Gå till innehåll

Västerbottens Skidförbund

Västerbottens Skidförbund

Finansiering

Utbildning av ledare och tränare är ett prioriterat område då ekonomiska bidrag fördelas för längdskidsporten. Klubben kan få betydande bidrag till utbildningskostnaderna. Tips på hur man söker bidrag finns nedan.

Idrottslyftet

Ansökan om bidrag från Idrottslyftet görs via klubbens IdrottOnline-sidor. Skicka in bidragsansökan redan då ledare/tränare anmäls till utbildningar. En tidig ansökan ökar möjligheten till bidrag.

För att kunna skicka in en ansökan måste klubbens ordförande och kassör finnas inlagda i medlemsregistret under IdrottOnline med rollen ordförande respektive kassör. Klubben kan också registrera en Idrottslyftsansvarig person som då får möjlighet att skicka in bidragsansökan.

Ansökningsfunktionen för Idrottslyftet nås genom att logga in på klubbens startsida för IdrottsOnline och välja fliken Idrottslyftet.

I första sidan som visas under fliken väljer man grenen "Skidor" och förbundet "Svenska Skidförbundet". Därefter går man vidare via länken "Fyll i ansökan SF v2 >>". Ansökningsformuläret har ett antal fält.

Förslag på ifyllnad

Period: Idrottslyftet år 4

Tillhör SF:projekt: Längd Ledar och tränarutbildning

Målgrupp: Aktivitetsledare

Projektnamn: -

Gren/Klass: längd

Startdatum: kursens startdatum

Slutdatum: kursens slutdatum

Ålder: -

Utbetalningskonto: Välj klubbens konto (ska finnas inlagt under klubbinfo i medlemsregistret).

Huvudinriktning: Ange på denna rad och de följande vilken utbildning det gäller och hur många ledare/tränare som ska utbildas. Ange kostnad för utbildningen i fältet till höger.

Inriktning 1:

Inriktning 2: -

Inriktning 3: -

Inriktning 4: -

Kort beskrivning: Skriv in vilka utbildningar bidrag söks för, antal deltagare från klubben för respektive utbildning.

Syfte: ange varför klubben skickar ledare/tränare på utbildning (fler ledare? öka kompetens hos ledare/tränare?)

Mål: Vilka mål vill klubben uppnå genom att utbilda (underlätta rekrytering av barn? behålla fler barn/ungdomar? Bättre kunna hjälpa barnen/ungdomarna i deras utveckling?)

Genomförande: delta i utbildningar som VSF anordnar.

Uppföljning/utvärdering: Hur ska klubben utnyttja att man har utbildat ledarna/tränarna? Det är mycket viktigt att man beskriver vad som händer efter utbildningarna. Här ska man ta upp argument för att man vill utbilda sina ledare, argument som motiverar att kostnader läggs på utbildning. Utbildning som klubben inte utnyttjar motiverar inte bidrag.

Övrigt: Redovisa kostnaderna mer i detalj här. Om kostnadskalkylen är omfattande är det dock enklast att bifoga den som en separat fil (se längre ner på formuläret).
Rutorna för ibockning: bocka i det som stämmer för klubbens ansökan.

Ytterligare kontaktperson: Skriv in om klubben har speciell kontaktperson för ansökan.

Då ansökan skickas in måste det vara klubbens ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig som är påloggad. Om någon annan i klubben fyller i ansökan kan den sparas och sedan hämtas upp och skickas in av klubbens ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig.

Senast uppdaterad
2023-01-05
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson
Kontaktperson
Anna K Maliwan Sandberg

Huvudsponsor