Gå till innehåll

Värmlands Skidförbund

Värmlands Skidförbund

Deltagaravtal

Värmlands Alpina har i några grundläggande formuleringar, valt att beskriva den värdegrund, värderingar och ansvar som skall prägla verksamheten och deltagarna.

Denna grund finns framtagen i form av ett avtal där medverkande i verksamheten genom deltagare, föräldrar/målsmän och tränare/ledare förbinder sig att efterleva vissa ansvar.

Avtalet skall gås igenom, läsas, diskuteras och skrivas under av alla deltagare i VSF/AK's träningsverksamhet.

Värmlands Skidförbund/Alpina Kommittén, VSF/AK verkar, som alla idrottsförbund, för att skapa förutsättningar för ungdomar att utvecklas inom sin idrott. I ett större perspektiv fyller idrottsrörelsen en viktig funktion för vuxna och unga genom att bland annat bidra till folkhälsan, motverka drogkulturer, stärka ett frivilligt och aktivt medborgarskap, bidra till en ökad social integration och genom tydliga värderingar förebygga och bekämpa rasism och våld.

VSF/AK har som grundsyn att verksamheten skall främja såväl prestationsutveckling som social utveckling. Verksamheten är uppbyggd kring tre aktörer; den aktive, tränare/ledare och föräldrar/målsmän.
VSF/AK prioriterar samspelet mellan områdena; skola/utbildning, socialt liv och idrottslig verksamhet. Därför har detta avtal formulerats i form av aktörernas ansvar:

Deltagarens ansvar

 • Genom träningsdisciplin, efter egna förutsättningar, visa seriös vilja att utvecklas inom den alpina idrotten och ta ansvar för sin tekniska och fysiska utveckling.
 • Prioritera ett gott studiearbete i samspel med skola, föräldrar och tränare/ledare
 • Ta avstånd från eget och kamraters användande av tobak, alkohol och droger.
 • Ta avstånd från våld, mobbing och rasism.
 • Se sig själv som en viktig del i ett samspel mellan kamrater, vuxna och samhälle där man visar hänsyn, ger stöd och tar ansvar.

Värmlands Skidförbund/AKs ansvar

 • Utbilda, stötta och utveckla ungdomar inom idrotten men också som sociala individer
 • Skapa förutsättningar för skolarbete till exempel genom att bereda tid och stöd för skolarbete i samband med lägerverksamhet.
 • Ge alla deltagare samma möjlighet till utveckling, oavsett förutsättningar och utvecklings-/mognadsnivå
 • Bidra till att förmedla sunda värderingar och visa gott föredöme.

Målsmans ansvar

 • Stärka och stötta ungdomar och verksamhet genom att delta och agera som vuxna förebilder
 • Stötta och hjälpa verksamhet och deltagare så att alla på samma villkor, får möjlighet till utveckling, såväl idrottsligt som socialt.
 • Delta i och stödja prioriteringen mellan skola, socialt liv och idrottslig utveckling
 • Bidra till att förmedla sunda värderingar och visa gott föredöme.

Hämta avtalet Word, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad
2022-12-02
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor