Gå till innehåll

Alla på snö

Alla på snö

Drömmar blir till verklighet – när man delar dem med andra

För första gången deltog Svenska Skidförbundet under Idrottens dag i Almedalen. Där bjöd vi bland annat in till ett seminarium tillsammans med några av våra viktiga samarbetspartners. Här några reflektioner ...

Svenska Skidförbundet bjöd in ett antal aktörer, som vi samarbetar med inom olika områden, till vår första medverkan under Almedals-veckan: Postkodlotteriet som gör många satsningar möjliga, Unicef Sverige som är vår samarbetspartner i pilotprojektet ”Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i en skräpfri miljö”, kultur- och fritidsförvaltningen i Östersunds kommun (där pilotprojektet genomfördes) och Generation Pep som driver frågor om fysisk aktivitet, precis som vi.

Alla dessa aktörer tackade med glädje ja till att delta i seminariet vilket även gladde oss otroligt mycket. Vi vill alla samarbeta för att skapa ett samhälle som bygger på fysisk aktivitet för alla.


Fr.v. Christina Heilborn, Unicef Sverige, Karin Thomasson, ordförande kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun, Cecilia Bergendahl, Managing Director Postkodlotteriet, Marika Kehrer, Generation Pep och moderator Charlotta Bürger Hyllienmark, Svenska Skidförbundet.

Tillsammans höll vi under Idrottens dag i Almedalen ett seminarium med temat ”Är fysisk aktivitet och lek på snö en klassfråga?” och med underrubriken ”Hur ser den moderna föreningen ut 2025?” Vi var eniga om att det tyvärr är en klassfråga. Det kan både handla om kultur, bakgrund, arv och socioekonomisk ställning.

Karin Thomasson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersund hade en stark önskan att föreningarna borde vara mer innovativa när det gäller nya verksamheter och sätt att nå barn och ungdomar som vanligtvis inte tar del av fysisk aktivitet och lek. Hon kunde se en möjlighet i att bidragsdelen i många fall kunde skärpas så att föreningarna prioriterade denna stora utvecklingspotential.

Detta tänk ligger helt i linje med Barnkonventionen som kommer att bli lag. En lag som även föreningsidrotten måste förhålla sig till.

Unicefs programchef Christina Heilborn berättade om deras handbok och även utbildare som våra föreningar kan ta stöd av. Christina belyste även vikten av att utvecklingsarbetet måste vara långsiktigt hållbart. Det är viktigt att förankra arbetet högt upp i kommunstrukturen, så att frågan inte bara drivs av enskilda eldsjälar, detta för att en varaktig förändring ska komma till stånd.

Många, små som stora, testade vår aktivitetsbana där det gick att vinna eftertraktade priser från våra landslag. Foto: SSF.

Postkodlotteriet, som delar ut mängder av bidrag till olika ideella organisationer, representerades av Managing Director Cecilia Bergendahl som berättade att de gärna premierar goda konkreta idéer med kort startsträcka som bygger på hållbarhet och långsiktighet. Ett exempel på detta är de utbildningsinsatser för pedagoger och ungdomar samt de längdskidor som köptes in till pilotprojektet ”Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i en skräpfri miljö” och som resulterade i att cirka 1 000 barn på fritidshemmen i Östersund fick åka skidor varje dag under en månadstid.

Tack vare Generation Pep:s breda nätverk hittade vi Bonniers förlag som ger ut en sagobok ”Sagasagor” som handlar om fysisk aktivitet. Boken skänktes som en gåva till personalen på de deltagande fritidshemmen i Östersund. När Marika Kehrer fick frågan ”Hur ska vi skapa drömsamhället där fysisk aktivitet är helt naturligt för alla?” svarade hon att, ett stort steg på vägen är att skapa samarbete med aktörer som vill detsamma, där hon tog upp Svenska Skidförbundets initiativ ”Alla på snö” som exempel.


Pilotprojektet "Alla barn har rätt". Foto: Bildbyrån.

Svenska Skidförbundet fortsätter oförtrutet att satsa på "fysisk aktivitet och lek för alla" genom våra projekt ”Alla barn har rätt” och ”Alla på snö”. Ett steg i detta är att vi kommer anställa en anläggningskonsulent till höst då vi vet att anläggningar i närmiljön är en stor bidragande faktor till att fler kan vara fysiskt aktiva. Under de senaste två årens arbete har vi sett en förändring i samhällets syn på fysisk aktivitet, men det gäller att ha tålamod och knyta ännu fler kontakter.

Vi kommer inte ge upp.

Tillsammans med nuvarande och förhoppningsvis fler samarbetspartners drömmer vi om en framtid där fysisk aktivitet och lek inte är en klassfråga.

Senast uppdaterad
2018-08-22
Publicerad
2018-07-09
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com

UPPTÄCK MER

Hjälp till att sprida snöglädje under World Snow Day

Häng på Åkulla Skidallians, Hassela Ski Resort, Isaberg Mountain Resor...

LÄS NYHETEN

En ny säsong med Alla på snö

Vintern har kommit, åtminstone på många ställen i Sverige. I Falun lad...

LÄS NYHETEN

Startskottet har gått för andra året med "Alla barn har rätt"

”Kan inte snön komma snart!” och ”Så här roligt har vi inte haft på lä...

LÄS NYHETEN

800 fritidshemsbarn i Skellefteå får åka skidor hela vintern

I vinter kommer 800 fritidshemsbarn i Skellefteå att kunna åka skidor ...

LÄS NYHETEN

Dubbelt så många barn i Stockholm och Västerås

Svenska Skidförbundet och Stockholms Stad ger nu fler än 4 000 barn mö...

LÄS NYHETEN

Aktivitetsledare sökes till Alla på snö i Stockholm

Vill du jobba med oss och sprida snöglädje till Stockholms fjärdeklass...

LÄS NYHETEN

Hjälp till att sprida snöglädje under World Snow Day

Häng på Åkulla Skidallians, Hassela Ski Resort, Isaberg Mountain Resor...

LÄS NYHETEN

En ny säsong med Alla på snö

Vintern har kommit, åtminstone på många ställen i Sverige. I Falun lad...

LÄS NYHETEN

Startskottet har gått för andra året med "Alla barn har rätt"

”Kan inte snön komma snart!” och ”Så här roligt har vi inte haft på lä...

LÄS NYHETEN

800 fritidshemsbarn i Skellefteå får åka skidor hela vintern

I vinter kommer 800 fritidshemsbarn i Skellefteå att kunna åka skidor ...

LÄS NYHETEN

Dubbelt så många barn i Stockholm och Västerås

Svenska Skidförbundet och Stockholms Stad ger nu fler än 4 000 barn mö...

LÄS NYHETEN

Aktivitetsledare sökes till Alla på snö i Stockholm

Vill du jobba med oss och sprida snöglädje till Stockholms fjärdeklass...

LÄS NYHETEN

Drömmar blir till verklighet – när man delar dem med andra

För första gången deltog Svenska Skidförbundet under Idrottens dag i A...

LÄS NYHETEN

Träffa oss i Almedalen 4 juli

Är fysisk aktivitet och lek på snö en klassfråga? Detta intressanta äm...

LÄS NYHETEN

Alla på snö-barn fick testa skicross

Åkare klara! Färdiga! För andra gången i Alla på snös 10-åriga histori...

LÄS NYHETEN

Huvudpartners