Gå till innehåll

Örebro Läns Skidförbund

Örebro Läns Skidförbund

Örebro läns skidförbund

Verksamhetsidé

Örebro läns skidförbund (ÖLSF) skall verka för att föra vidare och utveckla den långa tradition som skidsporten har i vårt distrikt. Alla som vill åka skidor i vårt distrikt, ska få förutsättningar och möjlighet att göra det utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Snöglädje ska vara en självklar del av en aktiv livsstil, helt i linje med Svenska skidförbundets satsning ”Skidor hela livet” och projektet ”Alla på snö”.

Tillsammans med länets skidklubbar ska ÖLSF arbete präglas av en positiv framåtanda, där ambitionen är att utveckla och söka nya vägar för skidsportens främjande i distriktet.

Grunden för styrelsens verksamhet är att följa SDF:s, SSF:s stadgar och verksamhetsidé - samt framtagna verksamhetsplaner, där vi gemensamt stöttar distriktets och den lokala föreningens mål och verksamhetsidéer.


Träningsverksamhet

Målsättningen för ÖLSF är att skapa förutsättningar att bygga ett bra samarbete klubbarna emellan i distriktet och i regionen. Inom ramen för denna målsättning vill vi fortsätta att stötta arbetet med att utveckla både tränare och aktiva. ÖLSF utmaning ligger i att säkerställa och fånga en gedigen och expansiv barn- och ungdomsverksamhet, parallellt med en alltmer omfattande bredd och elitsatsning på junior och seniorsidan hos våra medlemsklubbar.

Ytterligare en utmaning är, att tillsammans med klubbarna, fortsätta arbeta för en god idrottsmiljö för våra elitsatsande åkare.

Förutom att främja satsningen på en bred träningsverksamhet för alla åldrar, är vi extra inställda på att prioritera barn- och ungdomsverksamheten i våra klubbar. Under nästa år, liksom detta år, bidrar vi med medel för att kunna skicka våra träningssatsande ungdomar, åldern 13-16 år, till ICA-cup och Folksam cup. Samma sker för den alpina grenen i förbundet.

Vi är gärna med och satsar på både bredd och motion med en eller flera föreningsdrivna aktiviteter. Utmaningen för ÖLSF under kommande är fortsatt att nå ut med information om hur föreningarna kan söka bidrag för detta, samt vilka kriterier som gäller för att få medel från förbundets kassa.

För att kunna rekrytera nya ledare till både distrikt och klubbar vill vi även fortsätta att vara med och erbjuda stöttning till ledarutbildningar på olika nivåer under nästa år. Det är av största vikt att den som slutar med sin aktiva skidkarriär, erbjuds att fortsätta i föreningen som till exempel ungdomstränare/ledare. Distriktets funktionärer behöver också erbjudas utbildning inom sitt ansvarsområde, så att vi är väl rustade inför kommande tävlingsarrangemang i distriktet.

Tävlingar och arrangemang

ÖLSF ser stora utmaningar i att utöka, bredda och stimulera distriktets tävlingsarrangemang. För att vända de sista årens negativa utveckling behöver vi få till ett bättre samarbete mellan klubbar och även mellan klubbar och distrikt. Under 2024 är ambitionen att inleda ett utvecklingsarbete med syfte att stärka arbetet med våra tävlingar och arrangemang i distriktet. En del i arbetet blir att rekrytera fler medlemmar till vår längdkommitté, liksom till vår alpina kommitté.

Stipendieformen för ekonomiskt bidrag till unga åkare

ÖLSF har mottagit en ekonomisk gåva från Jonny Rääfs dödsbo under 2021. Denna gåva är tänkt att omvandlas till stipendieutdelning för barn- och ungdom. Upplägget på stipendierna och kriterierna är något Örebro läns skidförbund arbetar med, med målsättning att ramarna för ansökningsförfarande och nominering av stipendiater sätts hösten 2024.

Vänligen se Kontakta oss för förbundsinformation

Senast uppdaterad
2023-10-05
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Sara Eidevald

Huvudsponsor