrangeras den fjärde vinterupplagan av...

LÄS NYHETEN

Rösta på Ebba och Sandra i Jerringpriset – så här gör du

Båda våra skidstjärnor Ebba Andersson och Sandra Näslund är med i slut...

LÄS NYHETEN

Accelerationsstödet gav Saxnäs fjällskola minipark – “Varje rast är det brädan på”

Med hjälp av Accelerationsstödet kunde Klimpsfjälls alpina klubb tills...

LÄS NYHETEN

Svenska Skidförbundet 115 år

Den 11 december är det dags att fira ännu en milstolpe i Svenska Skidf...

LÄS NYHETEN

Skidpionjären Vivi-Anne Wassdahl har gått bort

Hon vann rekordmånga SM-medaljer och ingick i det svenska alpina lands...

LÄS NYHETEN

Positivt Tugg – så har Gävle Skidkamrater skapat trygg idrott

Sedan 2021 har Gävle Skidkamrater tredubblat antalet aktiva barn och u...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor