Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Nyval till arbetsgrupper inom svensk längdskidåkning

Inom svensk längdskidåkning finns en ideell organisation med arbetsgrupper, som stödjer tjänstemännen på kansliet i Falun. Grupperna är en viktig kugge i den demokratiska organisation som SSF utgör.

Medlemmarna i arbetsgrupperna väljs på fyra år och under våren 2020 står ett antal positioner på om- eller nyval.

Är du eller någon du känner intresserad av ett uppdrag i en arbetsgrupp? Arbetsgruppernas viktigaste funktion är att bidra till att förverkliga den strategiska plan som längdskid-Sverige tagit fram och som längdrådet har fastställt. Det innebär att organisationen av våra arbetsgrupper ska utgå och utformas från de målsättningar som står skrivet i vår strategiska plan. Arbetsgrupperna arbetar ofta detaljerat, men det är av yttersta vikt att de har ett strategiskt arbetssätt och att allt som görs är grundat i den strategiska planen. 

Varje grupp innehåller 5–7 medlemmar, utöver ansvarig tjänsteman. Grupperna har mellan 5–10 möten per år, varav minst ett är fysiskt. Utöver det sker enskilt arbete utifrån det uppdrag man får i gruppen. Uppskattningsvis bör en arbetsgruppmedlem räkna med 7–10 timmars arbete per månad. Dock är arbetet i grupperna ojämnt och vissa tider kan det ta mer tid och ibland mindre. Arbetet är ideellt, dvs ingen ersättning utgår för uppdraget. Däremot bekostar SSF längd allt som hör till ditt uppdrag, t ex resor eller boende i samband med möten och uppdrag. Varje medlem får också lite kläder för att kunna representera SSF längd i olika sammanhang.

Våren 2020 söker vi följande personer: 

Skidor hela livet
Arbetsgruppen jobbar för att alla som har intresse för längdskidåkning ska få möjligheten att upptäcka glädjen med att åka skidor, oavsett ålder, bakgrund och önskan att tävla eller inte tävla. Det är skidglädjen som är det viktiga. Några av arbetsområdena handlar om att inspirera fler föreningar till att erbjuda verksamhet i enlighet med Skidor hela livet, att utbilda ledare för ändamålet, samt att verka för att långloppsarrangemangen runt om i Sverige fortsätter att locka många motionärer. 

Arbetsgruppen söker nu två nya medlemmar som brinner för dessa områden och antingen har erfarenhet från att bedriva Skidor hela livet-verksamhet inom en förening, eller erfarenhet från långloppsarrangemang.

Anläggning och homologisering
Gruppen består av två delar. Till anläggningsdelen av gruppen söks en eller två personer som brinner för att öka tillgängligheten till snöglädje på längden och säker rullskidåkning genom fler och bättre konstsnöanläggningar och asfaltsslingor. Till homologiseringsdelen söker vi en person som homologiseringsinspektör av tävlingsbanor med FIS-status. För att bredda kompetensen i gruppen ser vi gärna kvinnliga sökanden till båda delarna. Det viktigaste är dock ditt intresse för att jobba för längdskidsportens utveckling.

Anläggningsdelen ger tillsammans med anläggningskonsulenten stöd till klubbar och kommuner i anläggningsfrågor. Där ingår att se helheten för anläggningen ur ett hållbarhetsperspektiv, både vad gäller infrastruktur, drift och kringfaciliteter, men också utformning av spårslingor och aktivitetsytor så att alla målgruppers behov uppfylls, allt från barn och ungdom till motionär och elit.

Då gruppen besöker befintliga och potentiellt nya anläggningar är det viktigt att den har en geografisk spridning över hela landet och vi ser därför gärna ansökningar från Norrland där gruppen idag ej har bra täckning. Meriterande egenskaper är erfarenhet och kunskaper om anläggning och snötillverkning, erfarenheter från barn- och ungdomsverksamhet samt intresse att jobba med opinionsbildning och att på ett bra sätt presentera och argumentera för anläggningars intresse i olika sammanhang.

För att arrangera en tävling med FIS-status krävs att tävlingsbanor och arena uppfyller kraven som ställs av FIS, både vad gäller banornas utformning och längd såväl som säkerhet längs banan och flöden på stadion. Som homologiseringsinspektör säkerställer du att reglementet uppfylls och att banorna får en utformning som främjar och bevarar skidsportens olika moment och tekniker. Vid uppstarten fås en utbildning av FIS i reglemente, homologiseringsfilosofi och digitala verktyg som används i processen. En viktig egenskap är ett stort intresse för bandesign, att se möjligheter och alternativ och att kunna föra en god och positiv kommunikation med anläggningen/arrangören för att gemensamt hitta bra lösningar. 

Utbildning / ledare 


Arbetsgruppen för ledare jobbar främst med att utveckla och planera för ledar-/tränarutbildningar för verksamma ledare från barn till junior och seniornivå, men gruppen har också ett ansvar att strategiskt bevaka frågor om ledarskapet i stort. Gruppen ska också arbeta med att säkerställa att vi har kompetenta utbildare på våra utbildningar.  Medlemmar i gruppen arbetar aktivt som utbildare inom skidförbundets längdutbildningar och är intresserad att ta in nya influenser för att utveckla våra ledare och tränarutbildningar. 

Gruppen söker nu två personer för nyval. 

Du bör ha erfarenhet och kunskap för att planera, genomföra, utvärdera, samt utveckla Svenska Skidförbundets ledar- och tränarutbildningar.   

Du bör ha kännedom om vår utbildningsmodell samt enskilda utbildningssteg, från barnledarutbildningen till junior- och seniortränarutbildningar samt kategorin Skidor hela livet. 

Du bör ha kunskap om svensk längdskidåknings utvecklingsmodell och främst områden som ledarskap, träningslära och skidteknik.

Rullskidgruppen
Arbetsgruppen har ett helhetsansvar för verksamheten av rullskidor i Sverige. Det innefattar att arbeta med tävlingsprogram, regelfrågor, seedningslopp och frågor kring utveckling av material och säkerhet, samt internationella frågor inom FIS. Arbetsgruppen är kopplad till övriga arbetsgrupper för att involveras i varje del av SSFs verksamhet. 

Till arbetsgruppen för rullskidor behövs en ny medlem.  

Vi söker en person som brinner för rullskids- och längdåkning året om och i hela landet. Aktuella frågor som gruppen jobbar med är att skapa lokala enkla arrangemang som rekryterar och attraherar till att hålla på med längd- och rullskidsåkning och att skapa en standard för rullmotstånd på träningshjul för rullskidor. För att berika gruppens sammansättning ser vi gärna kvinnliga sökande, samt ansökningar från personer i Svealand och Norrland. På det stora hela är det viktigaste dock att du som söker till arbetsgruppen brinner för skidsportens utveckling. Välkommen till ett glatt och härligt gäng! 

 

Är du intresserad? Skicka ett mejl till Karin Ersson senast den 1 maj 2020.
Berätta lite om dig själv och vad du brinner för.

Senast uppdaterad
2023-01-02
Publicerad
2020-04-23

UPPTÄCK MER

Förtydligande kring observationstävlingar inför Junior-VM

Vi har tidigare skrivit att säsongen 2020/21 är komplicerad då tävling...

LÄS NYHETEN

Landslaget med skärpan uppe inför Tour de Ski

På nyårsdagen startar Tour de Ski med en fristilssprint i Schweiziska ...

LÄS NYHETEN

Programmet för Svenska Skidspelen i Falun ändras

Världscuptävlingarna på Svenska Skidspelen som arrangeras i Falun ändr...

LÄS NYHETEN

Aktuellt läge kring tävlingar

SSF informerar om observationstävlingar och Volkswagen Cup....

LÄS NYHETEN

Med hänvisning till allemansrätten

Ibland uppstår konflikter i skidspåret mellan skidåkare och andra moti...

LÄS NYHETEN

Stor succé för Smart Energy Partner Challenge i Östersund

Längdlandslaget bjöd på fin underhållning i dagarna tre i Östersund. R...

LÄS NYHETEN

Förtydligande kring observationstävlingar inför Junior-VM

Vi har tidigare skrivit att säsongen 2020/21 är komplicerad då tävling...

LÄS NYHETEN

Landslaget med skärpan uppe inför Tour de Ski

På nyårsdagen startar Tour de Ski med en fristilssprint i Schweiziska ...

LÄS NYHETEN

Programmet för Svenska Skidspelen i Falun ändras

Världscuptävlingarna på Svenska Skidspelen som arrangeras i Falun ändr...

LÄS NYHETEN

Aktuellt läge kring tävlingar

SSF informerar om observationstävlingar och Volkswagen Cup....

LÄS NYHETEN

Med hänvisning till allemansrätten

Ibland uppstår konflikter i skidspåret mellan skidåkare och andra moti...

LÄS NYHETEN

Stor succé för Smart Energy Partner Challenge i Östersund

Längdlandslaget bjöd på fin underhållning i dagarna tre i Östersund. R...

LÄS NYHETEN

Hänsyn och respekt ger delad skidglädje

Likväl som att det kan uppstå konflikter mellan skidåkare och andra mo...

LÄS NYHETEN

Landslaget till Tour de Ski

Efter helgens lyckade observationstävlingar i Östersund har nu åtta da...

LÄS NYHETEN

Svenska Skidförbundet och längdlandslaget förlänger samarbetet med Folksam

Folksam fortsätter sin satsning inom idrotten och förlänger nu partner...

LÄS NYHETEN

Main partner

Premium partner

Team partner