Hoppa till sidans innehåll

Stående ärenden vid varje förbundsmöte


Vid förbundsmötet ska nedanstående fasta ärenden alltid finnas på förbundmötets föredragningslista. Dessutom tillkommer specifika punkter för ärenden som ska tas upp just under årets förbundsmöte:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för förbundsmötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av protokollsekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
  protokoll och att vara rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de senaste två verksamhetsåren.
  b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två räkenskapsåren.
  c) revisorernas berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvalning.
 9. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och strategisk plan för kommande verksamhetsperiod, ärenden som i övrigt hänskjutits till mötet samt motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2§.
 10. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för de två kommande verksamhetsperioderna.
 11. Kandidatnominering för val enligt punkterna 12–13 och 16.
 12. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
 13. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av fyra år.
 14. På två år utse en auktoriserad eller godkänd revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap. 1 §.
 15. Val av en verksamhetsrevisor jämte personlig ersättare, för en tid av två år med uppgift att granska verksamheten enligt 4 kap. 2§ pkt 16.
 16. Val av ordförande och tre (3), övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.

Uppdaterad: 25 JUN 2014 23:29 Skribent: Lotte Jernberg
220111-Webb-puff-Flour-316-103.jpg
add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info