Gå till innehåll

Värmlands Skidförbund

Värmlands Skidförbund

Information om Alpina regionsverksamheten

Information om regionsverksamheten ges av regionstränare

130630

Om Regionsverksamheten 2014/15

För att ”spetsa” verksamheterna och åkarna i klubbar och distrikt, samlas de bästa åkarna i regionen (Örebro, Gästrikland, Värmland och Dalarna) till gemensam träning vid ett antal tillfällen under säsongen. Verksamheten påbörjas med fysträningshelger under sommaren, där man testas och får kunskaper och hjälp kring sin träning. För att ge koppling till Skidgymnasiernas fysiska träning, används SOK:s ”fysprofilen” som en enhetlig testmetod. Från höst och fram över säsongen, genomförs ett antal snöläger där ett läger i december är öppet för alla regionens åkare i den äldsta ålderskullen.

Samordnade Regionstränare ansvarar för bokning och planering av samtliga läger/samlingar. Alla vuxna som är med på lägren förutsätts också vara behjälpliga med genomförandet av verksamheten. Vi vill även medverka till att klubbtränare som genomgår fortbildning hos SSF stegutbildningar gör sin praktikdel på regionssamlingarna.

Uttagningskriterier och Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten skall syfta till att utveckla toppskiktet av regionens åkare i åldersklasserna U15 och U16. Detta skall ske genom regelbundna sammankomster där stimulans och vidareutveckling nås genom positiv konkurens och hög ambitionsnivå.

Antal deltagare: ca:5-7 killar per åldersklass
ca:5-7 tjejer per åldersklass
Totalt 20-28 åkare.
Fyra tränare, två för U15 och två för U16.

Nominerade åkare utses av Regionstränarna för aktuell åldersklass. Nomineringen baseras på åkarens resultat, utveckling och motivation. Som underlag till nomineringen kommer USM-kval/LVC-kval, Vemdalsslalom/Klövsjösvängen, Fjällrennet, Sälen Cup, Mr Lindvallen/Miss Lindvallen och USM/LVC att gälla.

Distrikten kan därutöver motivera platser pga. oförutsedda händelser eller tidigare skador men också under säsongen ifall en åkare utvecklas exceptionellt.

Förfrågan om deltagande skickas till aktuella åkare under maj månad. Bekräftelse om deltagande skall meddelas till Regionstränarna under juni månad.

Om deltagande i verksamheten accepteras skall följande aktiviteter prioriteras:
- Regionslagets samtliga samlingar och läger
- Skolningsläger arrangerade av SSF (Om vederbörande är kallad)
- Vemdalsslalom/Klövsjösvängen
- Fjällrennet
- Sälen Cup
- Mr Lindvallen/Miss Lindvallen
- Samtliga USM-kval
- USM (Samtliga discipliner)

Åkare som börjat vid skidgymnasier ett år tidigare men fortfarande är ungdomsåkare skall inte ingå i Regionslaget.

Preliminär lägerplanering: Se under fliken "Lägerplanering"

Samordnande Regiontränare 2014-15 är Lars Lifvendahl
Tränare: Lars Lifvendahl, Svante Hagberg, Ulrika Hedlund +1


Vid eventuella frågor kontakta:
Lars Lifvendahl 070-2359051 lars.lifvendahl@skistar.com

Senast uppdaterad
2022-12-02
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor