NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll skidtinget 2001 i G�llivare

Alpina kommitt�ns m�te vid skidtinget i G�llivare
5-6/5-2001

Plats: Dundret G�llivare
Datum: 2001 05 05-06Deltagarlista:

Staffan Syk                                                   AK
Gunilla Kejonen                                             AK
Ann-Kristin Sandqvist                                      AK
Peter Fjellner                                                 V�sterbotten
Peter Fredriksson                                           Kalix Alpina
Rolf  Sannerbj�rk                                           Kalix Alpina
Tomas Eklund                                                Pite� Alpina
Tomas Eliasson                                              Pite� Alpina
Anders Stenstr�m                                           Pite� Alpina
Ulf Lind                                                         Pite� Alpina
Nils-�ke Lind�n                                              Pite� Alpina
Peter Lindgren                                               Kiruna BK
Jan Thelin                                                     Kiruna BK
Carina Dantoft                                               Kiruna BK
Bengt-Ivan Outinen                                        �vertorne� IF
Ingemar Bj�rk                                               Lule� Alpina
Tina Danielsson                                             Lule� Alpina
Maria Nilsson                                                 Lule� Alpina
Susanne Eriksson                                           Lule� Alpina
Ronny H�rnman                                             GSK Alpina
Kjell-Ove Sj�holm                                           GSK Alpina
Roland Jonsson                                              GSK Alpina
Torsten Larsson                                              GSK Alpina
Jan Lagnestig                                                 GSK Alpina
H�kan Eml�n                                                 GSK Alpina
Ann-Christin H�ggberg                                 Storklintens Alpina
Brittinger Eliasson                                         Storklintens Alpina     

 

�1             Staffan Syk �ppnade m�tet. Deltagarna presenterade sig. D�refter delades SNA-priser och DM-plaketter ut.

�2             Till m�tets ordf�rande valdes Staffan Syk.
                 Ann-Kristin Sandqvist uts�gs till sekreterare.
                 Gunilla Kejonen ska justera protokollet.

�3             Vid genomg�ngen av h�stm�tets protokoll kommenterade PALP under �5 att de skickat ut inbjudan om en extra B-final men att intresset varit f�r l�gt, s� t�vlingen blev inst�lld.
                 Fr�n Landsdelsm�tet i Boden har skickats in f�rslag om delning av Norrlandsfinalen. V�rt f�rslag fr�n m�tet �r att k�ra en extra B-final samma helg som Landsdelsfinalerna g�r.
                 Under �6 rapporterade Gunilla K och Nils-�ke L att de skickat in ett remissvar om Riksfinal f�r B-�kare.

 


�4              Rapporter fr�n lagen och finalerna
� Ulf Lind ber�ttade att det inte hade blivit n�got regionslag. �karna har sk�tt sin egen tr�ning. SM hade varit lyckat f�r Norrbottens�karna. Nils-�ke ber�mde T�rnabys arrangemang.
� BD-2 hade ett l�ger p� Dundret f�re jul. Det var ett sv�ngl�ger. Torsten Larsson och Leif Sandqvist ansvarade f�r detta. Nils-�ke Lind�n och Leif S var ansvariga ledare f�r �JSM.
Inga stora framg�ngar rapporteras. Fun�sdalens arrangemang var bra.
� BD-3 ingen verksamhet. YJSM gick mycket bra f�r v�ra �kare. Hallens arrangemang var inte s� s�kert, diskussioner om tider bl a.
� BD-4 �ldre har deltagit i regionstr�ning med regionstr�naren Urban Skiddi. De yngre har deltagit i zonl�ger i Norrbotten. Anders Eriksson Palp rapporterade om fina resultat f�r regionens �kare under USM i Kl�vsj�-Vemdalen. A-finalen i Huddinge fick stora lovord.
� Lilla v�rldskuppens B-final gick i Storklinten. D�rifr�n rapporterades, bra t�vlingar och fin sammanh�llning.
� Regionsfinalen f�r C-�kare gick i Lule�. T�vlingsarrangemanget gick bra.

�5              Ledare till n�sta �rs lag och  finaler
� Ansvariga f�r BD-1 eller ett regionslag �r Ulf Lind och Roger Spets
� Ledare f�r SM �r Ulf Lind.
� Ledare f�r BD-2 �r Leif Sandqvist Lalp.
� Ledare f�r �JSM �r Leif Sandqvist.
� Ledare f�r BD-3 �r Kalle Eliasson Skalp.
� Ledare f�r YJSM �r Kalle Eliasson.
� Ledare f�r BD-4 �r Gunnar Andersson IFK Arvidsjaur.
� Ledare f�r USM �r Annelie Jakobsson KBK.
� Ledare f�r B-finalen fick Palp i uppdrag att ta fram till h�stm�tet.
                   Dessutom togs beslut om att utse ledare f�r A-finalen. Det g�rs under s�songen.

�6              Gunilla K rapporterade om t�vlingsverksamheten inf�r s�songen 01-02.
� Ny t�vlingsserie f�r nationella t�vlingar �Nationella cupen�.
� 1:a, 2:a t�vlingen + finalen g�r i regionen. 8-9/12-01 har Pite� den f�rsta t�vlingen. GSK �r reserv.
De andra t�vlingarna m�ste s�kas. Vi tog h�r ett beslut om att l�gga SNA-serien p� is.
� Vi diskuterade DM.Vi beslutade att ta bort DM-plaketterna f�r jun-sen. Lule� k�r DM-t�vlingarna. Plaketterna f�r ungdomarna beh�ller vi.
� Gunilla hade f�tt ett f�rslag fr�n �ke Mo�nge �re SLK som g�llde Lilla V�rldskuppen f�r B-�kare. Vi beslutade att st�tta f�rslaget. �De tre distrikt med flest antal pojkar f�r 5 extra pojkar vardera och de tre distrikt med flest flickor f�r 5 extra flickor vardera�.
� Inga nya f�rslag till USM-kvalregler framkom.
� Stomprogrammet visades. Vi uppdrog till Gunilla att skriva till SSF och ber�tta att vi i Norrbotten tycker att reglerna om gratis liftkort f�r utl�ndska �kare i FIS-t�vlingar �r otydliga s� d�rf�r kommer vi att ta betalt av alla n�sta s�song.
� T�vlingsprogrammet f�r distriktet visades. Det blev diskussioner kring antalet t�vlingar f�r bokstavs�karna. Ett f�rslag var att g�ra Trettondagscupen till tr�ningsl�ger i st�llet i Arvidsjaur. F�rslaget ska diskuteras p� h�stm�tet. Diskussionen om antalet slalom och storslalomt�vlingar i kvalen f�r C och B-�kare utmynnade i att det ska ses �ver till n�sta s�song. Skalp vill g�ra Klintens speedrace till en t�vling f�r alla �ldrar. Vi tyckte att det var ett bra f�rslag inf�r s�songen 02-03. Beslut om extra B-final tas p� h�stm�tet.
� Palp vill �terinf�ra Piteparallellen f�r jun/sen �kare. De uppmanas att s�ka hos SSF.
� SM g�r v.12 16-22/3-02 i G�llivare.
� I Narvik g�r en ungdomst�vling i april.

�7              Total SM informerade Jan Lagnestig GSK om. Deras hemsida: www.gellivaresportklubb.nu.
                  T�vlingsveckan f�r de alpina grenarna �r fastlagd. Funktion�rer �nskas till t�vlingarna. GSK erbjuder boende och liftkort. GSK skickar ut anm�lningslista till klubbarna i h�st.


                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

�8                Vi beslutade att l�mna punkten om att samordna t�vlingar inf�r 01-02 till h�stm�tet.
 
�9                 Info om h�stens tr�ningsl�ger.
�   GSK planerar att �ka till S�lden v.44. L�gret g�ller f�r andra �rs A och upp�t.Ca pris 6000 kr. Kontaktpersoner �r Roland Jonsson och H�kan Eml�n. Det kr�vs en egen tr�nare med fr�n klubben.
� Ruka,Finland. Kontaktman �r Bengt-Ivan Outinen, �vertorne�.
� Juvass i september med Skalp. Kalle Eliasson �r kontaktman.
� L�kta. Janne Thelin �r KBKs kontakt, tel 0980/128 37.


�10                SSF har flyttat till Falun. Adressen �r SSF, Riksskidstadion, 791 19 Falun . Tel 023/874 40            
                      och fax 023/874 41.

�11               Alpina kommitt�ns utseende n�sta s�song �r ordf. Staffan Syk, sek. Ann-Kristin Sandqvist
                      t�vlingsansvarig �r Ann-Christine H�ggberg och utbildning ansvarar Eva Skiddi f�r.

�12              Utbildning i Norrbotten. Dessa �r f�rslag:
� Fartkurs i samband med Klinten race.
� Grundkurser barn och ungdom.
� Tr�narkurs i S�lden.  

�13               Budget. Inf�r n�sta s�song har vi med oss 10 000 kr fr�n s�songen som varit. Vi ser ut att ha
                     68 000 kr i inkomster n�sta s�song. F�rslag p� budget:   
                      BD-1        25 000 kr
                      BD-2        12 000 kr
                      BD-3        12 000 kr
                      BD-4        10 000 kr
                      Finaler       6 000 kr
                      Zon            2 000 kr
                      �vrigt        1 000 kr

�14               H�stm�tet sker i Boden 2001-09 -29 kl 10.00.

�15              En lista p� adresser skickades ut f�r granskning och uppdatering. Vikten av att ha aktuella adresser p�pekades fr�n alla klubbar. Meddela �ndringar som sker under s�song!

�16              �vriga fr�gor.
 1. Sammanst�llare av kvalresultat.
� USM Ove Pettersson PALP
� B-�kare namnf�rslag fr�n SKALP till n�sta m�te
� C-�kare LALP tar fram ett f�rslag till h�stm�tet.
Dessutom po�ngterades att sammanst�llningen inte m�ste vara f�rdig p� sista t�vlingsdagen.
Alla sammanst�llare har inte en dator i innerfickan!

2. Susanne Eriksson LALP fick i uppdrag att utforma landsdels och USM-jackor.

3. SISU meddelar att Patrik Kalman �r pappaledig, Anne-Marie Johansson �r vikarie.
H�r av er till SISU om studiecirkelfr�gor.

4. Staffan uppdrog �t klubbarna att se �ver hur man tar tillvara veteranerna.

5. Staffan visade en prioriteringslista f�r NSF:s arbete. Se bilaga. Vi tittar n�rmare p� den p� h�stm�tet.

6. Zontr�ning f�r C B A ska ske i de gamla zonerna. Tr�narna kontaktar varandra. Alla hemsidor m�ste uppdateras med aktuella tr�narnamn f�r sina tr�ningsgrupper.

7. V�rtinget �r 2002-05-04.

 
 G�llivare 2001.05.06


Vid pennan

 


________________________
Ann-Kristin Sandqvist

Justeras:________________________
               Gunilla Kejonen

 

  
                   
                    

                                                      Sidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab