NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll skidtinget 2002

Alpina kommitt�ns m�te vid skidtinget i Lule�
2002-05-04 och 2002-05-05

Plats:Quality Hotel, Lule�Deltagarlista:   

Britt-Inger Eliasson   SKALP
Ann-Christine H�ggberg   SKALP
Ulf Lind    PALP
Lars-Gunnar Eriksson   LALP
Maria Edholm   LALP
Rune T�rngren   AK
Tomas Eliasson   PALP
Carina Dantoft   KBK
Eric Jakobsson   Arvidsjaurs Alpina
Kurt Sch�ufele   Kalix Alpina
Karl-Johan Ottosson   Arvidsjaurs Alpina
Rolf Sannerbj�rk   Kalix Alpina
Bengt-Ivan Outinen   �vertorne� IF
H�kan �sell    GSK
Roland Jonsson   GSK
Ingela P Turdell   GSK
Anita Henriksson   GSK
Kjell-Ove Sj�holm   GSK
Staffan Syk    AK
Ann-Kristin Sandqvist   AK


�1  Staffan Syk �ppnade m�tet och h�lsade alla v�lkomna.

�2  Till ordf�rande f�r m�tet valdes Staffan Syk, som sekreterare uts�gs Ann- Kristin           
      Sandqvist och Lars-Gunnar Eriksson justerar.

�3  Alla presenterade sig och en deltagarf�rteckning skickades runt.

�4  Protokollet fr�n h�stm�tet i Boden 2001 l�stes igenom. Ingen kommentar.

�5  Staffan Syk p�minde om ett Tjejl�ger till Riksgr�nsen som anm�lan skulle vara inne   
      senast p� skidtinget. Detta l�ger �r ett f�rsta tjejsatsningsf�rs�k. Det fanns pengar
      �ver fr�n BD-lagen s� AK hade egenm�ktigt beslutat om detta. Det har i �r saknats flickor
      p� junior och senior sidan.

�6  Rapport fr�n Total �SM.
      GSK tackar f�r den hj�lp fr�n andra klubbar som man fick. Samarbete �r ett m�ste om vi
      ska kunna arrangera stora t�vlingar. Inbjudan till fest kommer till de som deltagit som
      funktion�r.
    Det hade f�rekommit n�gra inv�ndningar fr�n deltagarna tex tidsf�rskjutning i programmet
    och  sv�rt att hinna tr�ffas.
    En skr�mmande utveckling �r detta med balkning av backen som var tvunget att g�ras. Dyr
    utrustning. Inf�r h�stm�tet: Ta fram f�rslag p� kostnad och hur en finansiering av
    utrustning f�r balkning skulle kunna se ut! Kanske ett samk�p.

�7 Rapporter fr�n BD-lagen.
� BD-1 ingen verksamhet. Bra resultat p� SM.
� BD-2 ingen verksamhet. Bra resultat p� �JSM.
� BD-3 ingen verksamhet. Str�lande resultat fr�n i huvudsak en �kare p� YJSM.
� BD-4 Ett fartl�ger. Inga medaljer p� USM.
� A-final fina t�vlingar med goda resultat.
� Lilla v�rldskuppen B. Bra arrangemang. Inte s� bra resultat.
� Lilla v�rldskuppen C. Fina t�vlingar.Norrbotten h�ll sig v�l framme.

�8 Ulf Lind presenterade ett nytt koncept f�r BD-lag vad g�ller de b�sta �karna i Norrbotten
     som inte �r med i SSF:s lag. Efter ett visst antal t�vlingar i b�rjan av s�songen tas laget
     ut. De 6-8 b�sta �karna ges d� m�jlighet att tillsammans med 2 ledare �ka ut i Europa p�
     FIS-t�vlingar. Ulf reviderar sitt f�rslag och skickar in det till SSF. H�r av er till Ulf om
     ni har id�er till detta. Britt-Inger Eliasson fr�gar Kalle Eliasson om han vill delta i arbetet.

�9 P� grund av ovanst�ende punkt l�ter vi BD-1 och BD-2 lagen vila under n�sta s�song.
     BD-3 och BD-4 �r kvar.

�10 F�rslag p� ledare till finalerna och lagen.
� SM Ulf Lind PALP
� �JSM Gunnar Lundstr�m PALP
� YJSM H�kan Eml�n GSK
� BD-3 Ronny Ceder PALP
� USM Ronny H�rnman GSK
� BD-4 Dan Hellstr�m SKALP
� A-final SKALP samordnar.
� Lilla v�rldskuppen B Ingegerd Steding LALP

�11 Po�ngsammanst�llare av t�vlingsresultat
� USM Ingemar Bj�rk LALP
� B-�kare Peter Mellgren PALP
� C-�kare Tina Danielsson LALP

�12 Priorienteringslistan fr�n NSF:s styrelse studerades. Punkt 2 ans�gs mest angel�gen:
       Att utarbeta en l�ngsiktig plan f�r hur f� ungdomar, juniorer och seniorer att forts�tta
       med skid�kning under l�ngre tid �n idag.

�13 Budgetf�rslag
� FIS Norrbotten    30 000 kr
� BD-3       7 000 kr
� BD-4        7 000 kr
� Ledare SM,�JSM,YJSM,USM,B och C finalerna                 18 000 kr
� �vrigt      3 000 kr
�14  T�vlingsverksamheten
� Ett f�rslag fr�n m�tet �r att arbeta f�r att st�rtlopp tas bort fr�n USM-kvalet.
Anki H. tar kontakt med V�sterbotten.
� DM arrangeras av GSK. A-�kare t�vlar tillsammans med jun/sen.
� Lasse Eriksson LALP arbetar f�r att f� en parallell i Pite� d.6/1-2003 som avslutning p� Polar Alpin Games(fyra FIS-t�vlingar i Storklinten och Lule�).
� Arvidsjaur kommer att s�ka A-finalen.
� Anki H tar kontakt med f�rbundet ang�ende Sverige Cup finalen f�r att �ndra p� datumen till den 4-5-6-7 april 2003.Samtidigt s�ker GSK de tv� lediga GS t�vlingarna som d� f�rv�ntas ligga 6-7 april 2003.
� Anki H presenterade t�vlings programmet f�r distriktet och stomprogrammet inf�r n�sta s�song.

�15  Hur f�r vi tjejer att stanna kvar i v�r sport?
        Fr�gan diskuterades. Vi uppmanar klubbarna att fundera och komma med id�er.
        Tomas Eliasson PALP och Maria Edholm LALP anordnar ett tjejl�ger till h�sten.

�16  Kyla vid t�vling och tr�ning!
        Inga regler finns om detta. Vi uppmanar till sunt f�rnuft och att t�nka p� de t�vlande. Det
        ska vara roligt!

�17  Samordning av t�vlingsans�kningar s�songen 03/04
        Lasse Eriksson LALP forts�tter att arbeta p� Polar Alpine Games Han f�rs�ker f� in tv�                          
        GS i GSK:s regi. Han jobbar vidare p� att f� Sverige cup finalen i Norrbotten.

�18   F�rs�songsl�ger till h�sten.
� GSK v.44 S�lden
� Lalp jun/sen-l�ger i samband med utbildning f�r nyb�rjartr�nare i b�rjan av december.
� GSK upptaktstr�ff p� Dundret.
� SKALP, 2:a �rs A och jun, v.44 ? Norge eller S�lden.
� PALP v.43 S�lden ?
      Ta kontakt med klubbarna om deltagande!

�19 Alpina kommitt�ns utseende n�sta s�song.
       Staffan Syk �r kvar. Anki H och Anki S stannar ocks�. GSK fick i uppdrag att hitta en
       suppleant till utbildningsposten.

�20 Utbildning.
� LALP anordnar en nyb�rjartr�narutbildning. Skickar ut anm�lan.
� Upptaktstr�ff Dundret GSK
� F�rslag:  I samband med Tjejl�gret ha en samling f�r killar med Thomas Fogd�.
� SKALP fixar.
� T�vlingsarrang�rskurs beslutas p� h�stm�tet.

�21 H�stm�tet �r i �verkalix den 28 september 2002.

�22 Bans�ttare inf�r s�songen.
       Alla klubbar tar med sig en lista p� aktuella bans�ttare till h�stm�tet.
�23  Vi gick igenom adresser mm tillklubbarna.

�24  �vriga fr�gor.
� SKALP uppmanar alla klubbar att g� igenom de nya skidutrustningsreglerna med
� medlemmarna.
� SKALP uppmanar t�vlingsarrang�rer av ungdomst�vlingar att anv�nda den rekommenderade ungdomsk�ppen vid banl�ggning. Fr�gan diskuterades.
� SKALP �nskar h�ja junior�ldern. Vi avvaktar i fr�gan. Det m�ste diskuteras i FIS.
� PALP presenterade en l�sning p� hemortsalternativl�sning. �karen studerar och sk�ter f�rs�songstr�ningen hemma. Byter gymnasium till Arvidsjaur n�r skids�songen b�rjar. �terg�r till sitt hemmagymnasium n�r v�ren kommer. Man jobbar med fr�gan.
� Distriktet vill inte ha en elitsatsning p� B- �kare eller yngre. Inga speciella l�ger f�r dem. N�r l�ger planeras f�r en �ldersgrupp ska alla inbjudas eller vi k�r v�ra zonl�ger.

�25  M�tet avslutades och Staffan tackade f�r deltagandet.

 

 

Lule� 2002.05.05

 

Vid pennan

 


_____________________________

Ann-Kristin Sandqvist


Justeras:_______________________________
              Lars-Gunnar Eriksson


 

   Sidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab