Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Återbetalning av energiskatt för snötillverkning

En tidig julklapp för alla som tillverkar snö? Om förutsättningarna är de rätta kan merparten av energiskatten nu återbetalas för den el som använts vid tillverkningen, något som tidigare varit oklart, men som nu är rättsligt prövat.

Möjligheten att begära återbetalning av energiskatt för snötillverkning är egentligen ingen nyhet, men under de senaste åren har flera anläggningar fått avslag på sina ansökningar, och de som beviljats har riskerat att bli återbetalningsskyldiga. Knäckfrågan har varit hur Skatteverket ska tolka industriell tillverkning. Tidigare gjorde Skatteverket bedömningen att verksamhet i huvudsak behövde vara industriell för att ha rätt till sänkt skatt på el och bränsle som har förbrukats vid en tillverkningsprocess i en industriell verksamhet. Eftersom våra föreningars huvudsakliga uppgift är att leda skidverksamhet för sina medlemmar så har Svenska Skidförbundet avvaktat med bred information om möjligheten tills frågan blivit helt utredd.

Nu har frågan prövats i högsta förvaltningsdomstolen. Resultatet av domen är att det nu är fastställt att verksamheten inte i huvudsak behöver vara industriell för att du ska kunna få sänkt skatt på el och bränsle som har förbrukats vid en tillverkningsprocess i en industriell verksamhet. Läs mer här på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats. Direkt kopierat från denna sida:

  • Ett företag kan få sänkt skatt på el och bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i en industriell verksamhet.
  • Företagets verksamhet behöver i huvudsak inte vara industriell.
  • För företag som delvis har en industriell verksamhet och delvis bedriver en verksamhet som inte är industriell gäller rätten till sänkt skatt endast för den el och bränsle som har förbrukats vid tillverkningsprocessen i den industriella delen av verksamheten.

Därmed informerar vi nu er alla om möjligheten att ansöka om återbetalning, en möjlighet som känns som en självklarhet att utnyttja för alla anläggningar som tillverkar snö, inte minst i dessa tider med höga energipriser. Är det kommunen som står för elen för snötillverkning så tipsa dem om detta!

Hur mycket av energiskatten kan återbetalas?

Energiskatten ligger idag i de flesta kommuner på 36 öre exklusive moms per kWh. Om du är berättigad till lågbeskattning är energiskatten för 2022 endast 0,6 öre exklusive moms per kWh. Återbetalningen gäller skillnanden mellan gällande skattesats och 0,6 öre per kWh (0,5 öre till och med 2020-12-31) för den del som överstiger 8 000 kr per kalenderår.

Registrera SNI-kod för tillverkning av snö, en grundförutsättning

Tillverkning av snö faller under verksamhetsområdet Industriel tillverkning som kan ge möjlighet till en lägre energiskatt.

En grundförutsättning för att lågbeskattas och begära återbetalning av merparten av energiskatten är att föreningen eller företaget är registrerade hos Skatteverket med SNI-koden 32990 diverse övrig tillverkning (under den koden återfinns beskrivningen Snö, framställning av, (snötillverkning) med snökanon).

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och indelningen bygger på en EU-standard. En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet som bedrivs. SNI-kod registreras genom att firmatecknare loggar in med BankId via www.verksamt.se Länk till annan webbplats. och registrerar koden, 32990 i detta fall.

För er som inte ansökt tidigare, ansök upp till 3 år tillbaka i tiden

Om er anläggning inte sökt om återbetalning för energiskatten tidigare så kan ni göra det för upp till tre år tillbaka i tiden. Det är endast den el och bränsle som använts vid själva snötillverkningen som är sökbar, dvs inte kostnader för elljusspår, klubbstuga eller annat som inte tillhör det som kan anses som industriell tillverkning. Ansökan om återbetalning måste lämnas in inom tre år efter utgången av kalenderåret som ansöks för, dvs för kalenderåret 2019 så måste ansökan lämnas in senast den 31 december 2022.

Ansökan lämnas in via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats. för återbetalning av skatt på el och bränsle. Välj återbetalningstypen 793 industriell tillverkning el, välj år samt perioden helår.

Om man förbrukar mer än 150 000 kWh per kalenderår kan man ansöka om medgivande Länk till annan webbplats. för att att istället ansöka om återbetalning månadsvis. Då gäller att ansökan om återbetalning ska göras inom tre år efter utgången av kalendermånaden som ansöks för.

För er som fått avslag på tidigare ansökningar, begär omprövning upp till 6 år tillbaka i tiden

Om er anläggning tidigare har sökt, men fått avslag, så kan ni nu begära omprövning av beslutet inom sex år efter utgången av det kalenderår avslaget för återbetalningsansökan beslutades. Hänvisa till den ansökan ni begär omprövning av. OBS! begär omprövning, inte överklagan. Skicka begäran via e-post till
skatteverket@skatteverket.se eller via brev till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Gick det bra?

Vi är tacksamma om återkoppling till oss hur ansöknings- och återbetalningsprocessen går för er. Har det gått bra, eller har ni stött på patrull? Ju fler inspel vi får, desto mer samlad syn och kunskap får vi och möjlighet till att ge mer riktade råd till er alla i framtiden.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Skidår!

Jonas Braam, anläggningskonsulent längd- och rullskidor, telefon 0733-223222, jonas.braam@skidor.com

Senast uppdaterad
2022-12-26
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Ulrika Sterner, SSF

UPPTÄCK MER

INSTÄLLT! Stjärntätt i svenska truppen till Rovaniemi

Skandinaviska cupen inviger 2023 med tävlingar i finska Rovaniemi, 6–8...

LÄS NYHETEN

Längdskidlandslaget till Tour de Ski

Efter en kort julledighet har det äntligen blivit dags för världscup o...

LÄS NYHETEN

En historiskt bra säsongstart för längdlandslaget

Välförtjänt väntar ett kortare juluppehåll för vårt landslag. Landslag...

LÄS NYHETEN

John Leander från Åsarna IK vinner Hejapriset och hyllar hemmaföreningen

Svenska Spels Hejapris tillfaller den åkare som förbättrade sina ranki...

LÄS NYHETEN

Med hänvisning till allemansrätten

Nu fylls skidspår över hela landet med glada skidåkare. Men ibland upp...

LÄS NYHETEN

Dubbelt Sundling när Östersundstävlingar fick stjärnglans

Skandinaviska cupen och Ford Smart Energy Cup samsades om samma arrang...

LÄS NYHETEN

INSTÄLLT! Stjärntätt i svenska truppen till Rovaniemi

Skandinaviska cupen inviger 2023 med tävlingar i finska Rovaniemi, 6–8...

LÄS NYHETEN

Längdskidlandslaget till Tour de Ski

Efter en kort julledighet har det äntligen blivit dags för världscup o...

LÄS NYHETEN

En historiskt bra säsongstart för längdlandslaget

Välförtjänt väntar ett kortare juluppehåll för vårt landslag. Landslag...

LÄS NYHETEN

John Leander från Åsarna IK vinner Hejapriset och hyllar hemmaföreningen

Svenska Spels Hejapris tillfaller den åkare som förbättrade sina ranki...

LÄS NYHETEN

Med hänvisning till allemansrätten

Nu fylls skidspår över hela landet med glada skidåkare. Men ibland upp...

LÄS NYHETEN

Dubbelt Sundling när Östersundstävlingar fick stjärnglans

Skandinaviska cupen och Ford Smart Energy Cup samsades om samma arrang...

LÄS NYHETEN

De är klara för VM i Planica

Med 64 dagar kvar till VM i Planica 2023 har det blivit dags att prese...

LÄS NYHETEN

Återbetalning av energiskatt för snötillverkning

En tidig julklapp för alla som tillverkar snö? Om förutsättningarna är...

LÄS NYHETEN

Piteå Elit inspirerar ungdomar

Piteå Elit är en elitförening med många av våra mest framgångsrika län...

LÄS NYHETEN

Main partner

Premium partner