Gå till innehåll

Värmlands Skidförbund

Värmlands Skidförbund

Alpina tävlingsregler

Det är mycket bra om du har kännedom om SSFs alpina regler.

Det är i första hand två regelskrifter som du bör bekanta dig med:

 • "Tävlingsregler Alpint"
 • "Tillägg till tävlingsregler"

Till dessa kan det dyka upp kompletterande regeländringar.

Regler och tillägg finns lätt åtkomliga på SSF's webbplats (www.skidor.com Öppnas i nytt fönster.) under Alpint, Tävling, Regler och kan laddas ned som PDF-fil och skrivas ut. Det rekommenderas att göra detta och bläddra igenom dem.

Nya regler till säsongen 2012/13

En åkare som avbryter sitt åk, t.ex genom ett fall, får inte fortsätta sitt åk i DH och SG. I slalom och storslalom gäller att åkaren får fortsätta om man inte stör eller blir passerad av efterföljande åkare. Regel 635.4

Om en åkare beordrats omåk på grund av att tidtagningen inte fungerat OCH det senare visar sig att tiden kan räknas ut manuellt, gäller den räknade tiden och inte tiden i omåket. Regel 633.

Några viktiga regler som allt för ofta missas:

 • Vid besiktning gäller om inget annat meddelas, hasning max två portar utan att stanna.
 • Att "skuggåka" bredvid banan och att åka i banan under besiktning, är förbjudet Se regel: 613.6 och 614.6. För fart gäller regel 615.5 och 616.5.
 • Om arrangören beslutar om insticksbesikning innebär detta att man åker in från sidan och tittar på linjevalet (ingen hasning i banlinjen), åker ut ur banan samma väg och hasar därefter vidare utanför banan.
 • Om en åkare blir störd t.ex. av annan åkare, funktionär, saknad käpp m.m. måste åkaren själv omedelbart stanna och snarast därefter kontakta tävlingsledningen eller sekretariatet för att begära omåk. Om man fortsätter åket har man INTE längre rätt att begära omåk.
  Arrangören kan i vissa fall beordra omåk (problem med tidtagning, fel i banan osv.).
  Se regel: 633
 • Om man anser att man blivit felaktigt diskvalificerad skall lagledare under protesttiden (efter att diskningslistan anslagits) lämna in en skriftlig protest och 200:- som fås tillbaka om protesten går igenom. En portdomare kan förstås göra fel men är denne helt säker, är det portdomarens beslut som gäller. Viktigt är att det är tävlingsjuryns ansvar att behandla en protest och diskutera med portdomaren, inte den aktives eller dennes ledare/förälder!!! Se regel: 642
 • Missad port i enkelstakad bana i SL GS
  Om åkaren passerar en käpp felaktigt och väljer att trampa upp för att fortsätta sitt åk måste åkaren klättra tillbaka och passera käppen i den tänkta åkriktningen, eller helt runda enkelkäppen i motsatt åkriktning mot den tänkta, med bägge fötterna och bägge skidspetsarna för att få fortsätta åket.
  Se regel: 635, 613.4, 614.4.

Priser i värmländska ungdomstävlingar

Värmlands Alpina rekomenderar att tävlingsarrangören delar ut pris till alla ungdomsåkare. Pokaler bör delas ut till placering 1-6 och därefter medaljer eller liknande till alla, även åkare som brutit.
Detta är ett viktigt inslag i de yngres upplevelse av att vara med på tävling. Satsa hellre på lite mindre och billigare priser till fler, än dyra till färre...

Priser vid Distriktsmästerskap i Värmland

I Distriktsmästerskap, DM, i värmland, delas ut plaketter (stor modell) till placering 1-3 (guld, silver brons). DM genomförs för de 2*5 klasserna U12, U14, U16, H/D17+ samt H/D Veteran. För åldrarna 10 år och yngre genomförs inget DM (dock gärna en tävlingsklass samtidigt som de äldre...).

Lagpriser delas ut enligt följande

Ett lag i en tävlingsklass beräknas genom de tre bästa åkarnas sammanlagda tider i tävlingen. Till de tre bästa lagen delas ut guld, silver, brons i form av var sin plakett (liten modell) samt en till klubben (stor modell).
För att lagpris skall delas ut måste det vara minst två fullföljande lag i resultatlistan i den aktuella tävlingsklassen. En och samma förening kan ha flera lag i samma klass.
Värmlands Alpina/VSF står för kostnad och anskaffning av DM-plaketter. Arrangören kontaktar i god tid Värmlands Alpina för distribution.

Senast uppdaterad
2022-12-02
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor