NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll fr�n skidting 2000

Protokoll Skidtingets m�te 6-7 maj 2000

Plats: �vertorne�N�rvarande: 
Staffan Syk  Ordf�rande
Gunilla Kejonen T�vlingsansvarig
Maria Nilsson LALP
Susanne Eriksson LALP
Torsten Larsson GSK
Roland Jonsson GSK
????     Haara  IFK Arvidsjaur
Lars Str�mberg Kalix Alpina
Kalle Eliasson SKALP
Eva Skiddi  SKALP
Bengt-Ivan Outinen �vertorne� AK
Ingemar R�nnkvist PALP
Nils-�ke Lind�n PALP
Eje Eriksson  SSF:S AK ordf

Eje Eriksson informerade fr�n Svenska Skidf�rbundets Alpina Kommitt�

�1 Prisutdelning, SNA genomf�rdes.
 
�2 Val
Till m�tesordf�rande valdes Staffan Syk
Till sekreterare valdes Susanne Eriksson
Till Justeringsm�n uts�gs ???????

�3 F�reg�ende protokoll
Protokollet fr�n h�stm�tet 10 september 1999 gicks igenom och lades  till handlingarna.

�4 Strategi f�r att f� landslags�kare
Ansvarig Per Lodin, utkast bifogas. Fr�gan bordlades eftersom ingen av dessa som ing�r var n�rvarande.

�5 Utbildning
 Punkten bordlades d� ingen representant fanns representerade.

�6 Regionssamarbete
Ett m�te har genomf�rts i M�ttsund mellan AK Norr- och V�sterbotten, ett antal regionsatsningar �r planerade. Stor vilja finns till ett bra samarbete.
F�rbundet vill satsa p� elit, Norr- och V�sterbottens S-�kare.
Skidf�rbundet villig att satsa pengar till t�vlingsdagar. 

F�rslag till namn�ndring fr�n BD1  Region 1.
Ny m�te kommer att ske i Bj�rkliden i mitten av maj.


�7 Rapport fr�n BD-lag och finaler
-BD 1 ansvarig Ulf Lind, ingen rapport l�mnad, alla l�ger genomf�rda enligt
budget.
-BD 2 ansvarig Leif Sandkvist, ingen rapport l�mnad, alla l�ger genomf�rda enligt budget.

�JSM ansvarig Torsten Larsson, rapport inl�mnad, alla l�ger genomf�rda enligt budget.

BD 3 ansvarig Lasse Sandberg, rapport inl�mnad, alla l�ger genomf�rda enligt budget.

BD 4 ansvarig Urban Skiddi, rapport inl�mnad, alla l�ger genomf�rda enligt budget.

USM rapport inl�mnad, kostnader �ver USM ska ses �ver till n�sta s�song, ny ledare tar kontakt med f�reg�ende ledare.

A-final, ingen rapport inl�mnad.

B-final, ingen rapport inl�mnad (arrang�r SKALP)
C-final, ingen rapport inl�mnad (arrang�r LALP)

Beslut togs att inga distriktstr�ningsl�ger f�r C och B �kare f�r genomf�ras.

�8 Inventering av Jun/Sen-�kare f�r n�sta s�song
 Gunilla ansvarig, underlag bifogas.

�9 Ledare s�songen 00/01
 BD 1 (regionslaget) - Ulf Lind (kontakt tas med V�sterbotten)
 BD 2 - Torsten Larsson
 �JSM - Torsten Larsson
 BD 3 - Ingemar R�nnkvist
 YJSM - Ingemar R�nnkvist
 BD 4 - Roger Engstr�m
 USM - Gunnar Andersson
 B- ? Stenstr�m (PALP)
 
 Zontr�nare Norrbotten
 Pite� - Gunnar Anderson
 Lule� -  Kalle Eliasson
 Malmf�lten - ?

 Po�ngsammanst�llare
 C, B  � Ronny H�rnman
 USM � Ove Pettersson
 SNA � Ingemar Bj�rk

 

�10 Gunilla informerade fr�n SSF/AK m�tet
- Arrang�rskvot vid FIS-t�vlingar
- Antal skidor, s�songen 01/02
- YSM kval �terinf�rs � 2 st i region 1 + �J och S (SNA)
- Namn, adress p� alla �kare som deltog i Lilla V�rldskuppen
- Arr.konferens (Int/Nat) TK kurs i Lule� 28-29 oktober 2000
- TK ansvarig anm�ls till Gunilla om fartgren ska genomf�ras (TK ansvariga i Norrbotten Roger Spets, Leif Sandkvist, Rickard Renlund)
- F�rslag regionskr�nare + renonsutbildare = regionutvecklare
- Homologvisering av skidbackar kommer att genomf�ras, FIS-beslut, kontroll 10 �rs gr�ns, ber�rda klubbar kommer att kontaktas, Roine Lang f�resl�s som inspekt�r
- Sverige Cup av vissa FIS-t�vlingar, finalen i Norrbotten april 2000 LALP/SKALP
- Nationell Final i region 2 med maxp�slag
- Ranking rece f�rsvinner
- Tr�ningsavgift vid distriktstr�ningar, 200 kr f�r samtliga tr�ningsdagar
- F�rtydl.regler vid B-finalen
Eva Skiddi informerade fr�n m�tet, enk�t genomg�ng
B ny lagindelning (DM status)
Riksfinal 01/02 (synpunkter finns och b�r delges SSF, Gunilla och Staffan skriver ner dessa)
Barn som inte kommer till B-finalen, beh�ver f� en �egen� final (region/landsdelsfinal)
- Ingemar Trof�n � anm�lningsavgiften ska ses �ver
- Arrang�rer till GS (FIS) och finaler saknas
- All information fr�n AK SSF via v�r hemsida www.skidor.com

�11 T�vlingsprogrammet 00/01
Presentation av t�vlingsprogrammet f�r s�songen 00/01 genomf�rdes med vissa �ndringar.

 Beslut togs att DM plaketter ska delas ut i efterhand.

�12 Samordning av st�rre t�vlingsans�kningar f�r n�sta s�song samt information om total SM 2002

�13 Planerade h�sttr�ningsl�ger 2000
 Norge SKALP � kontaktperson Urban Skiddi
  PALP � kontaktperson Ragnvald Marklund
  LALP � kontaktperson Lars-G�ran Eriksson, Ingemar Bj�rk
 Alperna GSK
 Finland PALP (v.44)

�14 Alpina kommitt�ns utseende s�songen 00/01
 F�reslagna till �rsm�tet 14 oktober i �verkalix
Ordf�rande - Staffan Syk
 Sekreterare -  Ann-Kristin Sandqvist
 T�vlingsansvarig � Gunilla Kejonen
 Utbildningsansvarig � Eva Skiddi
 
�15 Budget
 Budget f�r NSF:s Alpina kommitt� 99/00 samt f�rslag f�r 00/01 visades av Staffan Syk, se bilaga.
 Zontr�ning 3000 kr.
�16 Plan f�r h�stm�te
 23 september i Arvidsjaur � Gunnar Andersson fixar lokal !

�17 Hemsidan
 Kontroll av uppgifter, samt vad vill vi ha med p� hemsidan l�mnas till Staffan Syk.

 F�rslag !
 T�vlingsanm�lan via mail, mot kvittens.

�18 Regler f�r USM och SNA
 Uppdrag till AK att se �ver detta.

�19 SNA

�20 �vriga fr�gor
- F�rs�songstr�ff, enligt planerat
- Fr�gan om �snowblades� f�r anv�ndas i t�vlingssammanhang togs, dessa godk�nns endast med s�kerhetsbinning, d� l�ngden inte f�r vara avg�rande.
- �Carving skidor� i fartgrenar, rekommenderas att inte anv�ndas i DH, SG i distriktst�vlingar.
- SNA Ny resultatlista, PM
- Information om regionstr�nare (Roger Spets), se NSF Hemsida

Staffan Syk avslutade m�tet.

Vid protokollet

 

Susanne Eriksson

 Sidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab