Gå till innehåll

Västerbottens Skidförbund

Västerbottens Skidförbund

Resultatrapportering

Resultat åtkomligt via tävlingskalendern

SSF TA modulen i IdrottOnline har en funktion för att göra resultaten tillgängliga via tävlingskalendern. Funktionen använder en resultatfil från SFF Timing som indata. Resultatinläsningen underlättar rapporteringen till SSF, se nedan.

Resultat på egna hemsidan

Det är lämpligt att även publicera resultat på den arrangerande klubbens hemsida. Resultaten blir då enkelt tillgängliga även för de som inte kommer åt tävlingskalendern.

Resultat att skicka till tidningar

Med fönstret "Export Press" under "Efter Tävling" kan man exportera resultat från SSF Timing i form av en textfil som har ett format som de flesta tidningar brukar föredra.

Filen föreslås heta "Pressresultat åååå-mm-dd.txt" (med dagens datum). Den innehåller en rad för varje klass. Varje rad har formatet:

<Klassnamn>, :1) <Förnamn> <Efternamn>, <Klubb>, <Åktid>, 2) <Förnamn> <Efternamn>, <Klubb>, <Åktid> osv

Tävlingsrapport och tävlingsavgift

Klubb/förening som arrangerar tävling sanktionerad av Svenska Skidförbundet (SSF) ska redovisa och betala tävlingsavgift till SSF. Detta gäller samtliga 10 grenar.

Tävlingsavgiften är 20 kr/startade vid junior-/seniortävling och motionsevenemang (även egna tävlande i det egna arrangemanget skall medräknas).
Tävlingsavgift ska redovisas i SSF TA och betalas till SSF senast 10 dagar efter tävlingens genomförande.

Underlaget för redovisningen skapas i SSF TA under "Avgiftsrapport". Ange referensnummer från underlaget vid betalning till SSF.

Belopp att betala räknas ut automatiskt när tävlingens resultat laddas upp som XML-fil. Om tävlingsresultatet laddats upp som PDF-fil ska beloppet räknas fram manuellt.

SSF fördelar inbetalda avgifter mellan distrikten utifrån redovisning i SSF TA. Saknas redovisning för inbetalt belopp, fördelas pengarna mellan samtliga distrikt.

Distrikt kan inte efter avslutat säsong kräva SSF på inbetalda medel från föreningen om avgiftsrapportering och redovisning inte är utförd enligt gällande tävlingsregler.

För klasserna H/D16 och nedåt betalas tävlingsavgift till Västerbottens Skidförbund. Avgiften är 10% av anmälningsavgifterna för de aktuella klasser.

Tävlingsarrangören behöver ej betala tävlingsskatt för egna åkare i det egna arrangemanget.

Tävlingsavgift till VSF skall redovisas på särskild blankett Excel, 45 kB.. Blanketten skickas till kassören i Västerbottens Skidförbund med e-post eller med brev.

Inbetalningen till Västerbottens Skidförbund, BG 320-7982, skall göras inom en vecka efter avslutad tävling.

 

 

Senast uppdaterad
2023-05-30
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Anna K Maliwan Sandberg
Kontaktperson
Anna K Maliwan Sandberg

Huvudsponsor