T�vlingsprogram 2010 Uppland UC LVC-kval MC USM A-tour R4 Gren Ort -9 10-11 12-13 14-15 16- Sen
      C B                        
Januari                                
8 �JSM               SL T�rnaby         18-20   ��
9 �JSM               GS T�rnaby         18-20   ��
15 Farttr�ning (USM-kval)               DH Fun�sdalen       A    
16 UpplandsCupen 1-3             SL Roslagen E-D          
16 USM-kval Region 4         1 1   DH Fun�sdalen       A  
16 M�larcupen   1-2 1-2 1-2       SL Uppsala     B      
17 USM-kval Region 4         2 2   SG Fun�sdalen       A  
17 M�larcupen   1-2 1-2 1-2       SL Uppsala   C      
22 DM-l�ger                              
23 ENL               SL Sollentuna         16-   ��
23 DM-l�ger                              
23 Lilla DM 4-6             GS Bj�rnrike E-D          
23 DM-Uppland     3         SG Bj�rnrike   C B A 16- OB, OG
24 DM-Uppland   3-4 4-5         GS Bj�rnrike   C B A 16- OB, OG
24 ENL               SL Sollentuna         16-   ��
24 DM-l�ger                              
27 Region-4 Touren (kv�ll)             1 SL HSK         16-  
27 Mastersserien             1 SL HSK           Veteraner
30 USM-kval Region 4         3-4 3   GS TSLK/TBA       A  
30 UpplandsCupen 7-9             SL Uppsala E-D          
30 M�larcupen   5-6   3-4       GS Nyk�ping   C        
31 USM-kval Region 4         5-6 4   GS TSLK/TBA       A  
31 M�larcupen     6-7 3-4       SL Arboga     B      
                                 
Februari                                
3 Mastersserien             2 SL DIF           Veteraner
3 Region-4 Touren (kv�ll)             2 GS DIF         16-  
6 UpplandsCupen 10-12             SL Roslagen E-D          
6 USM-kval Region 4         7-8 5   GS Uppsala/TBA       A  
6 M�larcupen       5-6       SL Liding�     B       ��
6 ENL               SL DIF         16-   ��
7 USM-kval Region 4 (DM Uppland)         9-10 6   SL Uppsala/TBA       A  
7 M�larcupen       5-6       SL J�rf�lla   C         ��
7 ENL               SL DIF         16-   ��
13 UNT-Cupen 13-15             SL Uppsala E-D          
13 LVC - kval   7-8 8-9         SL Uppsala   C B      
13 USM-kval Region 4         11-12 7   SL HSK       A  
14 USM-kval Region 4         13-14 8   SL HSK       A    
14 M�larcupen Special       7-8       GS TSLK   C         ��
17 LVC - kval final (Kv�ll)   9-10 10-11         SL Roslagen   C B      
23 Mastersserien             2 SL J�rf�lla           Veteraner
                                 
Mars                                
6 LVC-l�ger                     C B      
7 LVC-l�ger                     C B      
7-12 YJSM                 Sunne         16-17  
12 Sverigefinal                 Fun�sdalen       A    
13 Sverigefinal                 Fun�sdalen       A    
13 DM-Uppland, UpplandsCup final 16-18             SL Roslagen E-D C B   16- OB, OG
14 Sverigefinal                 Fun�sdalen       A    
14 M�larcupen Final       7-8       GS MASK     B       ��
14 M�larcupen Final       9-10       GS Saltsj�baden   C         ��
17 Mastersserien             3 SL Liding�           Veteraner
17 Region-4 Touren (kv�ll)             3 SL Liding�         16-  
17 Mastersserien             4 SL JAK           Veteraner
20 Rossknocken               SL Sollentuna E,D C B A    
21 Rossknocken               SL Sollentuna E,D C B A    
22-28 USM-final                 T�rnaby       A    
24 Region-4 Touren (kv�ll) Final             4 SL HSK         16-  
24 Mastersserien             4 SL HSK           Veteraner
25-28 LVC B-final                 Uppland/TBA     B      
26-28 LVC C-final                 JAK/LSLK   C        
26-28 Veteran-SM                 Sundsvall           Veteraner
                                 
April                                
18-dec SM                 Bj�rkliden         16-  
                                 
Delt�vlingar i M�larcupen. 6 av 8 r�knas i B och 7 av 10 i C.
Kvalt�vlingar till USM.8 av 14 r�knas.
Region-4 A-tour. 8 av 8 r�knas. Pokaler till vinnarna.
Region-4 touren. 4 av 4 r�knas.
I LVC-kvalets sammanst�llning r�knas 6 av 10 delt�vlingar i C och 6 av 11 i B.
F�r startgruppsranking i USM-finalen r�knas 2 av 2 SG/DH, 4 av 6 GS och 4 av 6 SL.
Vid lika resultat i n�gon av Cuperna prioriteras de med flest topplaceringar. Lika = delad placering.