Gå till innehåll

SSF

Skärmavbild på visselblåsartjänsten

Visselblåsartjänst på plats

Svenska Skidförbundet har infört en visselblåsartjänst, där alla anonymt kan slå larm vid misstanke om oegentligheter eller missförhållanden. Tjänsten kan användas av alla som har, eller har haft, en arbetsrelation till förbundet.

Svenska Skidförbundet (SSF) strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur. Genom visselblåsartjänsten är det nu möjligt att konfidentiellt rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden och/eller oegentligheter.

Om det skulle förekomma oegentligheter eller missförhållanden inom vår organisation är det mycket viktigt att vi får kunskap om detta så fort som möjligt, så att vi kan hantera ärendet skyndsamt. Visselblåsartjänsten erbjuder anonymitet för den som anmäler.

Från och med 17 december 2023 är privata arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha en visselblåsarfunktion enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. SSF anser att en visselblåsarfunktion är viktig och att den fyller fler funktioner än bara att uppfylla lagkravet, därför införs den tidigare än lagkravet börjar gälla.

Vad kan anmälas?

Via denna visselblåsartjänsten kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras, till detta räknas bland annat:

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
  • en intressekonflikt mellan en anställd och SSF och Ski Team Sweden AB (STSAB)
  • andra allvarliga oegentligheter som rör SSFs och STSABs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som exempelvis allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och/eller trakasserier.

Övriga ärenden

Visselblåsartjänsten är inte till för att lämna generella synpunkter eller klagomål på hur SSFs verksamhet bedrivs, exempelvis lönesättning, verksamhetsplanering etc. Dessa frågor tas istället upp med närmaste chef eller någon i ledningsgruppen.

Tjänsten är inte heller tänkt att användas för synpunkter eller klagomål inom eller mellan föreningar och/eller distrikt.

Välj om du vill vara anonym

Personer som har, eller har haft, en arbetsrelation till Svenska Skidförbundet (exempelvis medarbetare, före detta medarbete, jobbsökande, praktikanter och konsulter) är skyddade av sekretess. Enligt den nya lagen är det förbjudet för arbetsgivare att vidta någon form av repressalie mot den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av en extern part, ärendet hanteras därefter av en intern kommitté. Vid behov av extern kompetens kan utredningar även göras av extern aktör, som har lång erfarenhet av visselblåsarärenden eller relaterade utredningar.

Frågor?

Undrar du över något kring visselblåsartjänsten, hör av dig till:

Ulrika Ängman, personalansvarig
E-post: ulrika.angman@skidor.com.

Fakta

Ny visselblåsarlag

Den 17 december 2023 börjar en ny visselblåsarlag att gälla inom all privat verksamhet. Anledningen till den nya lagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden. Lagstiftarna hoppas att detta ska bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslighet rapporteras i större utsträckning.

Från att ha bara ha omfattat anställda och inhyrd personal tas nu hänsyn till en vidare personkrets i skyddet för visselblåsare. Egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags eller organisations förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas nu. Dessutom ska skyddet gälla både före och efter en anställning. Även personer som bistår vid rapportering omfattas.

Detta är visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Senast uppdaterad
2023-05-15
Publicerad
2023-05-06
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Ulrika Ängman
ulrika.angman@skidor.com

UPPTÄCK MER

Fluorfri verksamhet säsongen 2023/2024

Som tidigare kommunicerats är det dags för skid- och snowboardvärlden ...

LÄS NYHETEN

Norsk-svensk samling under FIS-mötet

När FIS-kongressen genomfördes den 25 maj skedde ett unikt samarbete. ...

LÄS NYHETEN

Beslut 54:e FIS kongressen

Nu har den 54:e kongressen genomförts av Internationella skid- och sno...

LÄS NYHETEN

Beslut under FIS Councils vårmöte

Dagen innan FIS-kongressen samlades FIS Council för att behandla ett a...

LÄS NYHETEN

Följ FIS kongressen live

Torsdagen den 25 maj kl 12.30 är det dags för Internationella skid- oc...

LÄS NYHETEN

Följ Riksidrottsmötet i Uppsala live

Den 26–28 maj är det dags för representanter från 71 idrottsförbund oc...

LÄS NYHETEN

Fluorfri verksamhet säsongen 2023/2024

Som tidigare kommunicerats är det dags för skid- och snowboardvärlden ...

LÄS NYHETEN

Norsk-svensk samling under FIS-mötet

När FIS-kongressen genomfördes den 25 maj skedde ett unikt samarbete. ...

LÄS NYHETEN

Beslut 54:e FIS kongressen

Nu har den 54:e kongressen genomförts av Internationella skid- och sno...

LÄS NYHETEN

Beslut under FIS Councils vårmöte

Dagen innan FIS-kongressen samlades FIS Council för att behandla ett a...

LÄS NYHETEN

Följ FIS kongressen live

Torsdagen den 25 maj kl 12.30 är det dags för Internationella skid- oc...

LÄS NYHETEN

Följ Riksidrottsmötet i Uppsala live

Den 26–28 maj är det dags för representanter från 71 idrottsförbund oc...

LÄS NYHETEN

Sökes: specialidrottslärare längdåkning till Gällivare

Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gälli...

LÄS NYHETEN

Hallå Ola Strömberg – som gjort sin sista dag på förbundet

Vi fick en pratstund med Ola Strömberg som tidagen den 16 maj gjorde s...

LÄS NYHETEN

Sökes: Instruktör/specialidrottslärare längdåkning till Torsby

Stjerneskolan i norra Värmland är en gymnasieskola med åtta nationella...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor